>Hans Jørgen Bonnichsen - 41 år i dansk politi - booking<

  

 

Hans Jørgen Bonnichsen - 41 år i dansk politi - bookingHans Jørgen Bonnichsen er pensioneret chefkriminalinspektør efter 41 år i dansk politi. Han har en national som international politilederuddannelse, og er bl.a. gradueret fra FBI-National-Academy, Virginia i USA.

Han har i sin fritid erhvervet sig en BA i litteraturvidenskab med kunsthistorie fra Københavns Universitet og har taget en lang række andre universitetskurser bl.a. i symbolisme, renæssance og Islam i det 21. århundrede.

Bonnichsen tilbragte 20 år af sit politiliv i Rigspolitichefen Rejseafdeling, populært kaldet Rejseholdet, hvor han har beskæftiget sig med alle sagskategorier fra drab, bedragerier til undersøgelse af sager mod kolleger og sluttede som Rejseafdelingens souschef. I de sidste 9 år var han den operative chef for Politiets Efterretningstjeneste.

Han er forfatter til en række fagartikler og bidrag til
antologier om kunst, overvågning og efterretningsvæsen og har skrevet bøgerne: ”Myten om Rudolph Tegners skitser og malerier”,: ”Hånden. En PET og politikrønike”, ”Frygt og fornuft i terrorens tidsalder”.

En ny bog om politiets afhøringer udkom i 2012

Hans Jørgen Bonnichsen har gennem flere år været TV-avisen´s efterretningsekspert, men arbejder nu freelance basis.

Hans Jørgen Bonnichsen foredrag:

1. Jagten på sandheden og politiets afhøringsmetoder.
Hans Jørgen Bonnichsens nye bog ”Tvivl på alt og tro på meget.. Jagten på Sandheden. Politiets forhørsmetoder” udkom i 2012. Hør om hvordan en afhøring egentlig foregår og hvordan man når ind til benet på de mest hårdhudede kriminelle. Foredraget kommer ind bag afhøringslokalernes mørklagt ruder og vil illustrere denne verden ved hjælp af Bonnichsens egne erfaringer og sit omfattende internationale samarbejde med FBI,CIA og andre landes politimyndigheder Med afsæt i bogen fortælles der om de forskellige afhøringsmetoder. der er udviklet til brug i ”jagten på sandheden”. Foredraget vil rive sløret af de mange myter der eksisterer om afhøringer, men også fortælle om offentlighedens pres på afhøreren når der er tale om højt profilerede, frygtindgydende og afskysvækkende sager som f.eks. drab og seksuel udnyttelse af børn, hjemmerøverier og terrorsager. Et pres der kan medvirke til brug af manipulerende teknikker og metoder med deres negative konsekvenser, f.eks. justitsmord.

2. Højreekstremismen i Danmark og Europa – et vækstgrundlag for terror?
Med baggrund i sin PET erfaring og med eksempler fra konkrete sager vil Bonnichsen fortælle om bekæmpelsen af højreekstremismen i Danmark og Europa. Han fortæller om ekstremismen ideologier, aktiviteter og vurderer dens potentiale og trusler for de vesteuropæiske samfund.

Varighed: 1 time plus efterfølgende diskussion og debat

3. FBI og CIA - verdens magtfuldeste politi- og efterretningstjeneste.
Foredraget giver et informativ, spændende og fascinerende indblik i nogle af verdens stærkeste politi- og efterretningsorganisationer FBI og CIAs historie. FBI og CIA er kendt fra et utal af bøger og ikke mindst film, senest ”J.Edgar” med Leonardo di Caprio der spiller FBI.s legendariske og frygtede chef, J. Edgar Hoover. Det er virkelighedens verden, vi her præsenteres for. Den er skabt af en række succeser, men også af chockerende fiaskoer, og vi får indblik tjenesternes midler og metoder, der belyses gennem udvalgte markante sager. En række af dramatiske fortællinger om spioner, serial-killers og terrorhandlinger m.v. Affærer der har haft afgørende indflydelse på moderne politi- og efterretningsarbejde, der fører os gennem 100 års historie ind i en aktuel virkelighed. H. J. Bonnichsen har som få i Danmark kendskab til FBI og CIA. Han er gradueret fra FBI National Academy og har i 9 år som chefkriminalinspektør i PET arbejdet sammen med CIA.

