>Marianne Florman - motionsforedragsholder - samarbejdsidræt<

Musikfortælling - Trine G. Dinesen på fløjte - med ord af Marianne Florman . Bookingforespørgsel

::Marianne Florman - motionsforedragsholder - samarbejdsidræt::

Marianne Florman er nok mest kendt som håndboldspiller - en af "De Jernhårde Ladies" - men hun er også en aktiv foredragsholder i erhvervslivet, hvor hun trækker på sine erfaringer i samarbejdet med andre mennesker.

Hendes studier på hhv. RUC og DPU har givet hende en teoretisk baggrund og en interesse for samfundsforhold og pædagogiske aspekter.
10 år med foredrag og coaching har givet stor erfaring og indsigt i det der indeni og mellem mennesker.

De mange år på kvindelandsholdet i håndbold har givet Marianne Florman anledning til at reflektere over team-spirit, samarbejde og præstationsangst.

Hendes job som spillende træner i Japan gav hende perspektiv på danskernes forhold til hierarki og roller.
Trænerjobbet i Frederiksberg klubben Ydun gav hende stof til tanker omkring motivation og menneskers ansvar og deltagelse i fællesskaber.

Samarbejde
Når Marianne Florman holder foredrag om samarbejde er det vigtigt at foredraget er tilpasset tilhørernes behov. Ingen mennesker og ingen virksomheder er identiske, derfor er det vigtigt at finde ind til de elementer der er vigtige i den enkelte virksomhedskultur.

Når hun taler om at få grupper til at fungere, mener hun det er vigtigt i første omgang at fokusere på nogle få elementer. Mange faktorer er i spil når alle sejl sættes ind, og fokus på få elementer er ofte nok til at vende skuden i den rigtige - eller forkerte retning.

Her er beskrevet nogle af de fokus punkter hun syntes der er vigtige at tage fat på;

Målsætninger - et tidens vigtigste redskaber. Men hvad nytter det at lave målsætninger, hvis man alligevel ikke når dem!!! Marianne Florman giver mit bud på, hvordan vi skal forholde os til den svære snak om målsætninger, f.eks. individuelle målsætninger kontra fælles målsætninger.

Værdier - også et af tidens trend. Enhver moderne virksomhed eller forening med respekt for sig selv har gjort sig sit værdigrundlag klart og har formidlet det ud i organisationen. Men men men! Værdier er jo - som ordet siger i sig selv - værdiladet. Det vil sige at vi ligger noget meget forskelligt i ordene - og det kan være årsagen til mange konflikter og vanskeligheder i samarbejdet.

Energi - Marianne Florman har en forestilling om, at når mennesker er sammen, så udsender vi en energi der fylder andre mennesker op, og vi udsender en energi der tapper andre. Men det mærkelige er, at vi meget sjældent selv er vidende om hvornår vi gør det ene eller det andet - Men vi tror vi ved det!!!!!!!!!!!!

Hierarki / roller - Til alle tider, når to eller flere mennesker er sammen, opstår der et hierarki. Og hvordan har du det så med i hierarki? Er du tilfredse med den rolle du er blevet tildelt? Er du misundelige på en anden fordi han/hun fik det job du havde udset dig? Hvilken rolle indtager du når du befinder dig i en gruppe?

Dette er nogle af de emner Marianne syntes er vigtige at tage op når samarbejde er på dagsorden.
Har din virksomhed, foreningen eller organisation nogle anderledes problematikker, så vil jeg i samråd med Jer tilpasse mine emner.

Marianne Florman har skrevet bogen En Jernladys livserfaring, hvor hun fortæller om at forene det hårde slid med idrætten og et godt privatliv.

Motivation
De fleste ledere går på kurser for at lære hvordan de skal motivere deres medarbejdere.
Men - motivation handler ikke kun om hvem der motiverer og hvem der skal motiveres. Motivation handler i langt højere grad om engagement og indre mental styrke.

De fleste trænere, ledere og pædagoger vil sikkert nikke genkendende til en følelse af at skulle underholde. En ulige kamp mod gode og dårlige undskyldninger.
Og - Marianne Florman tror ikke på at man kan motivere nogen der ikke vil motiveres.

