>Henrik Byager:: Virksomhedskultur<

Henrik Byager - emotionel rutsjebanetur * Henrik Byager - opbrudsdanmark * Henrik Byager - mulighedsorienterede danskere . Bookingforespørgsel

Henrik Byager:: Virksomhedskultur

Henrik Byager fortæller i sine foredrag om sit syn på virksomhedskulturen i Danmark:

Pressefolder eller surfershorts?
Stemning, påklædning og omgangstone – kulturen på arbejdspladsen udtrykkes overalt og gør, at arbejdspladser kan være som nat og dag. I denne artikel præsenterer kommunikationsrådgiver Henrik Byager to vidt forskellige kulturer, som du kan løbe ind i på din kommende arbejdsplads.

Jeg kender en mand, der engang fik job i en meget stor amerikansk virksomheds danske hovedkontor. Virksomheden sælger ikke fine eller dyre produkter, men noget der henvender sig til hele familien Danmark. De ansatte lignede bare slet ikke familien Danmark, men gik særdeles formelt klædt på, mændene i ulastelige jakkesæt med slips, kvinderne i tækkelige kjoler og sæt.

Min bekendte spurgte en af sine nye kollegaer, om de altid gik så pænt klædt. ”Nej, nej”, sagde kollegaen, ”om fredagen har vi casual day”. Det lød dejligt, syntes han, så om fredagen mødte han på arbejde i sejlersko, cowboybukser og polotrøje, rigtig casual efter sin egen mening. Men her tog han grueligt fejl: Alle hans kollegaer troppede op i nøjagtig de samme jakkesæt, dog uden slips – det var nemlig deres definition af at være casual, fortæller Henrik Byager.

Kend din virksomheds kultur
Sådan skal man lige lære sin virksomhedskultur at kende, især når man er ny på arbejdsmarkedet, siger Henrik Byager. Vi skal måske starte med at definere virksomhedskultur, hvad skal man egentlig lægge i det begreb? Helt afgørende er det naturligvis, hvad virksomheden laver. Der er f.eks. en grundlæggende anden virksomhedskultur i et kontrollaboratorium på en flyfabrik end i et modefirmas udviklingsafdeling. De laver noget væsensforskelligt: Det ene sted handler det om at have total kontrol, det andet om at kunne slippe alting fri. Det tiltrækker selvfølgelig vidt forskellige mennesker og kompetencer. De færreste vil nok søge job begge steder.

Stor forskel
Mere interessant er det, at der er enorm forskel på virksomhedskulturerne blandt virksomheder, der er i samme branche og næsten laver det samme produkt eller den samme ydelse. Blandt finansvirksomheder, medicinal­virksomheder, samt produktionsvirksomheder konkurrerer de med hinanden om de samme kunder, men måden de arbejder på, er sammen på, træffer beslutninger og bliver ledet på, ser ud på osv. kan være forbløffende forskellig rundt omkring, beretter Henrik Byager.

Henrik Byager: Fokus på virksomhedskultur

I de senere år har alle grene af erhvervslivet haft stor fokus på at styrke og udvikle deres virksomhedskultur, af to hovedårsager:
1. Der er i dag en hård konkurrence om de bedst kvalificerede medarbejdere. I den sammenhæng er kulturen og dermed det arbejdsliv, man kan tilbyde sine ansatte, et klart konkurrenceparameter.

2. Virksomhedskulturen er en del af virksomhedens brand, fortæller Henrik Byager. I dag kan man ikke bare adskille produkt, samt virksomhed:
Virksomhedens rolle i samfundet, dens ageren over for sine omgivelser og medarbejdere er i lige så høj grad med til at skabe opfattelser og dermed forme virksomhedens brand, som produktet er. Konsekvensen er, at alle virksomheder af en vis størrelse bruger mange kræfter på at pleje og udvikle sine relationer til omverden og medarbejder. Internt er virksomhedskulturer, samt værdier et klart fokusområde, typisk i Human Ressource- eller personaleafdelinger med tætte relationer til topledelsen.

Passer jeg ind?
Som ny på arbejdsmarkedet er det fornuftigt at orientere sig om disse ting, hvis man søger et job eller bliver tilbudt et:
Passer jeg ind? spørger Henrik Byager. Lyder det til at være et sted, hvor jeg kan bruge mine kvalifikationer, og hvor jeg passer som menneske?
Begge dele er i dag lige afgørende.
Der sker meget rundt omkring, også med det formål at skabe unikke virksomhedskulturer: Virksomheder har noget helt særligt at tilbyde. Det medfører en mangfoldighed af virksomhedskulturer, som er ganske imponerende, samt svære at fange ind i en artikel.

