>Leif Christian Mikkelsen - talentidentifikation - talentudvikling - talentforløsning<

Leif Chr. Mikkelsen - foredragsforespørgsel

Leif Chr. Mikkelsen - talentidentifikation - talentudvikling - talentforløsning

Nyhed:
Leif Christian Mikkelsen har igennem den seneste tid arbejdet intenst med :
Talentidentifikation - Talentudvikling - Talentforløsning
Derfor tilbyder han nu også et spændende foredrag om dette.
Leif Chr. Mikkelsen: Danmark har det svært med talenterne og de store præstationer. Vi er fanget mellem janteloven og de rene luftkasteller. Men hvad med de berettigede ambitioner? Globaliseringen kræver, at sporten, scenekunsten, forskningen og erhvervslivet begynder at lære af hinanden.

Desuden holder Leif Chr. Mikkelsen foredrag om:

Ledelse - Fremtidens lederprofil - Lederbevidsthed - Krav til ledelse - Organisationskultur / kulturudvikling

"Hvilke krav stilles til den fremtidige leder" :
Dansk erhvervsliv risikerer at få nogle supermedarbejdere, hvis de satser på ledere med baggrund i eliteidrætten, siger Leif Christian Mikkelsen, der som landstræner op igennem 70’erne og 80’erne stod i spidsen for ’bolchedrengene’ med spillerprofiler som Morten Stig Christensen og Erik Veje Rasmussen.
Det nytter ikke at tro, at fordi du var rigtig god til at svømme seks timer om dagen, så kan du blive direktør. Man skal selvfølgelig have en uddannelse.

Sådan siger den tidligere træner for herrelandsholdet i håndbold, Leif Christian Mikkelsen, der nok mener, at dansk erhvervsliv kan bruge ledere med erfaringer fra eliteidrætten, men slår fast, at man ikke skal tro, at alle metoderne til at opnå resultater kan overføres direkte fra idrætten til erhvervslivet.

Leif Christian Mikkelsen, der selv er uddannet skolelærer, er i høj grad bevidst om, at det er hans egne erfaringer som træner, der har givet ham fundamentet for at kunne arbejde som leder i dansk erhvervsliv. Evnen til at tænke strategisk og analytisk, og vigtigst af alt, at være i stand til undervejs at justere taktikken på gulvet, har han kunnet benytte, uanset hvilken situation han har befundet sig i.

Træneren som taktiker
Han påpeger selv sin taktiske analyse, som en af de væsentligste faktorer, der adskiller ham fra andre ledere med en mere akademisk uddannelsesmæssig baggrund.

- Vi har formentlig læst mange af de samme bøger, men der er ikke så mange af dem, der har stået på gulvet, siden de var 16 år og været træner.

Som træner har han op igennem 70’erne og 80’erne blandt andet stået i spidsen for ’bolchedrengene’ med spillere som Morten Stig Christensen. Her har han opøvet evnen til at ændre på taktikken afhængig af kampens udviklingen.

- Vi slog en af de største nationer på det tidspunkt, Jugoslavien, fordi vi fandt ud af, at vi kunne ændre spillet på den måde, at vi flyttede det over dér, hvor de var svagest. Det gælder om at spille på egne præmisser og ikke på modstanderens. Og det er kun igennem træning og erfaring, at du opnår evnen til at omsætte forandringsværktøjer til reel ændret adfærd, siger Leif Christian Mikkelsen.

Fra taktik til bane
Evnen til at overføre teori til praksis og være indstillet på at omstille sig, er en væsentlig resurse, som han mener, at erhvervslivet kan lære fra eliteidrætten.

- Uanset hvilken idræt og personlighed, der er tale om, er der nogle klare områder, hvor du som udøver, i kraft af din sport, har formået at dygtiggøre dig. Du har været vant til at følge et projekt, for eksempel forberedelserne til et OL, fra start til slut. Lægge en strategi, justere løbende og undervejs målrette fokus på det resultat, der skal nås, siger han og uddyber:

- Har du været renlivet aktiv, kan du måske nogle ting i kraft af, at du selv kan påtage dig førertrøjen og trække et projekt igennem. Har du arbejdet som træner eller leder, er det evnen til at koordinere og styre, du behersker. Det er lidt afhængig af, om du kommer fra en kollektiv idrætsgren eller en individuel idrætsgren – der er stor forskel.

Fælles spilleregler
Når du har en baggrund i sportens verden, er du, ifølge Leif Christian Mikkelsen, god til at sætte et mål frem mod en vision og aftale nogle spilleregler. Og ikke mindst formulere og efterleve de konsekvenser, der er, hvis du bryder de spilleregler.

- Sådan er det, når du bevæger dig ind på et andet område, så skal du indstille dig på at spille under nogle andre regler og lære, at de nye krav og forventninger kan være forskellige fra det, du kender fra tidligere. I erhvervslivet finder man også disse spilleregler i form af bløde værdier, holdninger eller handlinger, som man skal tilegne sig.

Leif Christian Mikkelsen slår fast, at der er stor forskel på de rammer, du arbejder under i erhvervslivet og i eliteidrætten. Men der er alligevel nogle meget håndgribelige metoder fra sportens verden, som du kan bruge på arbejdspladsen. Teambuilding, coaching og projektledelse er blandt de oplagte ledelsesværktøjer, som den tidligere landstræner peger på, når han skal nævne, hvor tidligere eliteudøvere skiller sig ud fra medarbejdere uden den samme sportslige baggrund.

- Det at kunne træne kan du overføre direkte, fordi det er så knyttet til den enkelte. Virksomheden kan arbejde med for eksempel den mentale træning – det kan være i form af at træne for eksempel sælgere, eller det kan være i forhold til af at få teams til at blive gode til at modstå modgang, siger den tidligere landstræner.

Leif Christian Mikkelsen advarer dog imod den tendens, der har været inden for især coaching, hvor mange tidligere eliteudøvere underviser ledere i ledelse og organisationskultur.

- Der er for mange fra sportens verden, som står og gør sig kloge på erhvervslivet, som aldrig har sat sin fod på en arbejdsplads. Virksomheden har jo ingen glæde af bare at ansætte én, fordi vedkommende engang har trænet et damelandshold eller roet en kajak. Det er fuldstændig ligegyldigt. Virksomheden har kun glæde af, hvis vedkommende bærer nogle kompetencer og metoder med sig.

Selv har Leif Christian Mikkelsen ved flere lejligheder kunne bruge sine trænererfaringer direkte som leder. I forbindelse med fusionen mellem Norsk Hydro Olie og Texaco i 1995, fik han som HR-manager ansvaret for den kulturelle integrationsproces. Og selvom han var i tvivl om, hvordan det rent praktisk skulle kunne lade sig gøre, følte han sig alligevel som træner på hjemmebane, da de begyndte at formulere femårs planen for processen.

- Jeg kastede mig simpelthen på hovedet ud i at finde ud af, hvad det her gik ud på. Fuldstændig lige som jeg ville gøre som træner, hvis jeg skulle finde ud af, hvordan vi vinder over Spanien. Også da vi skulle kommunikere og omsætte værdierne de to virksomheder imellem, var der reelt tale om et stykke trænerarbejde, pointerer han.

Den anden vej rundt
Erfaringerne fra arbejdet med den kulturelle integrationsproces fik han mulighed for at genoplive, da han for en kort bemærkning i 1999, blev kaldt tilbage til herrelandsholdet som teamchef.

Mandskabet stod over for et Europamesterskab, men spillede ikke sammen som et homogent hold, hverken på eller uden for banen. Der var en tydelig kløft mellem ’de gamle’ og ’de unge’, og rollefordelingen og hierarkiet fungerede ikke. I den situation oplevede Leif Mikkelsen meget tydeligt, at han kunne trække på nogle af de resurser, som erhvervslivet havde givet ham.

- Jeg udviklede organisationskulturen på holdet, og lige pludselig begyndte det at fungere. Og det var ikke noget, jeg havde lært som træner. Det var min erfaring fra kulturprojektet i Hydro Texaco, jeg tog med.

* Coaching
Leif Christian Mikkelsen trækker mange erfaringer som elite træner (for bl.a. herrelandsholdet i håndbold) med sig ind i dansk erhvervsliv, både som personaledirektør og som foredragsholder. Han har taget flere elite-træner uddannelser nationalt og international. Han er efter eget udsagn selv-lært coach inden for den forståelse af coaching, han selv praktiserer. I 1981 begyndte erhvervslivet at efterspørge hans viden om coaching. Han har siden holdt over 100 foredrag om coaching.

Leif Christian Mikkelsen mener, at det er vigtigt at beherske og forstå coaching i virksomheder, da der gennem en relevant anvendelse i langt højere grad kan åbnes op for den kreativitet og lyst til involvering og ansvar, som naturligt findes hos medarbejderne.

Og specielt i forandringsprocesser kan coaching være stærkt medvirkende til at åbne op for det commitment og den motivation, der er så afgørende for, at forandringsmodvilje og utryghed ikke bliver dominerende.

For Leif Christian Mikkelsen er coaching i erhvervslivet individuel sparring med mange spørgsmål og meget få svar. Det vigtigste er coachens identitet. For at være en god coach, skal man vide, hvilken person, man er når man coacher. Helt centralt er

Selvindsigt
Evnen til at investere sig selv i sin egen ledelse
Kommunikation
At forstå de mennesker, man leder / coacher
Bevidsthed om, hvorfor man gør, hvad man gør

Selve coaching værktøjerne, herunder spørgeteknikkerne, kommer i anden række. Coachens selvindsigt er langt væsentligere. Det er efter LCMs vurdering desværre omvendt på de fleste coaching kurser, der afholdes for ledere i dag.

