>Peter Duetoft - værdidebat - foredrag - booking<

 

Peter Duetoft - værdidebat - foredrag - bookingForedrag nr. 1

Hvad gør vi derude?

• Hvordan er kulturmødet mellem Øst og Vest?
• Kan demokrati i europæisk forstand gennemføres i lande, der har oplevet langvarigt diktatur?
• Er menneskerettigheder og demokrati ”universelle” rettigheder eller kan de kun gennemføres i lande, der bygger på samme historie og kulturgrundlag, som vi gør?
• Hvad lærer vi om vort eget demokrati, når vi forsøger at bringe det videre til andre lande?

Det er nogle af de spørgsmål, der rejses, når Peter Duetoft på sin egen entusiastiske måde fortæller om det arbejde, Danmark er med til at udføre i tidligere Østlande.
Peter Duetoft har i en del år arbejdet som leder af en række EU og FN demokratiprojekter bl.a. i Kirgisistan, Kasakhstan, Georgien og Kosovo og kan eventuelt supplere foredraget med billeder, der illustrerer kulturmødet og leveforholdene i det tidligere Sovjet.
Foredraget er aktuelt, fordi det bl.a. sætter de igangværende konflikter i Irak og Afghanistan i relief.

Foredrag nr. 2

Hvor blev de danske værdier af?

• Hvordan klarer vi i Danmark de udfordringer, som globalisering, internationalt samarbejde og ny teknologi er for ethvert lands kultur
og værdigrundlag?
• Styrker ”tidsånden” altid vore grundlæggende værdier?
• Forsøger vi at lukke os inde og bevare en ”verden af i går” – eller kan vort værdigrundlag overleve i den nye Verden?
• Er vi i virkeligheden ved at ødelægge danskheden for at forsvare den?

Alt dette giver Peter Duetoft i sit spændende og lidt provokerende foredrag et bud på gennem historiske og aktuelle eksempler.

Foredrag nr. 3

Hvad med livskvaliteten

Ny teknologi, konkurrence, karriere og mediernes indflydelse præger vores hverdag.
Et meget nærværende og debatskabende foredrag, der konfronterer os med mange spørgsmål fra vor egen hverdag.

• Har vi glemt livskvaliteten i vor moderne livsform?
• Har vi glemt at være mennesker?
• Kan vi ”nøjes” med elektronisk kontakt?
• Hvor blev fællesskabet af?
• Er vi ved at udvikle os til et samfund, hvor man har glemt, at livet
skal leves sammen med andre mennesker?
• Er ensomheden i virkeligheden vort største samfundsproblem?

Foredrag nr. 4

Har man lov at være anderledes i Danmark?

Mennesker med en anden etnisk baggrund, ældre, sindslidende og andre grupper, som er ”anderledes”, kan have problemer med at finde fodfæste i vort samfund.
Med udgangspunkt i Bjergprædiken og dens krav om respekt for andre mennesker rejser Peter Duetoft i dette foredrag en række aktuelle spørgsmål.

• Er vi stadig gode til at leve op til disse krav i vor kultur?
• Hvad betyder globaliseringen og massemedierne for mennesker, der
er anderledes og vil leve på en anden måde?
• Bliver vi så ensrettede, at det spændende, det udfordrende og det
anderledes bare bliver væk?
• Er jaget efter sensationer ødelæggende for Danmarks mulighed for
at være et samfund, der har plads til alle?

Aktivitet nr. 5

Ordstyrer, moderator

Peter Duetoft har stor træning i at være den aktive ordstyrer i konferencer, seminarer og debatmøder.
Han påtager sig gerne opgaven at sikre, at der gives svar på de stillede spørgsmål og presser for at få uddybende svar, hvis der er uklarheder.
Debatdeltagere føler sig ofte trængte af de ekstra spørgsmål, men ved mødernes slutning erkender man, at ”sol og vind blev delt lige”

Peter Duetoft, født 1951
Historieuddannet Københavns Universitet
Landsformand, CD 1978-87
Medlem af Europa-Parlamentet 1987-88
Medlem af Folketinget 1988-2001
Formand Udenrigspolitiks Nævn 1993-94
Formand Finansudvalget 1994-2001
Aktiv deltager i internationalt samarbejde
(NATO, FN osv. i hele perioden)
Medlem af bestyrelsen i Alfred Berg Bank og tidligere medlem af bestyrelsen i SAS-Danmark
Formand CDs folketingsgruppe 1994-2001
Skrevet talrige artikler og holdt talrige foredrag i perioden - både politiske og upolitiske. Rimeligt kendskab til medie-verdenen og de udfordringer vi står overfor. 

Relaterede kunstnere:

Per Vers - 1 Funky "konklusions-rap"

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Diskoteker
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Opera
Partybands

Pensionistunderholding - kreativ ældreunderholdning
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Street Parade
Tryllekunstnere
Nils Villemoes - forandringsforedrag - humor - ledelse

Kim Sjøgren - Professor of violin and chamber music