>Chili Klaus - Claus Pilgaard<

Forsiden/menu * Booking forespørgsel * Video

 

Chili Klaus     


 

white2
white2


Chili Klaus er1 på2 den3. Jaguaren4 er blevet5 parkeret6 på7 havnefronten8, og9 efter10 et11 par12 timers13 slentren14 i15 Aalborgs16 sommerudsalgsprægede17 gågader18 er19 det20 blevet21 tid22 til23 en24 bedre25 frokost26. Men27 av28 for29 den30. Da31 han31a selvsikkert32 tjekker33 inderlommen34 i35 den36 blåstribede37 sommerhabit38 rammer39 fingerspidserne40 ikke41 portemonnæen42.

Til1 en2 chilismagning3 medbringer4 Chili Klaus5 et6 varieret7 udvalg8 af9 chilier10 i11 alle12 vindstyrker13 – så14 der15 er16 noget17 til18 dem19, der20 blot21 vil22 mærke23 den24 svage25 varme26 og27 til28 dem29 der30 vil31 have32 den33 helt34 hotte35 oplevelse36.

- For1 pokker2 da3. Ærgerligt4, tænker5 han6. Og7 husker8 svagt9, at10 på11 natbordet12 ved13 siden14 af15 Hemingways16 "Farlig17 Sommer18" lå19 krokodillepungen20. Med21 alle22 de23 rare24 hævekort25.

En1 hurtig2 afsøgning3 af4 den5 hvide6 chili7 buks8 giver9 en10 krøllet11 50-er12 og13 gudsketak14 et15 par16 gyldne17 mønter18.

Hans1 videoer2 er3 set4 af5 millioner6 af7 mennesker8 og9 i10 201411 fik12 han13 en14 Zulu15 Award16 for17 årets18 mest19 underholdende20 video21, ligesom22 Chili Klaus fik24 mad25 + medieprisen26 for27 mad28 på29 de30 sociale31 medier32.

Han1 skal1 prøve2 at3 spise4 frokost5 for6 små7 1008 kr9. - Nå10, det11 kan12 jo13 blive14 gævt15 at16 underholde17 med18 over19 vinterbridgen20, småfilosoferer21 han22.

Og1 følger2 i sporet3 på4 tidevandsbølgen5 af6 småsnak7 - svensk8, norsk9, tysk10 og11 en12 enkelt13 fransk14 turist15 - der16 alle17 viljeløst18 drejer19 ned20 i21 Gaden22. Fodringstid23 i24 Jomfru25 Ane26 Gade27. Bøffer28 med29 chili30, tag31 selv32 buffet33. Ja34, sågar35 - frikadeller36 med37 kartofler38, skysovs39 og40 rødkål41 til42 39,7543 kr44.

Få1 en2 sjov3 og4 anderledes5 oplevelse6 fra7 øverste8 hylde9 sammen10 med11 en12 af13 tidens14 hotteste15 navne16.

Han0 gyser1 og2 tjekker3 priser4. Her5 er6 noget7 for8 enhver9 smag10. Endda11 billige12 sjusser13 til14 2015 kr16. stykket17, som18 en19 flok20 allerede21 lidt22 højrøstede23 nordmænd24 er25 i26 gang27 med28.

Han2 fortæller3 til4 tv2.dk5, at6 han7 fik8 chili-smagningen9 i10 gave11 til12 et13 selskab14, som15 han16 holdt17 dagen18 inden19 sin20 fødselsdag21. Og22 han23 kunne24 ikke25 forestille26 sig27 nogen28 bedre29 gave30.

- Jeg31 har32 altid33 været34 fascineret35 af36 chili37 og37a Chili Klaus, så38 det39 var40 en41 drøm42, der43 gik44 i45 opfyldelse46.

Korrespondenten47 dyrker48 da49 også50 selv51 tre52 slags53 chilier54 i55 sit56 drivhus57, men58 ingen59 af60 dem61 er62 tilnærmelsesvis63 lige64 så65 stærke66, og67 det68 va69r første70 gang71, han72 smagte73 en74 af75 de76 allerstærkeste77 chili-typer78.

- Jeg1 har2 aldrig3 nogensinde4 i5 hele6 mit7 liv8 smagt9 noget10 så11 stærkt12 som13 den14 chili15, siger16 Journalisten18, der19 heldigvis20 ikke21 fik22 ødelagt23 resten24 af25 fødselsdagen26 på27 grund28 af29 den30 voldsomme31 smagsprøve32.

- Men1 når2 det3 stærke4 går5 væk6, er7 det8 alligevel9 ikke10 helt11 væk12, for13 man14 kan15 mærke16 det17 i18 maven19 et20 godt21 stykke22 tid23 efter24.

Relaterede sider:

Jan Gintberg har aldrig set noget lignende, soldat, og heller aldrig så mange. Der er røde plystæpper.« »Det siger I ikke.« 

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Diskoteker
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Musikere søges
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere
Nils Villemoes - forandringsforedrag - humor - ledelse

Kim Sjøgren - Professor of violin and chamber music