>Poul Dahl - soldaterhjælp - samfundstryghed - foredrag<

 

Poul Dahl - soldaterhjælp - samfundstryghed - foredragPoul Dahl er oberstløjtnant og tidligere chef for jægerkorpset - kan bookes til foredrag med nedenstående emner:

* De væbnede styrkers rolle
Den forandrede verden og de nye trusler beskrives. De forskellige nationale og internationale roller i relation til disse trusler og dansk sikkerheds-og udenrigspolitik forklares. På denne baggrund opgøres behovet for væbnede kapaciteter (militær) såvel på den nationale som på den internationale scene.

* Risikosamfundet og sikkerhed
På baggrund af en beskrivelse af det moderne risikosamfund og det deraf følgende behov for samfundsskabt sikkerhed forklares, hvorfor mange mennesker har problemer med at leve med livets risiko.

Gennem praktiske eksempler (egne oplevelser) giver foredraget sine anbefalinger på, hvordan dette problem løses.

* Humanitær hjælpearbejde i krise- og konfliktområder
På baggrund af situationen i Irak i perioden 1993-1997 beskrives, hvorledes det humanitære hjælpearbejde var organiseret.
De aktuelle sikkerhedsproblemer beskrives gennem konkrete hændelser.
POUL DAHLs sikkerhedskoncept forklares.

* Brændpunkt Irak
På baggrund af en beskrivelse af den aktuelle situationen i Irak giver Poul Dahl sit bud på de problemer vi står overfor i forsøget på at skabe et demokratisk Irak.

* Offentlig debat og ytringsfrihed
Prisen for at deltage i den offentlige debat beskrevet på baggrund af Poul Dahls personlige erfaringer.

* Verden ifølge Poul Dahl
Højdepunkter fra et spændende liv i og uden for forsvaret.

 Poul Dahl
Født d. 05 August 1944 i Vejen. Opvokset i Herning hvor han blev student i 1964.
Poul Dahl blevIndkaldt til aftjening af værnepligt ved Prinsens Livregiment i sommeren 1964, og han valgte herefter en karriere i Forsvaret. Han blev Løjtnant af reserven i 1966 og blev herefter optaget på Hærens Officersskole i 1968, som han afsluttede i 1971 med udnævnelsen til Premierløjtnant af Linien.

Poul Dahl gennemførte herefter en meget varieret tjenesteforløb såvel i som uden for landets grænser.

Ud over de ”traditionelle” opgaver og uddannelser kan fremhæves mere end 10 års tjeneste ved Jægerkorpset bl.a. som chef i perioden 1990-1993. Det var i den periode Jægerkorpset for alvor blev kendt og anerkendt langt ud over Danmark grænser, da Dansk TV viste Korpset indefra ved den prisbelønnede TV udsendelse under navnet ”Eliten”.

I sommeren 1993 overtog Poul Dahl posten som chef for De Forenede Nationers Vagtstyrke i Irak. En stor og vanskelig opgave, der bl.a. betød at han ud over at organisere styrken skulle stå for sikkerheden for FN´s Humanitære Program i Irak.

Det var her Poul Dahl fik et stort indblik i det humanitære hjælpearbejde og de helt særlige problemer og udfordringerne, der her knytter sig til især koordination og sikkerhed.

I forbindelse med denne opgave blev Poul Dahl af FN´s Generalsekretær bl.a. sendt til Burundi for at undersøge om den koncept han selv havde udarbejdet i Irak kunne anvendes andre steder, hvor FN havde store humanitære hjælpeprogrammer.

Opholdet i Irak skulle kun have varet i et år, men Poul Dahl blev på posten i mere end tre år, indtil han med udgangen af 1996 selv valgte at fratræde i protest mod FN´s bureaukrati og manglende evner og vilje til at gøre det der efter hans opfattelse både var nødvendig og mulig.

Efter tjenesten i Irak tog Poul Dahl de næste tre år ophold i Libanon sammen med sin hustru, Zeina . Parret havde mødt hinanden i Irak, hvor Zeina, der er fra Libanon, arbejdede for FN´s Flygtningehøjkommisær. Her studerede Poul Dahl situationen i Mellemøsten og foretog i denne forbindelse mange rejser overalt i området, bl.a. var han fortsat ofte i Irak´s hovedstad Bagdad.