Underhund og overhund vil altid slås, så den store udfordring ligger altså i at finde ind til de faktorer, der gør at mennesker bliver i stand til at motivere sig selv.
Det er alt for let at sige at ting er kedelige og uinspirerende.
Det er alt for let at sige at jeg er træt i dag.

Målsætninger
En af de vigtige faktorer til at opbygge en mental styrke er målsætninger. Jeg taler om hvordan man kan tage fat om disse målsætninger, hvordan man fører dem ud i livet og hvilke faktorer der spiller ind når man tror det hele kører på skinner!

Præstationsangst
Præstationsangst er en af årsagerne til at motivationen kan være lav. Mange af os har præstationsangsten inde under huden i hverdagen i større eller mindre grad, og angsten kan komme til udtryk på mange forskellige måder.
Marianne Florman taler om præstationsangst ud fra egne erfaringer. Hvordan håndterer vi angsten når den dukker op? Hvordan kommer angsten til udtryk? Hvad er årsagen? etc.

Individets ansvar i fællesskabet
Vi er i de sidste 10-15 år blevet utrolig dårlige til at se værdierne ved et fællesskab.
Mange anser fællesskabet for at komme på tværs af deres egne behov. Mange ved ikke, eller mangler forståelse for hvor stor værdi et
fællesskab egentlig har. Hvor mange ressourcer der ligger gemt i et fællesskab. Holdånd er et gammelt slidt ord, som er til dels er ødelagt ved
individualismens indtog i det moderne samfund.

I dag er der er en stor frivillighedstrang og mange følger nøje sine egne målsætninger. Det der med at "underlægge" sig et fællesskab - det er for
strengt!!
De fleste ved godt at vi har et ansvar overfor hinanden - men mange ved ikke hvad de faktisk kan få ud af et fællesskab.

Commitment er et moderne virksomheds ord - og det er faktisk ikke så ringe et ord, hvis det ses i sammenhæng med en demokratisk proces.
Men der er mange der ikke tør committe sig helt - for det kan jo være der er noget andet jeg hellere vil - Vi er blevet vant til at kunne vælge frit
fra alle hylder!!!!

Fællesskaber indeholder mange ting - det kan blandt andet have noget at gøre med:
- målsætninger
- normer / regler
- kompromiser
- frivillighed
- ansvar
- deltagelse
- demokrati
- hierarki

Marianne Florman mener godt man kan kombinere individualitet / egoisme med fællesskabet.
Det har hun prøvet igennem 7 år på landsholdet i kvindehåndbold, og hendes erfaringer som spillende træner fra Japan og fra 1. divisionsklubben Ydun i København har givet hende mange eksempler på, hvilke elementer der forhindrer og tilskynder den enkelte i at vælge fællesskabets værdier frem for sine egne.

Sæt dagsorden for dit eget liv
Vi lever i en tid hvor mulighederne er mange og det er godt.
Men det er også en belastning for menneskets system hele tiden at skulle forholde sig til tusinde ting og hele tiden skulle vælge.
Det tror Marianne er med til at mange mennesker vælger at være passive frem for at være aktive når det handler om deres eget liv.

Livet er ikke let, det kræver noget af os.
Men hvem ville gå i gang med at bygge et hus uden først at have lavet en tegning!!! Nej vel!
Hvorfor er det så, vi går gennem livet uden at have en plan – vores er liv er da det vigtigste vi har.

Nogen bruger alderen som sin bedste undskyldning, andre er mere spidsfindige i deres påfund af undskyldninger for ikke at gøre det der gør dem glad!

Marianne Florman afliver alle undskyldningerne og giver et bud på hvilke barrierer du skal bryde for at komme i gang!
Hun fortæller om hvor vigtigt det er at kunne give sig selv et klap på skulderen.
Derfor er det også naturligt at fortælle om præstationsangst og hvad den gjorde ved hende.
Det er så vigtigt at finde ud af hvad der gør os glad - og det kan faktisk gøres meget enkelt!
Marianne fortæller og fortæller, fortæller........

