Thomas Raab - multitaskehjerne - Musiker-Børsen

white1

>Thomas Raab - multitaskehjerne<

Åbne kontorlandskaber, telefoner og e-mail, hele den måde som vi indretter os på i arbejdslivet er i konflikt med flere af de moderne arbejdsopgaver, som vi skal løse - i hvert fald set fra hjernens synspunkt.

At multiaske eller ikke multitaske, det er spørgsmålet. Eller rettere: Kan mennesket multitaske, og hvis ja, hvilke opgaver egner sig så til det?

Hjernespecialist Thomas Raab, der bl.a. holder foredrag om, hvordan hjernen fungerer, er ikke i tvivl.

- Faktisk er vi mennesker meget, meget dygtige til at multitaske, fastslår han, og bliver straks en smule teknisk.

Det er nemlig nødvendigt at skelne mellem henholdsvis ægte og uægte multitasking - fuldstændig ligesom i computerens verden, som det nydanske ord oprindeligt stammer fra.

Ægte multitasking vil sige, at man løse flere opgaver sideløbende, mens uægte multitasking er, når man løser flere opgaver samtidig ved at springe fra den ene til den anden.

Når en lidt ældre computer både kan skrive ud og downloade et billede fra nettet, så er der typisk tale om uægte multitasking - det ser ud, som om den gør begge dele samtidig, men i virkeligheden arbejder computerens hjerne, processoren, på skift mellem de to opgaver - det går bare så stærkt, at man ikke opdager det.

Med en helt ny computer derimod, er det oftest ægte multitasking.

- Den menneskelige hjerne gør begge dele, forklarer Thomas Raab.

Hjernen multitasker
- Hjernen mutitasker virkelig meget på de lavere niveauer. Tidligt i sanseprocessen. Syn, lugte, lyde; det kører ind af alle mulige sanser og bliver bearbejdet meget tidligt, uden at vi er bevidste om det. Synet bliver for eksempel bearbejdet første gang allerede på nethinden. Det er ægte multitasking, hvor flere opgaver løses, tilsyneladende uden den store anstrengelse, på samme tid, siger Thomas Raab.

- Men på det bevidste niveau er båndbredden, for nu at blive i computersproget, meget lille, så når opgaverne bliver komplicerede er vi ovre i noget, der ligner uægte multitasking - altså at man i virkeligheden ikke løser opgaverne sideløbende, men ved at hoppe frem og tilbage mellem dem.

- Vi mennesker er altså meget dygtige til at multitaske, men det er på de niveauer, hvor vi overvåger vores omverden. Det er godt, når man skal køre bil og færdes i trafikken, men kan man sjældent bruges til noget i en moderne arbejdsproces - medmindre man er flyveleder.

Desværre kan man ikke fastholde den multitasking-proces på det bevidste niveau, siger Thomas Raab og refererer til en række undersøgelser, som lidt forenklet alle viser det samme.

Nemlig, at det er den ægte multitasking, der sparer tid og højner effektiviteten, mens den uægte multitasking enten ikke har nogen tidsbesparende effekt eller også direkte er spild af tid.

Tre sekunder før nyt
Ifølge Thomas Raab skal hjernen således bruge mindst tre sekunder på at indstille sig på en ny opgave.

Hvis du skal finde ud af, hvad der står i et brev, er du altså nødt til at bruge mindst tre sekunders fuld opmærksomhed på teksten, og i de sekunder kan din opmærksomhed ikke være rettet mod en anden aktivitet.

Det vil sige, at hvis du samtidigt taler i telefon, mister du tråden i samtalen i de afgørende sekunder.

Hjernen kan nemlig ikke modtage to forskellige informationer på en gang og samtidig huske dem begge.

Man satte en lang række forsøgspersoner til at skrive en rapport, samtidig med at de skulle besvare mails.

Andre skulle nøjes med at koncentrere sig om rapporten og først bagefter tømme indbakken.

Opdeling mere effektivt
Konklusionen var, at den første gruppe brugte halvanden gang så lang tid som dem, der først skrev rapporten og derefter besvarede mails.

Hvad betyder dette så oversat til en typisk moderne arbejdsplads i Danmark?

Ja, uden at være ekspert i hverken arbejdskultur eller indretning af kontorarbejdspladser, tør Thomas Raab godt vurdere, at de moderne arbejdsopgaver og den moderne arbejdskultur og indretning ofte vil være i konflikt.

Udviklingen herhjemme går i retning af, at flere og flere skal arbejde med hovedet; varen af i dag produceres fysisk i Kina, men den designes, videreudvikles og markedsføres fra Danmark.

Med andre ord beholder vi det såkaldte videnarbejde - ting der kræver nytænkning, innovation, og overblik.

Stop dræber innovation
Den teknologiske udvikling derimod med e-mail, mobil-telefoner og hjemmesider - ting som sætter os i stand til at være på og kunne svare og publicere hele tiden døgnet rundt - kombineret med den moderne arbejdsplads? ofte åbne kontorlandskaber trækker i den anden retning, og fremmer en afbrudskultur, som direkte kan modarbejde den måde, som den menneskelige hjerne arbejder på, vurderer Thomas Raab, som har en særlig interesse for innovation og kreativitet i sit arbejde.

- Det, der dræber innovation, er afbrydelseskultur. Der er masser af undersøgelser, der viser, at det at blive afbrudt i et arbejde nedsætter effektivitet og kreativiteten. Og det er ikke kun selve afbrydelsen, det er også tiden til at komme tilbage til samme grad af koncentration, som gør at det går langsomt. Og man skal faktisk også vide, at man ikke vil blive afbrudt.

Hjernen tilpasser sig
- Hjernen vænner sig nemlig til, hvilket miljø den er i, så hvis du sidder i et åbent kontorlandskab og har en arbejdskultur, hvor du forventes at svare på den mail inden for fem minutter, så overvåger hjernen hele tiden de ting, siger Thomas Raab og understreger, at hjernen har en tendens til at finde løsninger, den kender i forvejen.

- Især nytænkning og innovation er udsatte, hvis de skal gøres sammen med andet, fordi hjernen er indrettet på en sådan måde, at den trækker på sine tidligere erfaringer, og hvis du ikke giver den ?plads? til andet, så vil den altid gøre, som den har gjort før. Derfor kræver det en ekstra indsats at sætte sig udover det, mener Thomas Raab.

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk
- Frank Hvam: På tværs på en jovial måde


Papkasseshow: Danmarks "boyband" No.1

::0260XZ - rap - 5/1-10/19:40:25 - Per Vers::