Guide til virksomhedskultur
Man kan dog beskrive nogle hovedtendenser, som kan være en lille guide at pejle efter, når man bevæger sig ud i jobjunglen, siger Henrik Byager.
Guiden kan først og fremmest bruges til at stille sig selv spørgsmålet: Passer jeg ind med min arbejdspladskultur? For man skal nok ikke tage det for givet, at man kan komme ind fra gaden og ændre en virksomhedskultur. Hvis den derfor ikke lyder tiltalende, må man hellere finde et andet sted.

Her får du nogle typiske kendemærker, selvfølgelig skrevet med forståelighedsfremmende overdrivelse, så du måske bedre kan finde dig til rette.

Pressefolderne: Den hierarkiske kultur
Den hierarkiske kultur er præget af klare regler, faste strukturer, samt entydige kommandoveje. Man kender sin plads, ved hvad man skal lave, og hvordan man bliver forfremmet. Der er høj arbejdsdisciplin, orden i tingene, samt og ro i geledderne, for alle kender kulturen og deres plads i den, hævder Henrik Byager. Den dygtige, pligtopfyldende og tålmodige medarbejder belønnes med tryghed og gode avancementsmuligheder med tiden. Nul fejl belønnes oftest bedre end stort tænkte fejlsatsninger. Den sprælske, anarkistiske og utålmodige type lever ikke længe her.

Denne hierarkiske virksomhedskultur findes typisk i ældre virksomheder med produkter eller ydelser, der har været på markedet i lang tid, f.eks. banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, shippingvirksomheder, sværindustri, fødevareindustri, internationale koncerner, oplyser Henrik Byager. Menige medarbejdere kan diskret udsmykke deres egen arbejdsplads med passende ting som f.eks. familiefotos, diplomer eller kunst. Men ikke platte vittighedstegninger, heavy-metal plakater eller alt for opsigtsvækkende kunstværker.

Sådan bor ”Pressefolderne”
Virksomhederne, som Henrik Byager kalder for ”Pressefolderne”, har store hovedsæder på pæne adresser med flotte og tyste receptioner, udstyret med ufejlbarlige, samt korrekte receptionister, der er imødekommende, men også beskyttende og kontrollerende, klar til at stritte uvedkommende ud uden at blinke. Man arbejder i kontorer, måske to og to, og kan tydeligt aflæse magthierarkiet i kontorers størrelse, placering og udsmykning. Jo højere på strå, jo flere mørke, klassiske Børge Mogensen ædeltræsmøbler, læderstole og ægte malerier omgiver man sig med.

Kommer man højt nok op, får man sin egen sekretær, der hurtigt bliver en uundværlig gatekeeper, som dermed bliver en reel magtfaktor i virksomheden, selvom den formelle placering i hierarkiet er lav. Derfor er det afgørende at holde sig på god fod med hende – og det er altid en hun, siger en smilende Henrik Byager.

Sådan går de klædt
”Pressefolderne” går klædt med det formål at ligne de andre og ikke at vække unødig opsigt, fortæller Henrik Byager. Mørke jakkesæt, diskrete slips, skjorter og sko i solide mærker til mændene, der heller ikke har vilde frisurer, ørenringe eller tatoveringer, synlige i hvert fald. Kvinderne i velsiddende makeup, diskret parfume, skarpe business-sæt, pæne negle, gode frisurer og lækre, men underspillede sko. Aldrig udfordrende, vovede eller provokerende kreationer, kun til firmafesten, samt hvis det er karneval.

Sådan taler ”Pressefolderne”
Omgangstonen i ”Pressefoldernes” virksomhedskultur er behagelig, høflig og en smule formel i større fora, hvor arbejde og privatliv er skarpt adskilt, oplyser Henrik Byager. Mere uformel og lige ud af posen i små grupper, hvor man virkelig kender og stoler på hinanden – nok til at tale frit og privat, hvilket kan være livsfarligt ved større møder. Man siger pænt goddag og farvel, holder døren for damerne. Kun overordnede kan tillade sig at miste besindelsen, og det sker, men bliver ikke kommenteret. Meget faste roller kollegaerne imellem: Den sjove (men kun når det er passende!), den hurtige, den hårde, den flittige osv.

”Pressefoldernes” faglige dialog
Hårdt arbejde og orden i tingene er kodeord. Der er styr på mødeindkaldelser, referater, feedback på opgaver etc. Input er velkomne, bare man holder sig til sagen, ikke afsporer målet. Fokusering er en kerneegenskab. Projekter styres efter gennemprøvede modeller, der ikke kan brydes – fordi man ved, de giver gode resultater.

