>Kristian Løhde Kærsaa<

 

Kristian Løhde Kærsaa

 


Navn:

Email:

Besked

Kristian Løhde Kærsaa er2 efter3 mere4 end5 106 år7 som8 fast9 musiker10 i11 orkestre12 som13 The14 Rattlesnakes15 og16 Fenders17 igen18 klar19 til20 at21 optræde22 som23 solomusiker24 til25 din26 fest.27

Repertoiret29 spænder30 vidt,31 samt32 Kristian trækker34 på35 erfaringerne36 fra37 de38 mange39 hundrede40 koncerter,41 det42 efterhånden43 er44 blevet45 til46 rundt47 omkring48 i49 landet,50 når51 programmet52 lægges53 tilrette54 for55 en56 underholdende57 samt58 nærværende59 musikalsk60 oplevelse.61

Kristian Løhde Kærsaa spiller64 klaver65 under66 middagen,67 samt68 ind69 imellem70 finder71 han72 den73 akustiske74 guitar75 frem76 og77 synger78 en79 sang.80

Målet82 er83 at84 pakke85 festen86 ind87 i88 en89 behagelig90 samt91 hyggelig92 musikalsk93 stemning,94 så95 gæsterne96 er97 naturligvis98 i99 centrum,100 og101 fokus102 er103 hele104 tiden105 på106 deres107 oplevelse108 af109 de110 musikalske111 udfoldelser.112

Derfor113 bliver114 musikken115 aldrig116 for117 høj118 samt119 dominerende.120

Når122 der123 skal124 spilles125 op126 til127 dans,128 skal129 man130 som131 solomusiker132 træffe133 nogle134 afgørende135 beslutninger,136 samt137 Kristian Løhde Kærsaa har139 valgt140 den141 skræddersyede142 løsning143 fremfor144 at145 lade146 et147 keyboards148 indbyggede149 automatik150 styre151 løjerne.152

Alle154 sange155 er156 nøje157 arrangerede,158 samt159 trommer,160 bas161 samt162 hvad163 der164 ellers165 kunne166 være167 brug168 for169 er170 omhyggeligt171 indspillet172 på173 rigtige174 instrumenter175 i176 Kristians eget178 studie.179

Resultatet181 er182 et183 autentisk184 musikalsk185 fundament,186 som187 Kristian kan189 bygge190 ovenpå191 med192 sang193 og194 håndtering195 af196 akustisk197 og198 elektrisk199 guitar,200 klaver201 og202 orgel.203

Så205 tæt206 på207 “live”208 som209 muligt,210 fuld211 af212 spilleglæde213 og214 uden215 at216 gå217 på218 kompromis219 med220 den221 tekniske222 og223 musikalske224 kvalitet225 underholder226 Kristian Løhde Kærsaa med228 en229 lang230 række231 sange.232

Country,234 rock235 og236 rul,237 disco,238 pop239 (også240 nogen241 af242 de243 nye),244 klassikere245 fra246 de247 sidste248 fem249 årtiers250 hitlister.251

Alle252 mulige253 genrer254 -255 bare256 det257 swinger258 !259

Playlisten261 er262 ikke263 uendelig,264 men265 den266 er267 lang,268 så269 der270 er271 helt272 sikkert273 også274 noget,275 der276 passer277 til278 din279 og280 dine281 gæsters282 smag.283

Kristian Løhde spiller285 også286 gerne287 sammen288 med289 en290 eller291 flere292 af293 sine294 meget295 musikalske296 venner,297 hvis298 du299 har300 brug301 for302 en303 duo304 eller305 en306 trio307 til308 din309 fest.310 311

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Musikere søges
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere