>Den store tryllekunstner og hans kanin<

 

  

Navn:

Email:

Besked

En1 anderledes2 fortryllende3 forestilling4 med5 Den store tryllekunstner & hans kanin6.

Her8 får9 I10 chancen11 for12 at13 opleve14 en15 anderledes16 trylleforestilling17 med18 et19 makkerpar,20 der21 siden22 199123 har24 optrådt25 for26 børn27 og28 barnlige29 sjæle30 landet31 over.

Den Store Tryllekunstner & hans kanin 34 præsenterer35 alt36 det37 snyd,38 samt39 bedrag40 som41 hører42 til43 ægte44 magi45 og46 selv47 de48 voksne49 må50 erkende,51 at52 det53 hele54 ikke55 er56 så57 lige58 til59.

skøn62 forvirring63 blandes64 trylleri65 med66 drilleri67 &68 den69 stakkels70 tryllekunstner71 må72 fortvivlet73 se74 til,75 mens76 hans77 håbløse78 kanin79 indtager80 scenen81 og82 erobrer83 både84 børn85 og86 voksnes87 hjerter!88

Hvis90 nogen91 blandt92 publikum93 får94 øje95 på96 paralleller97 mellem98 ”den99 trodsige100 kanin101 &102 den103 fortvivlede104 tryllekunstner”,105 samt106 forholdet107 ”børn108 og109 forældre”110 er111 det112 ganske113 på114 sin115 plads.116

En118 anderledes119 trylleforestilling120 med121 handling,122 samt123 aktivt124 samspil125 med126 publikum!127 Der128 bydes129 velkommen130 til131 et132 børne-133 eller134 familiepublikum.135

Forestillingen137 med138 Den store tryllekunstner & hans kanin er140 blevet141 til142 i143 tæt144 samarbejde145 med146 kunstnerisk147 konsulent148 Hans149 Nørregaard,150 der151 med152 sin153 kritik154 har155 været156 med157 til158 at159 give160 forestillingen161 et162 anderledes163 dramatisk164 udtryk,165 end166 man167 kender168 det169 fra170 andre171 trylleforestillinger.172

Manuskript:174 Asger175 Rasmussen,176 Tine177 Høst,178 samt179 Malene180 Hedetoft,181

Den Store Tryllekunstner & hans Kanin er184 blevet185 præmieret186 som187 én188 af189 Skandinaviens190 bedste191 indenfor192 børnetrylleri.193

I195 dag196 er197 det198 populære199 par200 blandt201 Danmarks202 travleste203 børneunderholdere.204 AAAA205 Den store tryllekunstner & hanskanin leder207 efter208 sit209 hus.210 I211 haven,212 i213 bjergene214 på215 bondegården.216

Undervejs218 besøger219 han220 andre221 dyrs222 huse.223 Går224 på225 opdagelse226 efter227 en228 masse229 dyr230 sammen231 med232 Kanin.

På235 hver236 side237 kan238 du239 også240 finde241 en242 modsætning,243 en244 form245 og246 en247 farve.248 Kan249 du250 også251 finde252 den253 blå254 bille?255 En256 farvestrålende257 finde-258 samt259 tællebog260 til261 nysgerrige262 børn263 fra264 3265 år266 samt267 op.268

De270 flotte271 billeder272 samt273 små274 opgaver275 træner276 barnets277 sprogudvikling278 samt279 talforståelse,280 da281 bogens282 store283 format284 og285 slidstærke286 papsider287 gør288 den289 ideel290 til291 højtlæsning292 samt293 dialog.294 Forfatter295 samt296 illustrator297 Lotje298 står299 ligeledes300 bag301 bøgerne302 Alverdens303 farver304 og305 Alverdens306 dyr.307

Begge309 er310 udkommet311 hos312 Turbine.313 AAAA314 315

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Musikere søges
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere

Relaterede kunstnere:

0225.1901 Rodeotyr - bookinginformation om 1 vild rodeotyr.: . Bubber - Booking . :.Lars Lottrup.: Mega ballon og ethjulet cykel . Martin & Ketil . :.Mek Peks Åh Abe Show.: Booking . 0 Muddi og Salamidrengene: 2009 Turne