OBS!
Som nyuddannet/nyansat medarbejder skal du i denne virksomhedskultur være meget opmærksom: Lær spillets regler og hierarkiets nøglepersoner at kende, før du folder dig ud – de værdsætter ikke ukvalificerede input fra uerfarne folk, påstår Henrik Byager. Vejen til succes er at vise, at du kender virksomheden og dens produkter og er loyal, før du begynder at udfordre systemerne. Det tager et stykke tid at få taleret i sådan en virksomhed. Vær ydmyg, flittig og tålmodig, det belønnes! Tro ikke at du kan lave det hele om; mange har prøvet før dig, de har alle tabt. Sørg for at pressefolderne er i orden, og gør dit arbejde, så vil du med tiden få en god karriere.

Surfershortsene: Den uformelle kultur
Den uformelle virksomhedskultur findes typisk i nye og kreative brancher, som f.eks. tele- og elektronikbranchen, kommunikationsbranchen, webfirmaer, biotekvirksomheder etc.

Sådan bor ”Surfershortsene”
Virksomhederne, som Henrik Byager kalder for ”Surfershortsene”, bor typisk i nye og spændende byggerier, gerne i opblomstrende kvarterer med rå baggrund. Der er ofte lyst og luftigt, arbejdes i storrum, og lederne er ikke til at kende fra de mere menige medarbejdere. Der serveres lækker, etnisk mad i gode kantinerum, der også har forlystelseselementer som f.eks. bordfodbold, pin ball-maskiner, jukebokse eller playstation, fortæller Henrik Byager.

Sådan går de klædt
”Surfershortsene” går personligt og gerne unikt klædt, for det er en dyd at skille sig ud og vise ens personlighed frem. Det anonyme jakkesæt er ikke udbredt, nærmest en joke, for det fortæller jo ingenting om personen. Livsstilselementer fra fritidslivet kommer tit ind i påklædningen: Løbesko, vandrestøvler, zip-off pants, fleece jakker, surfershorts, fodboldtrøjer osv. Kvinderne kan både være drengede i jeans og donna-agtige i flotte skrud, bare de er det med stil. Det er vigtigt at fortælle historier med sin påklædning: Hvad laver man i sin fritid? Hvor rejser man hen, hvilken musik kan man lide etc.
Skæve frisurer og diverse kropsudsmykninger er velkomne hos både kvinder og mænd, bare de ikke har aggressiv Marilyn Manson-karakter. De uformelle virksomheder har derfor mennesker i meget forskelligt tøj, både blandt kvinder og mænd. Kom som du er – men vær nogen!

Henrik Byager: Sådan taler ”Surfershortsene”
Blandt ”Surfershortsene” er dialogen meget venskabelig og lige ud af posen. Konflikter tages lige på, og man skal ikke være for sart, for der er ofte en hektisk atmosfære, hvor der ryger finker af panden. Kollegialt kræves det nærmest, at man giver noget af sig selv – at man ikke bare er på arbejde, så derfor flettes arbejde og privatliv tit sammen, f.eks. også ved at arbejde sammen hjemme hos nogen på utraditionelle tidspunkter.

”Surfershortsenes” faglige dialog
”Surfershortsene” brænder for tingene, og det medfører glødende og indimellem højrøstede diskussioner, hvor ledere og medarbejdere råber i munden på hinanden, uden hensyntagen til placering i hierarkiet. Dette sker f.eks. i brainstormsessions, hvor princippet ofte er, at den bedste idé og det bedste argument skal vinde. Kampen går så ud på at overbevise andre om, at man har begge dele. Derfor kan unge og nye folk med raketfart få deres idéer igennem eller få ansvaret for meget store projekter – og stige i graderne, hvis de kan klare det. Eller ryge ud med et brag, hvis de fejler. Udskiftningen er stor i medarbejderstaben, og de færreste bliver siddende længe i samme stilling.

OBS!
I ”Surfershortsvirkomheden” skal du ikke være bænkevarmer og gå og gemme dig. Så vil ingen opdage dig, du vil derfor ikke komme med ind, hvor tingene sker. Vis dig frem, også hvad du står for uden for arbejdet og vær ikke bange for at komme med forslag, siger Henrik Byager.
Men pas på med at påtage dig store opgaver for tidligt, så kan du knække halsen, og din karriere kan hurtigt være slut. Find nogle gode kollegaer du kan danne team med, og spørg dem når du er i tvivl. Giv den så gas, og du vil kunne udvikle dig hurtigt og få ansvar og opgaver, som ville tage dig årevis at få i andre virksomhedskulturer. På med surfershortsene og rid på bølgen, men tjek lige at du ikke rammer klipperne!