Identitet
Som ungt menneske i dag er der tusindvis af muligheder og tilbud. Nogle "sejler" rundt i lang tid for at finde sig selv - nogen finder aldrig ud af
det, andre igen kommer langsomt efter det. Men kendetegnet er, at det de fleste leder efter er en identitet som noget udefrakommende (job, studier, kæreste, ven, veninde, søn eller datter). Der er færre der vælger at lede efter en identitet som sig selv (hvem er jeg).

De fleste af os har opbygget en identitet der er baseret på flere elementer. For mit hendes eget vedkommende så har Marianne Florman haft en identitet i årevis som var bygget omkring det at være håndboldspiller (og specielt landsholdsspiller).
Nogle af de andre elementer i hendes identitet har bl.a. at være studerende, kæreste, veninde og datter. Men den gennemgående og den
nok mest omsiggribende har været identiteten som landsholdsspiller.

Man kan faktisk blive så afhængig af sin identitet, at man falder helt sammen som menneske, hvis man pludselig mister den. Som da hun pludselig
fik sparket fra landsholdet, eller hvis man mister sit job eller hvis man mister sin ægtefælle. Hvis det er en stor del af ens identitet, hvis man
næsten kun forstår sig selv som landsholdsspiller som medarbejder eller som kone/mand, så skrider fundamentet, hvis tæppet bliver revet væk.

Derfor mener Marianne Florman, at det er vigtigt at skabe sin egen identitet som er bygget op omkring sig selv - som menneske, ikke som medarbejder, som lærer eller elev, som arbejdsløs, som kæreste som søn eller datter eller som håndboldspiller.

Det er vigtigt at eksistere i kraft af sig selv. Og det kræver at man tænker sig om og forholder sig til sit eget liv. Det er vigtigt at skabe
sit eget liv. Det er vigtigt at vi bliver i stand til at sætte dagsorden i vores eget liv, i stedet for blot at lade livet passere tilfældigt forbi.

Mange unge mennesker definerer i første omgang hvad de ikke vil. Måske fordi de har svært ved at definere hvad de gerne vil. Mange forsøger sig
frem men på et tidspunkt holder de op med at vælge. De bliver bange for at træffe et valg og lader i stedet tilfældet råde. Det er en ond circel som er svær at bryde. For nogen betyder det et liv med kun lidt tilfredshed. For andre betyder det den sikre vej mod afgrunden. Brug tiden på at finde ud af, hvem du er - og bliv ved med det hele livet. Når du er i stand til det, så er du også i stand til at have dine egne meninger, fordi du har ikke et grundlæggende behov for at blive bekræftet af andre.

- Målsætninger (visioner)
- Engagement (handlekraft)
- Motivation
- Præstationsangst (selvtillid, selvværd)
- Selvforståelse
- Selvaccept

Kunsten at gøre sig umage
Når man har lyst til at blive lidt bedre til et eller andet kræver det nogle forskellige ting af det enkelte menneske. Som oftest kræver det en beslutning om at man vil give det plads, at man vil satse lidt mere end man plejer, at man vil vise et engagement etc.

Men disse få ingredienser kan være mere end nok til at skræmme mange mennesker bort. Det er, for mange mennesker, farligt at tage en beslutning - det kræver mod, det kræver at man har lidt selvtillid og ikke mindst selvværd. Mange har før prøvet at ville gennemføre et eller andet men har skuffet - ofte sig selv mere end sine omgivelser. Mange mennesker stiller så store krav til sig selv at det er umuligt at opfylde sine egne krav, og derfor er det lettere at lade være.

Marianne Florman fortæller hvad det kræver af den enkelte, når man vil være bedre til et eller andet i livet. Hun fortæller om de redskaber hun har kunnet drage nytte af. Hun fortæller om de mange barrierer der kan være med til at holde gode kræfter nede, og hun forsøger at afvæbne de mange argumenter der findes imod at tage de udfordringer op som livet byder på.

De gennemgående temaer er;
- beslutninger
- engagement
- fordybelse
- ansvar for sig selv
- præstationsangst
- målsætninger

Mit kvindeliv
Når Marianne Florman taler om kvindeliv i dag, er det ud fra hendes egne erfaringer, som voksen kvinde, som en lille pige der ville være en dreng og som kvinde i en mandsdomineret idrætsverden i såvel Danmark som i Japan, hvor jeg var spillende træner i et år.

Det kræver en god portion selvstændighed at turde fordybe sig, turde gøre noget for sig selv. Og det er typisk kvinder ikke at ofre for sig selv, tage tid til en løbetur, tid til karriere etc.
At vælge idrætslivet betyder at man skal være klar til store ofre - uden at ofre sig selv!

Det er spændende for mig at tale om kvindeliv i dag for Marianne Florman, fordi hun selv var meget længe om at opdage og ikke mindst holde af mine egne kvindelige værdier;

- Da jeg var barn opførte jeg mig som en dreng
- jeg ville have gymnastik med drengene
- jeg ville hedde Lars
- jeg var stærk
- jeg kunne ikke overtales til at tage kjole på.
- Min søster var meget feminin og
- jeg tog afstand til make-up indtil jeg var 15 år.

Håndbold
- Jeg begyndte at spille håndbold da jeg var 16 år
- Mine holdkammerater var meget feminine
- jeg var stadig meget drenget.
- Mine maskuline sider var en del af min drivkraft (målrettet, stærk,
udholdenhed)
- mine feminine sider anså jeg ikke som værende ligeså værdifulde (sårbar,
attraktiv).

Mød dig selv - gennem løb
Motion er meget andet end at få rørt dellerne. Det er andet end et bedre blodomløb, ledstyrke, svedige trøjer og prustende madammer.
Motion er nemlig også en tumleplads for os moderne mennesker - et sted hvor
man kan lære sig selv at kende: sine grænser, sine overspringshandlinger,
sine styrker og ikke mindst finde troen på sig selv.

Motion er en handlemulighed mere i livet!
Hvis du er i stand til at forme en løbevane så vil du også være i stand til
at forme mange andre ting i din tilværelse - motion er altså et middel til
at sætte dagsorden for sit eget liv!
Løb en tur - og mød dig selv!

Nogle mennesker har spurgt Marianne Florman, hvad det er hun egentlig mener med at møde sig selv? Når man dyrker motion f.eks. løb, så løber man ind i nogle små kriser. Man lærer kriserne at kende og man lærer at tackle dem. Disse kriser og den måde du tackler dem på, vil ofte være lig den måde du tackler andre kriser på.

Utrolig mange mennesker stiller meget store krav til sig selv, hvilket faktisk gør at de får meget svært ved at ændre deres vaner. Marianne Florman er selv et ret godt eksempel. Hun stiller store krav, så hun kommer ofte til at løbe alt for hurtigt, og så får hun lyst til at gå, og så syntes hun det er pinligt, og så får hun ondt i flere dage i benene og så gider hun ikke næste gang.

Det er her man ofte løber ind i den onde cirkel, man orker ikke selv, bliver misundelig og begynder at brokke sig over andre ting, selvom det
måske grundlæggende er en selv man er utilfreds med.

Surmuler og brokkehoveder findes blandt dem der ikke selv formår det andre kan.

I stedet for at brokke sig vil Mariannes parole i stedet lyde, at man selvfølgelig kan finde mange andre argumenter for at dyrke motion end f.eks. vægttab. Jo flere gode sider man kan finde ved løb eller motion generelt, jo flere grunde er der til at gøre det.

Marianne Florman vil her nævne bare et par stykker:

Det giver selvværd at mærke en tilfredshed med sin krop. Det bliver lettere at acceptere sig selv som man nu er.

Motion er ofte en sindets rengøring - dagens tænkes igennem og det er sjældent at man er "sur" når man kommer hjem - tværtimod - stolthed og
tilfredshed er vel det mest normale  man kan faktisk ofte "brænde en vrede af" ved at motionere.
Motion er en god måde at opleve naturen eller sin by på. man kan blive en hel opdagelsesrejsende hvis man er lidt nysgerrig.
Motion kan være en mental oase, en hvilepause et såkaldt "pusterum.
Motion er en god måde at være sammen med "vennerne" eller "veninderne" på. Der er faktisk også nogle forretningsfolk der bruger det i forbindelse
med forhandlinger.
Lykkelig er den der kender sig selv og med glæde kan omfavne sig selv, også sine mindre gode sider.
Løb en tur - og mød dig selv!