Efter tre år i Libanon, besluttede Poul Dahl at vende tilbage til Dansk Forsvar, hvor han fik stillingen som chef for II Bataljon ved Prinsens Livregiment i Januar 2000. Ud over opgaven som chef for denne bataljon, fik Poul Dahl også en række opgaver i forbindelse med regimentets store indsats i den Danske støtte til de tidligere Østeuropæiske lande.

Poul Dahl har således ansvaret for uddannelsen af de styrker de tre Baltiske lande deltager med i det tidligere Jugoslavien, aktuelt som en del af den danske styrke i Kosovo.

Han er endvidere koordinator af den danske støtte til Litauens udvikling af en ny moderne styrke på Bataljons størrelse (ca. 800 mand), der skal udgøre grundlaget for landets fremtidige deltagelse i fredsbevarende og fredsskabende operationer i regi af både NATO og FN. Et projekt der er gennemført med stor succes.

Poul Dahl har altid vist stor interesse for Forsvarets opgaver og udvikling. I denne forbindelse deltog han ivrigt i debatten efter murens fald i 1989. Det var i denne forbindelse han under store overskrifter i medierne gjorde opmærksom på, at tiden var inde til dramatiske ændringer i Dansk Forsvar. Som han udtrykte det ” situationen peger på, at vi bør revurdere opgave- og ansvarsfordelingen såvel internt i Forsvaret som mellem Forsvaret og de øvrige organisationer og myndigheder i samfundet”. En holdning der på dette tidspunkt ikke overalt faldt på frugtbar grund.

Poul Dahl er medlem af partiet Venstre, hvor han er formand for Det Sikkerheds- og Udenrigspolitiske udvalg i Viborg Amt. Han er en populær og efterspurgt foredragsholder, ikke blot med emner tilknyttet det danske forsvar.

Hans mange oplevelser og holdninger giver anledning til mange andre levende og spændende indslag.

Den store interesse for specielt sikkerhed har medfødt et samarbejde med B.S Christiansen, den tidligere Jægersoldat kendt under navnet ”BS” og forskeren Preben Bonnen. Et samarbejde der er resulteret i virksomheden ”ISAC”.

Sammen med samme Preben Bonnen er Poul Dahl medforfatter af en ny bog om det Danske Forsvar.

Bogen udkom i efteråret 2003 med titlen” KRIGENS NYE KLÆDER- Dansk Forsvar i det 21. Århundrede”. En bog der ikke nøjes med en fantasiløs fremskrivning af det Forsvar vi har i dag!!!

Når Poul Dahl således ikke er på ”farten” i sine mange gøremål, tilbringer han tiden sammen med sin hustru Zeina og deres fælles børn, Jonathan på 7 år, Sarah på 6 år og Marc på 4½.

Om Poul Dahl:
1965 : Sergeant Prince Life Regiment
1966 : 2. Lieutenant
1966 : UNFICYP, DANCON V
1967 : Platoon Commander, Armoured Inf. Pl.
1968-1971 : Cadet, Military Academy
1971 : 1. Lieutenant
1971-1973 : 2nd in Command, Motorised Inf. Coy
1973 : Selection Course Special Forces
1973-1978 : Special Forces. Operation Officer
1979-1981 : CO MOT. Inf. COY
1982 : OPS Officer MOT Inf. Battalion
1983 : UN Observer, UNMOGIP (India & Pakistan)
1983 : Major
1984-1986 : General Staff, Military Academy
1986-1988 : Danish Defence Command, Plans & Policy Branch Member of NATO Long Term Defence Planning Group
1989 : Lieutenant Colonel
1989-1990 : CO Armoured Inf. Battalion, Queens Life Regiment
1990-1993 : CO Special Forces (Jægerkorpset)
1993-1996 : Chief UNGCI (United Nations Guards Contingent in Iraq)
1997-1999 : Granted leave without pay (Beirut Lebanon)
2000- : CO Armoured Inf. Battalion, Prince Life Regiment Co-ordinator BALTSQN and LITBAT

Decorations :
1. Knight of Denmark
Medal for excellent Service
UN Medal for Peace Keeping Operations
UNFICYP, UNMOGIP, UNGCI

Relaterede kunstnere:

Per Vers - 1 Funky "konklusions-rap"

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Diskoteker
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Opera
Partybands

Pensionistunderholding - kreativ ældreunderholdning
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Street Parade
Tryllekunstnere
Nils Villemoes - forandringsforedrag - humor - ledelse

Kim Sjøgren - Professor of violin and chamber music