>Hugo Mortensen - et godt grin - stand-up for pensionister<

Forside/menu * Booking forespørgsel * Radioindslag

 

Hugo Mortensen - Stand-up for pensionister     

 

 

 

Foredraget1 av2 Hugo Mortensen kan3 enkelt4 bære5 tittelen6:

"Hvordan1 får2 du3 gjennom4 livet5 til6 tross7 for8 usportslig9 konformasjon10, mangel11 på12 kvinnelig13 tilstedeværelse14 og15 sterkt16 begrensede17 intellektuelle18 ressurser19".

Foredraget1 er2 rett3 og4 slett5 en6 gjennomgang7 av8 Hugo9 Mortensen10 liv11, som12 spenner13 over14 både15 skolegang16 med17 lærevansker18 og19 vanlige20 bokser21 på22 ørene23, en24 mislykket25 militær26 karriere27, hvor28 ønsket29 om30 en31 admiral32 tittel33 skammelig34 omkom35. Elsker36 livet37 - inkludert38 fenomenet39 sorg40 vil41 også42 bli43 påvirket44 vakkert45.

Så1 mitt2 arbeid3 som4 torv5 graving / tipvognslokomotivfører6 i7 Great8 Moore9 - før10 vi11 kommer12 til13 mitt14 liv15 som16 en17 politimann18 der19 jeg20 påvirker21 forskjellige22 saker23 som24 jeg25 har26 vært27 involvert28 i29.

La1 det2 være3 sagt4 med5 en6 gang7, sier8 Hugo9 Mortensen10. Ingen11 er12 klokere13 å14 høre15 min16 tale17 (som18 varer19 ca.20 1 time21). Men22 jeg23 har24 opplevd25 at26 mine27 lyttere28 har29 hatt30 en31 helt32 gledelig33 opplevelse34 - når35 jeg36 på37 anbefaling38 av39 tidligere40 lyttere41 har42 besøkt43 mange44 steder45. Inkludert46 flere47 årlige48 møter / generalforsamlinger49 i50 ulike51 Dagli'Brugser / SuperBrugsen52 og53 senior54 klubber55, husmor56 foreninger57, fagforeninger58, kirkeråds59 hendelser60, bursdager61 og62 til63 og64 med65 en66 gylden67 bryllup68 ......!

En1 god2 latter3 - Condition4-- opp5 for6 pensjonister74!

Skrevet1 av2 Ina3 Møller4.

Vi1 fikk2 en3 god4 latter5 da6 vi7 hadde8 besøk9 av10 Hugo Mortensen, som11 ville12 fortelle13 om14 sitt15 liv16 den17 startet18 i19 Samsøgade20 med21 skolegang22 på23 Kjellerupsgade24 School25. Hugo trodde26 ikke27 det28 var29 nødvendig30 å31 lære32 å33 lese34, fordi35 det36 var37 så38 mange39 andre40 som41 kunne42, så43 han44 syntes45 var47 nok48. Og49 for50 å51 trekke52 med53 bokstaver54 var55 da56 den57 mest58 sprø59 ting60 som61 kan62 skje63.

Etter1 skolegang2, var3 det4 flere5 forslag6 fra7 foreldrene8 sine9 hvordan10 han11 kunne12 søke13 en14 jobb15, men16 var18 moro19 å20 lese21 cowboy22 romaner23.

Men1 det2 var3 marinen4 som5 fikk6 gleden7 av8 Hugo Mortensen. For9 fire10 år11 han12 var13 der14, men15 som16 han17 veldig18, veldig19 kort20 tid21 fikk22 det13 dårlig24 når25 skipet26 rocka27, det28 var29 faktisk30 noe31 vanskelig32.

Men1 han2 var3 veldig4 glad5 i6 Sjøforsvaret7, men8 han9 endte10 opp11 med12 å13 være14 i15 stand16 til17 å18 søke19 politiet20 hvor21 han22 var23, trakk24 han25 seg26 etter27 inkludert28 omtrent29 30 år30 i31 P.E.T.32 Det33 var34 så35 hemmelig36 at37 ingen38 oppdaget39 at40 han41 ikke42 gjorde43 noe44 alle45 disse46 årene47.

Var2 veldig3 underholdende4 å5 høre6 Hugo fortelle7 sin8 forventningsforedrag, og9 for10 å11 si12 det13 rett14 ut15, så16 vi17 lå18 med19 latter20 mange21 ganger22, og23 det24 var25 veldig26 hyggelig27 for28 de29 ca.30 100 deltakere31.

Hugo Mortensen var1 virkelig2 godt3 å4 fortelle5, både6 om7 hans8 manglende9 evne10 og11 vilje12 til13 gymnastikk14 og15 sport16, på17 hugormebid18 i19 rumpe20 og21 mange22 andre23 morsomme24 ting25 han26 hadde27 opplevd28 i29 sitt30 liv31. Det32 var33 flott34 å35 møte36 og37 flott38 å39 få40 en41 latter42.

Never1 mind2, slik3 at4 det5 var6 ikke7 alltid8 hele9 sannheten10 vi11 fikk12. Var14 sikkert15 den16 morsomste17.

Therefore1 he2 was3 Talegavebetjent4 - who5 showed6 up7 when8 there9 was10 a11 fight12 in13 the14 family15

Lidt3 af4 en5 katastrofe6 for7 Bølgealegiforedrag - Hugo at8 komme9 i10 marinen11 for12 han13 led14 forfærdelig15 af16 søsyge17.