Henrik Byager kontaktes ofte af journalister, som gerne vil have et Ekspertsvar på et givet aktuelt emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:
Kansas City Stompers:: En underholdningsmaskine . Kim og Hallo . - Lyt til Klaus & Servants . Night Affair: 12 personer på scenen! . 0306.012 Partymaskinen . Roulet danseorkester . Sigurd Barrett and The Cigars . :.Top Seven.: . ::Pushplay - top10 i 10 år - energisklivemusic:: . 16.062008: Dan Rachlin - DJ . Joakim Hediger - DJ: . Blue Notes duo: Familie - firma- og foreningsfester - restauranter

Bertel Abildgaard
Peter Abrahamsen
::Jytte Abildstrøm - skuespilverdenen::

::Ask Agger - dogmeledelsesforedrag::

Caroline Søeborg Ahlefeldt - entrepenørindlæg -kreativitetsinformation
Brødrene Ahmad - motivationsfaktorforedrag
::Naja Marie Aidt - 90er forfatterforedrag::
Benny Andersen - sprogarbejdsforedrag
Henning Andersen - vulkanoplægsekspert
Jens Andersen - dagbladsforfatter
Lotte Andersen - spejlskuespil
::Mogens Wenzel Andreasen - vidunderbørnfortællinger::

Steen Ankerdal - dopingproblematikforedrag
::Mark Anthony - kommunikatorforedrag::
Jens Arentzen - stresshelvede - formidlingforedrag
Arne Astrup - kostrådsforedrag - spissundtinformation

Nicolai Back - forandringsliv
Jesper Bank - elitesejlerforedrag - kommunikationseffektivitet
Banko Carl - bankokongeoplæg - forretningsentertainer
Mads Barner-Christensen - rapkæftet blærerøv
Peter Bastian - musikbevisthed
::Peter Bastiansen - træningstankegangsforedrag::
Charlotte Bech - sundhed - personlighedsudvikling
Carsten Berthelsen - ølkulturenforedrag
Kim Bildsøe
Anders Bircow - foredrag om finansiel intelligens
Hans V. Bischoff - ældrebyrdeforedrag - opsparingsoplæg
Hans Otto Bisgaard
Thomas Blachman - ankomsttidsforedrag - gentagelseshelvede
Jens Blauenfeldt 06072011205318
::Sara Blædel - iderig krimibogs-foredragsholder::
Kim Blæsbjerg - rådhusromanoplæg - kortprosaforfatter
Charlotte Blay - rejseguideforedrag - gudesagafortællinger
::Mette Bloch - visualiseringsforedrag::
Reimer Bo
Louise Boel - boligmetodeoplæg - hjemmereflektion
::Nis Boesdal Danmarkshistorier::
::Bogsalg - Karen-Marie Lillelund::
::Joachim Boldsen - håndboldforfatter::
:.Lars Bom.: skolemobningsforedrag
Hans Bonde - debattørforedrag - ligestillingsoplæg
Kuno Bonne - boligtendensforedrag
Hans Jørgen Bonnichsen - politilivsforedrag
Ole Bornedal - filmlidenskabsforedrag - arbejdsnarkomanicauseri
Christian Borup - astrologinysgerrighed - stjernetegnsforklaringer
::Henrik Boserup - køkkenflow - kærlighed::
Steffen Brandt - nærværhedsaften - satiresang
Thomas Breinholt - TVinfiltrationsoplæg - eventyrangst
--Vigga Bro - fortællekunstforedrag--
::Bjarne Nielsen Brovst - Klassisk højskolemand::
Jesper Bubandt Toft - idémarkedsplads
::Claus Buhr - Politigårdenforedrag::
::Alex Bødiker - garant for et godt grin::
Erik Meier Carlsen - integrationsdemokrati - befolkningsforedrag
::Jørgen Carlsen - forundringsparathedsforedragsholder::
Povl Carstensen - lykkeoplæg
::Kirsten Cenius - børneteaterskuespiller - foredragsholder::

::Henrik Christensen - superskrumperforedrag::
::Oluf Christensen - mobbeforedrag::
TomChristensen - den psykologiske boksekamp - politimand foredrag
Lars Christiansen - håndboldanekdoter
::Inge Correll - dannelsesforedrag::
Jan Cortzen - chefredaktøroplæg - virksomhedspersonligheder