Idræt - et lille liv i livet
Idræt behøver ikke bare være daglig træning og rutine.
Idrætten kan også være en inspirationskilde til at lære at leve livet på en anden måde.

Idrætslivet berører nemlig alle livets øvrige facetter, så idrætslivet er faktisk et "lille liv i livet", hvor man kan boltre sig og øve sig, uden det koster så meget.

I idrætten skal man ofte:
bryde nogle grænser
overvinde sine kriser
accepterer sin præstationsangst
finde nogle fælles mål
gå efter egne mål
indordne sig under nogle givne rammer
samarbejde
løse konflikter
Idrætten har meget andet at byde på end sure sokker og ømme muskler. Man kan bruge det hele i ens arbejdsliv og øvrige liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:
Fenders - 33 år med dansk pop / rock i den musikalske superliga . Festmaskinen: 4 - 5 - 7 - 9 - 11 musikere . :.Grand Prix De Luxe partyband med kitschhits.: booking . Hitmaskinen: Navnet er ikke for sjov! - Booking - 2960 9372 . 0317.88 Jordans Drive: Jives you crazy! . 0369.20 Kandis

::Eskild Ebbesen - konditionsforedrag::
::Elsebeth Egholm - krimiserieforfatter - foredrag::

Søren Ejlersen - naturmadskobling - økologiretning
Søren Ellemose - erhversskandalerforedrag
::Stig Elling - salgsdirektør - foredragsforfatter::
::John Engelbrecht - mentalt kurbadsforedrag::
Hans Engell
Casper Elgaard - sportsmandsteamwork - racerbilsoplevelse
::Claus Elgaard - sportsværtsforedragsholder::
Puk Elgaard - Temaet er "Karriere"
Martin Erichsen - accelerationsudvikling
::Frank Esmann - skærmperformanceforedrag::
Leif Fabricius
Michael Falch - musikcauseri - bogoplæsning
Hanne Faldborg - kvindealeneliv - sololivskvalitet
::Christine Feldthaus Forbrugsmønstre - livsførelse::
Thomas Flindt - lattersøgning - arbejdskulturoplæg
Peter H. Fogtdal - kongebigamisten - valiumstridsmænd
Niels Erik Folmann serviceforbrugforedrag
::Forandringsforedrag - formidling-booking::

:.Thyra Frank - personaleindstilling - menneskesynsomsorg.:
Niels Frid-Nielsen
Søren Friis Smith - børnemagtsforedrag
Mette Frobenius
Dorte Futtrup - fortælleformidling - mytologihelte
Cecilie Frøkjær - hjerteemner - kvindeoplevelser
:.Ole Kåre Føli.: Bodysdsbehandling
::Stefan Fønss - revyforedragsholder::

Marianne Gade - islændingeøkonomi - børnelitteraturforedrag
::Lene Gammelgaard - motivatorforedrag - succescoach::
Joakim Garff - arbejdsvelsignelser - Kirkegaarddannelse
_-_048.188 Booking forespørgsel:: Peter Qvortrup Geisling - Lægens Bord
--Søren Gericke - madkærlighedsforedrag--
Christian Gether - filmvidenskabskunst - menneskekunstforedrag
Jan Gintberg
Gordon Inc. - provokationshumorist - livsånderejse
Soulaima Gourani - erhvervskvindernetværk
Carsten Graff - filosofiskribent - stressimmunitet
Steffen Gram - verdensordensforedrag - krigsmanipulation
--Rune Green - peptalksjov--
:.Trine Gregorius.: Mediecoaching
Frank Grevil - hemmelighedslæk - våbenvurdering
Erik Grip
Ole Grünbaum - genopfindelsesforedrag - provodebattør
Jens Christian Grøndahl - filosofisk foredragsforfatter
Thomas Grønnemark - deltagerinvolvering - jysk humørbombe
Jens Gaardbo - massekommunikation - journalistik - ledelse