>Bjørn Lomborg - forfatter - foredragsholder - booking<

 

Bjørn Lomborg - forfatter - foredragsholder - bookingBjørn Lomborg kan bookes til foredrag om:

Verdens sande tilstand
På foredraget om Verdens Sande Tilstand vil Bjørn Lomborg beskrive menneskehedens forbløffende og fantastiske fremgang på alle væsentlige områder. Som i bogen af samme navn dokumenterer han de overraskende konklusioner med officielle statistiker og rapporter fra de mest anerkendte internationale og nationale organisationer.

Han ser på de mange forskellige områder, der har betydning for mennesket: De umiddelbare levevilkår og de forbløffende forbedringer i levetid, sygdom, mad, indkomst, uddannelse, arbejdstid, fritid, som vi har oplevet. Der bliver givet et overblik over de forbløffende mange facts, der eksisterer. Sammenligningen er både global og regional - vi får ikke kun Vestens historie, men også en forståelse for situationen i u-landene.

Han viser samtidig, at disse fantastiske forbedringer kan fastholdes i fremtiden, og at de ikke sker på naturens bekostning. Måske mest overraskende viser det sig også, at en lang række af de bekymringer, vi har for fremtiden, ikke stemmer overens med de tilgængelige fakta. Pesticider i drikkevandet betyder formentlig omkring ét kræftdødsfald hver 250. år, mens stop for pesticider kan betyde op mod 1000 ekstra kræftdødsfald om året.

Tilsvarende viser det sig, at vores nuværende indgreb overfor drivhuseffekten er overraskende udokumenterede. Vi bør naturligvis opgøre omkostninger ved indgreb og ikke-indgreb overfor hinanden. De eneste globale modeller (en 4-6 stykker), der har lavet denne cost-benefit analyse viser samstemmende, at det er spild af ressourcer at gribe radikalt ind overfor CO2-udledningen. Den samlede omkostning ved at stabilisere CO2-udslippet er mere end dobbelt så dyr, som drivhuseffekten i sig selv. En tyvendedel af den overpris, vi betaler for at stabilisere, svarer til prisen på rent drikkevand og kloakering til hele den tredje verden, hvilket ville betyde 2 millioner færre dødsfald og en halv milliard færre alvorlige sygdomstilfælde om året.

Bjørn Lomborg præsenterer et foredrag, der både er et intellektuelt gennemreflekteret argument for fornyet tro på Jordens og menneskenes fremtid.
- og han giver et bud på, hvorfor vi hellere fæster lid til løse rygter om Verdens undergang end til videnskabeligt velfunderede udsagn om det modsatte.

Bjørn Lomborg kan også holde foredrag om:

Kærlighed og rationalitet - rationaliteten bør styre kærligheden.
Spil livet rigtigt - strategier i hverdagen.
Nationernes valg - samarbejde eller konflikt.
Risici og mediernes rolle - hvordan medierne fordrejer vores verdensbillede
Det parlamentariske systems udvikling
Danmarks demokrati

Bjørn Lomborg, født 1965
Bjørn Lomborg blev verdenskendt på grund af bøger og artikler med hovedtesen at mange af miljøforkæmpernes forudsigelser og påstande er overdrevne, og på grund af den postyr der opstod, da videnskabelig uredelighed i hans arbejde blev dokumenteret af Udvalgende vedrørende videnskabelig uredelighed. På dansk udkom bogen Verdens sande tilstand i 1998; den udkom i 2001 på engelsk med titlen The Skeptical Environmentalist, og er sidenhen udkommet på mange andre sprog. Siden da har Bjørn Lomborg redigeret en bog med resultaterne af den såkaldte "Copenhagen Consensus" konference i 2004.

Bjørn Lomborg er kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.) i 1991 fra Aarhus Universitet. Efterfølgende tog han ved Københavns Universitet en ph.d.-grad, som han færdiggjorde i 1994. Han har sidenhen været ansat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, først som adjunkt (1994-1996) og siden som lektor. I februar 2002 blev han direktør for Institut for Miljøvurdering (IMV), en stilling han valgte at forlade juli 2004, for at vende tilbage til sin stilling som lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Bestyrelsen udpegede efterfølgende Peter Calow som direktør for IMV. Lomborg forlod igen sin stilling på Aarhus Universitet den 1. februar 2005, og er nu knyttet som adjungeret professor til Copenhagen Business School, hvor hans arbejde består i at forberede en gentagelse af konferencen "Copenhagen Consensus".

I perioden 1994-2001 underviste Bjørn Lomborg bl.a. i statistik på Institut for Statskundskab, og han ses derfor ofte omtalt som statistiker. Da hans uddannelse imidlertid ikke er cand.stat., men i stedet cand.scient.pol., er politolog dog en mere korrekt betegnelse.

Lomborg er tillige ifølge eget udsagn vegetar (omend ikke dyrevelfærdsfortaler), åbent homoseksuel og kendt for at gå i jeans og t-shirts, selv til formelle forretningsmøder.

Relaterede kunstnere:

Per Vers - 1 Funky "konklusions-rap"

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Diskoteker
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Opera
Partybands

Pensionistunderholding - kreativ ældreunderholdning
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Street Parade
Tryllekunstnere
Nils Villemoes - forandringsforedrag - humor - ledelse

Kim Sjøgren - Professor of violin and chamber music