I forbindelse med fusionen mellem Hydro og Texaco i 1995 blev der foretaget en kulturanalyse i de to virksomheder. Analysen beskrev virksomhedens nuværende og ønskede situation inden for fire kulturelle orienteringer: Magt, system, opgave og team.

Den største forskel mellem nuværende og ønskede situation lå hovedsageligt inden for team, og som et forsøg blev der iværksat teamudvikling i et par af virksomhedens afdelinger. Forsøget blev en succes og blev udvidet til at omfatte hele virksomheden.

En vigtig forudsætning for igangsættelsen af – og senere succesen med – dette projekt, var iflg. Leif Christian Mikkelsen accepten og den 100% deltagelse af virksomhedens allerøverste ledelse. Dette betød bl.a., at ledelsen meldte ud, at det ville få konsekvenser, såfremt nogen valgte at stå i vejen for dette udviklingsforløb.

For 36 af virksomhedens ledere blev der iværksat et udviklingsforløb på 9 måneder med 360° profiler, kursus, løbende dialog og coaching. Forløbet blev ledet af personaledirektøren og to eksterne konsulenter.

Tilsvarende var samtlige medarbejdere (ca. 1000) på et tre dages kursus, der handlede om teambuilding med udgangspunkt i "Den kreative Arbejdsform" og "Den Tredje Vej". Alle beslutninger og handlinger blev – så vidt det overhovedet var muligt – baseret på fakta.

Forløbet blev en succes. Det er svært at sige, hvor stor en del af succesen, som skyldes den individuelle sparring (coaching), lederne modtog som en del af udviklings processen.

Leif Christian Mikkelsen vurderer at det nok er kombinationen af coaching, vedholdenhed (i 5 år), valg af samarbejdspartnere, ledelsesmæssig fokusering og motiverende intern information, der været årsag til succesen.

* HR´s rolle ved fusioner og opkøb
Fusionen der bliver en succes
Personaledirektør Leif Christian Mikkelsen har spillet en central rolle i forbindelse med både den danske og norske fusion mellem Hydro Olie og Texaco. Hvorledes forberedte man sig til fusionen, og hvilke faktorer har betydning for den menneskelige forandringsvillighed?
Det forretningsmæssige var oplagt – hvad med kulturen?
Kulturanalyse?
Plan for forandringer
Få den enkelte med i forandringsprocessen "Hver proces er unik, og derfor skal man tage koncepter med et gran salt og udvikle sine egne værktøjer, der virker samlende for medarbejderne. Leif Chr. Mikkelsen vil fra sin tid i både erhvervslivet og i idrættens verden give eksempler på, hvordan man i en forandringsproces tager hensyn til forskellige medarbejdere og får dem til at arbejde sammen som et team."
Kulturprocessens hjørnesten
Uddannelse & træning – sammenhæng med strategien
Skabelse af blivende forandringer

* Fremtidens HR-funktion

Teambuilding
Teamwork og grundlæggende antagelser
Teamets udvikling: fra gruppe til team
Ledelse af individualister i teams
 Leif Christian Mikkelsen, der har været coach, uddanner, træner og leder i en årrække, kender alle de strømninger, der har været toneangivende indenfor ledelse.
Han er derfor også yderst velkvalificeret til at give et bud på, hvilke egenskaber fremtidens leder skal besidde.
Én af de udfordringer, lederne kommer til at stå over for i fremtiden, er ledelse af individualister i teams!
Leif Chr. MIkkelsen udtaler: Lederen skal endvidere være i stand til at tackle den forsvarsposition, mange mennesker går i, når der skal ske forandringer.   
Og så må visioner og værdier ikke kun være ord i en fin manual – de skal udmønte sig i handlinger.
Et teams potentiale er baseret på de enkelte personers indstilling, adfærd og samarbejdsevner. Gennem synliggørelse af den enkeltes bidrag til samarbejdet kan man vurdere teamets samlede kapacitet.
Et væsentligt element for et velfungerende team er, at alle kan sige: "Jeg har ikke nået mit mål, før de øvrige i gruppen har nået deres mål". Dette opnås ved at gruppen identificerer og anerkender den enkeltes stærke og svage sider samt finder et fælles succeskriterium.
Hvordan skaber og understøtter vi den korpsånd, der er essentiel for et team? - spørger Leif Mikkelsen.
Hvordan kan man inspirere og motivere sine medarbejdere? - hvordan kan lederen virkeliggøre sin vision sammen med sine medarbejdere?
Der er tit flere potentielle ressourcer tilstede end man tror – hvordan findes de frem?
Teamets trivsel og gode samarbejde viser sig på bundlinjen.

CV

Leif Christian Mikkelsen (021048)
Feb. 2004 Direktør for Team Copenhagen
Nov. 2001 - okt 2002 Kommunikations- og personaledirektør. DFDS A/S
April 2000 - Direktør. Human resources – DFDS Dan Transport Group A/S
Aug. 1996 – marts 2000 Personaledirektør – Hydro Texaco A/S
1995 – 1996 Direktør HR Development – Hydro Texaco Holdings A/S
1990 – 1995 Personaledirektør – Norsk Hydro Olie a.s
1987 – 1990 Personaleudviklingschef – Norsk Hydro Olie a.s
1984 – 1987 Marketingchef – Københavns Idrætspark
1971 – 1984 Lærer – Skolen på Lollandsvej, Frederiksberg
juli 1999 – februar 2000 Teamchef – Herrelandsholdet DHF
1998 – juni 1999 Rådgiver for Herrelandstræner DHF
1994 – 1998 Mentor for de norske landstrænere NHF
1990 – 1994 Cheftræner – AJAX København
1988 – 1990 Coach – TIK Tåstrup
1976 – 1987 Landstræner . Herre A Danmark
1974 – 1976 Assisterende landstræner. DHF
(U: 1974 – 1981 & Y: 1974 – 1976)
Uddannelse: Leif Mikkelsen er student mat/bio – Falkonergårdens Gymnasium 1968
Lærer dansk/bio – Blågårds seminarium 1971
IHF lektor 1981
Leif Christian Mikkelsen er merkonom markedsføring 1988
Div. lederkurser 1987 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:

Peter Belli - rocksinger on tour - 02105.6718.: . :.Zididada - Jimmy Colding - Danny Linde - 02103.6423.: . The Powls: 4 kønne modebevidste musikere . ::Simone Egeriis - livekoncerter - 05042010131358:: . ::Louise Espersen - kopi af Gitte Hænning::

Relaterede emner

Sherin Khankan - menneskerettighedsislam - frihedsslør
::Farshad Kholghi - Ikea-Mekkea - foredragsbooking::
Marianne Kibenich - gårdsangerforedrag - Københavnersjælssanger
::Henning Kirk - vokseværk i hjernen::
Clement Behrendt Kjersgaard
::Klaus Kjøller - netværksforedrag::
Annette Klingenberg - livskvalitetsanger
Troels Kløvedal Nordkaperkaptajn
--Dennis Knudsen - foredragsfrisør--
Henrik Koefoed - eventyrforællerindlæg - ørkenskuespiller
Gitte Koldtoft - mentalenergiforedrag - overbevisningsmuligheder
::Kjeld Koplev - jødisk humorforedragsholder::
Familien Koppel - Koppelske kompositioner - musikalsk foredrag
Søren Kragh-Jacobsen - reklamefilmproducer
Steffen Kretz
Henrik Krogh - forandringsfremme - sygefraværsoplæg
Lone Kühlmann provoforedragsholder
Runa J. Kähler - causerisvirp - vintertidekærlighed
Peter Kær - hulemandsoplæg
Alexander Kølpin - inspirationsvision - kulturintimitet
Tom König
Tonny Landy - anekdoteforedrag

Peter Langdal - engageret teamwork

Jerk W. Langer - sundhedskommentator - kosttilskudsoplæg
Brian Lange - Legionærforedrag
Pia Fris Laneth
Johannes Langkilde retorikmoderator
:.Paula Larrain.: Freelancejournalist - ordstyrer - konferencier - foredragsholder
Peter Larsen
::Thomas Larsen - journalistiske-arbejdsprocesser - foredragsbooking::
Lasse & Mathilde - Spor af Piet Hein
Hans Laurens - formuleringsforedrag - billedtaleworkshop
Led selv - selvledelse i bagklogskabens klare lys
::Kim Leine - bygdkultur - familietragedie - dødsridt -0215.26191::
Henrik Leslye - taskforceforedrag - teamåndmotivation
Flemming Leth - ombygningsoplæg
Jørgen Leth - cykelkulturforedrag
Michael Linden-Vørnle - rumbesøg
Jørgen Lindgreen - radiospilsforedrag
::Margeret Lindhardt - fællessangsforedrag::
Charlotte Lindholm - pengehumor - stresstæming
John Lindskog - skandaleforedrag - Bøje Nielsen
::Anne Linnet - kirkesangerkoncert::
Lise-Lotte Lohmann - bakkesangerinde - revyskuespiller
Bjørn Lomborg - levevilkårsforedrag
:.Luk lederskabet op - ledelse fra a-z - Nils Villemoes.:
::Niels Lunde-erhvervsredaktør-politikkommentator-foredragsholder::
Jesper Lundgaard
Lisbet Lundquist - hedetureforedrag
Morten Løkkegaard