4. ”Mennesket i ondskaben” erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondskaben”
Ud fra personlige oplevelser og erfaringer høstet gennem efterforskning af drab, sædelighedsforbrydelser mod børn, sager mod egne kolleger, terror og mødet med Guantanamo vil Bonnichsen fortælle om hvor svært, men hvor vigtigt det er at kunne se mennesket i ondskaben.

5. Frygt og fornuft – i terrorens tidsalder.
Skal vi danskere frygte terror? Eller skal vi forholde os fornuftigt til terrorismens uvæsen, som vi forholder os fornuftigt til en lang række af ”moderne svøber” som forurening, livsstilssygdomme, klimapåvirkninger osv.? Den tidligere PET-chef og terrorekspert Hans Jørgen Bonnichsen fortæller om sin erfaringer med terrorismens væsen, dens rødder og tankesæt og metoder belyst fra sit professionelle virke i efterretningsvæsenet fra arbejdet i marken og til chefstillingen. Bonnichsen beretter, hvordan man med fornuften i behold håndterer en terrortrussel. Hvad gør politiet og efterretningsfolkene?

6. PET´s historie ansvar og arbejdsområder.
Foredraget beretter om efterretningsvæsnets udvikling fra enevældens overvågning af de borgerlige i 1780 og senere anarkister og kommunister til dagens indsats for at forebygge, modvirke og forhindre spionage, ekstremisme og terror. Ved udvalgte eksempler fortælles der om PET.s arbejde og udvikling fra at være udskældt, ” lattervækkende rakkertjeneste” der beskyttede kapitalen og systemet og til i dag at være en tjeneste, som eksperter betragtes som hørende til den europæiske elite. Foredraget afspejler samtidig væsentlige periode i den danske historie med enevælde, parlamentarismen, besættelsen, den kolde krig, afspænding og til terrorens tidsalder.

7. Emil Nolde - grænser, kunst og politik
I dette debatskabende foredrag vil Hans Jørgen Bonnichsen berette om Emil Nolde som et barn af grænselandet mellem Tyskland og Danmark. Han giver en aktuel tolkning af, hvordan vanskeligheder og vildfarelser afledt af ydre og indre konflikter i Nord- og Sydslesvig havde indflydelse på Noldes og liv og værk. Et rum hvor der blev et spørgsmål om "dem og os".Senere blev Noldes værker beslaglagte og erklæret for ”degenerede” af naziregimet og i Danmark havde man i mange år et næsten afvisende forhold til Nolde og hans kunst. Bonnichsens tolkning pointerer det højaktuelle politiske grænseland mellem ”os” og ”de andre”, som er blevet aktuelt efter 11. september 2001.

8. Rudolph Tegner – en grænseoverskridende billedhugger.
Møde med billedhuggeren Rudolf Tegner (1873-1950) hvis værker er placeret på Tegners Museum og Skulpturpark, i det smukke fredede område ”Rusland”, der er beliggende på Museumsvej 1, 3120 Dronningmølle.

Rudolf Tegner er gennem mange år blevet betragtet som ”rå og fremmedartet” og har befundet sig i et kunstnerisk grænseland, hvor der blev stillet tvivl om hans kunstneriske værdi. Han er nu genindsat i den danske kunsthistorie og møder større og større forståelse og anerkendelse som billedhugger. Foredraget beskriver og illustrerer Tegner liv og værker.Relaterede kunstnere:

Per Vers - 1 Funky "konklusions-rap"

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Diskoteker
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Opera
Partybands

Pensionistunderholding - kreativ ældreunderholdning
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Street Parade
Tryllekunstnere
Nils Villemoes - forandringsforedrag - humor - ledelse

Kim Sjøgren - Professor of violin and chamber music