>Jesper Bubandt Toft - Hverdagsinnovation<

Jesper Bubandt Toft - idémarkedsplads - 12/3-19:52:24:28

Jesper Bubandt Toft holder foredrag om:
Innovation, forandring, ledelse, forandringsledelse, implementering, decentralt, involvering, medskabelse, energi, entusiasme, måltavle, Lean, Kaizen, løbende forbedring, ideernes rettigheder, ide markedsplads.

Et alternativ til Lean til videnstunge erhverv, servicebranchen og den offentlige sektor.

INDHOLD:
Lean er udviklet i Japan og har nogen slagside fra den japanske industris fokus på standarder. I en dansk kontekst og i andre erhverv end bilindustrien er der brug for løbende forbedringer, der igangsættes og effektueres lokalt og spreder sig ud derfra.
I vores arbejde med hverdagsinnovation kobler vi lokale ideer og problemløsning med ideudveksling og skaber dermed en hverdagsinnovationskultur.

Hvem skal du møde?
Jesper Bubandt Toft er konsulentchef i Workz A/S. Workz arbejder bredt med forandringer og ledelse fortrinsvis i større danske virksomheder. Jespers fokus i Workz er forandringsledelse og at hjælpe virksomheder til at træne ledere samt at få implementeret forandringerne hele vejen ind i hverdagen.

Hvad får du med hjem?
Foredraget giver dig en ramme til at forstå hvorfor Lean ofte strander, når det forsøges implementeret samt en række bud på alternativer, når der skal arbejdes med løbende forbedringer.

Hvem kan deltage?
Ledere og specialister som er involveret i tilrettelæggelse og implementering af en løbende forbedringskultur, procesoptimeringer og Lean. Særligt i videnstunge erhverv, servicebranchen og den offentlige sektor.

Praktiske oplysninger
Tid: 1-2 timer
Krav til tekniske hjælpemidler: Projektor, lærred og lydanlæg

Send en mail om jesper-bubandt-toft-idemarkedsplads-12-3-19-52-24-28

Foredrag – mange kendte danskere – book online.: 07980.3062

029.1132 - Per Vers - Funky foredrag

Oprettet tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19:52:24