>Christian Nissen - kulturpolitikoplæg - monopolradio<

Booking forespørgsel

Christian Nissen - kulturpolitikoplæg - monopolradio

Christian Nissen har i de senere år holdt 1-2 foredrag om ugen i foredragsforeninger og valgmenigheder, for virksomhedsledelser og på lederkurser. Han er blevet bedt om at provokere og inspirere ledere, medarbejdere, interesseorganisationer og foreninger til at tænke nyt, til at se på deres egen verden med andre briller eller at få et indblik i de hjørner af verden, hvor han har færdedes. Christian Nissen har naturligt nok hentet boldene fra de erfaringer, han har fået gennem et langt og omskifteligt arbejdsliv. Både fra de ting, der er
lykkedes, og de ting, der er gået knap så godt.

Arrangementerne har spændt lige fra store møder med flere hundrede deltagere til seminarer og workshops med en lille kreds eller rådgivning, samtaler og coaching med en enkelt eller et par personer. Og geografisk har det strakt sig fra Grønland over Birkerød og Holsterbro til Bruxelles, Montenegro og Hong Kong.

Christian Nissen har ikke faste modeller og løsninger eller en samling færdigskrevne standardforedrag på hylden. Fremgangsmåder, metoder og emner er blevet aftalt med opdragsgiverne. Opgaver og temaer har først og fremmest ligget inden for følgende hovedområder:

Danmarks Radio i 10 år
De ti år 1994-2004, hvor Christian Nissen arbejdede i DR, var en spændende tid for ham og en afgørende periode for den gamle statsradiofoni. Det har han skrevet sin fortælling om i en bog, som udkom i marts 2007.

Hvad var det, der skete, da monopolet forsvandt? Hvorfor lavede man DR2, og hvad skete der med programpolitikken? Om de interne magtkampe, om forholdet til folketing og regering, og hvordan man skulle forholde sig til lytterne og seernes ønsker og behov.

Medie- og kulturpolitik
Om udviklingen af de elektroniske medier fra monopoltid til dagens konkurrencemarked. Radio og TV i spændingsfeltet mellem folkeoplysning, kulturformidling og masseunderholdning. Den nye digitale teknologi og dens revolutionerende mulighed for at give magten tilbage til brugerne.

Virksomhedsstrategi og organisationsudvikling
Hvordan skabes sammenhæng mellem ændringer i omverdenen, virksomhedens/organisationens bærende idéer og interne omstillingsbehov? Al ledelse går ud på at skabe forandring. At gøre det bevidst forudsætter en systematisk omverdensanalyse, opstilling af relevante mål og en plan for at nå dem. Og så en fortælling om planen, der er til at forstå, samt lidt risikovillighed og gåpåmod i
gennemførelsen.

Ledelse af fagprofessionelle
Medarbejdere med en faglig profession (og dem bliver der flere og flere af – og de får stadig større betydning for virksomhederne) motiveres mere af deres fag end gennem traditionelt lederskab. Lederne må lære de fagprofessionelle kulturer og de krav de stiller til god ledelse at kende. Både for at kunne give rum for kreativitet og udvikling og for at sikre, at det giver værdi for virksomheden/organisationen.

Ledelseskommunikation
”Hvorfor gør de (medarbejderne) ikke som man siger?” og ”Hvorfor siger ledelsen ikke klart, hvor vi skal hen?” er to tilbagevendende beklagelser i mange virksomheder og organisationer – også der, hvor Christian Nissen har været chef. De er på samme tid både velbegrundede og svære at gøre noget ved. Men både gode og dårlige erfaringer kan man lære noget af.

Ledere er også mennesker
- men det glemmes ofte, både af lederne selv og af deres omgivelser. I betragtning af det stress, arbejdspresset og den kritik, ledere ofte lever med, kan man spørge, hvad det er der motiverer folk til at tage et lederjob. Hvad er succes-kriterierne, hvordan klarer lederne nederlag og husker, at der er et liv med familie og venner ved siden af?

Det fysiske rum og det sociale liv
"Vis mig, hvordan du bor, og jeg kan sige dig hvem du er". Det gælder den private bolig og det kvarter, den ligger i. Men det gælder også medarbejdernes arbejdsplads, virksomhedens bygninger og deres placering i byrummet. For den kreative, innovative virksomhed går samspillet begge veje. Den kan selv skabe levende omgivelser som en del af sin organisatoriske og forretningsmæssige
udviklingsstrategi. Men omgivelserne (både de nære og fjernere) lægger også rammer for udfoldelsesmulighederne.

Den 23. marts 2007 udkom Christian Nissens bog ”Generalens veje og vildveje”Christian S. Nissen giver her sin personlige beretning om ti turbulente år i DR's chefstol. Det er historien om svære dilemmaer, interne magtkampe, politisk pression, tvivl og nederlag, men også om glæden over de ting, der lykkedes. Efter 10 år som monopolist mødte DR i slutningen af 1980'erne en stigende konkurrence fra kommercielle medier og TV 2 i et åbent og stadig mere internationalt mediemarked. I dette nye mediebillede valgte DR en vej, som gav anledning til en fornyet debat om behovet for public service samt om DR's eksistensberettigelse og kulturpolitiske ståsted. Christian S. Nissen indledte som generaldirektør et større omstillingsarbejde i DR. Dette resulterede bl.a. i en stor udvidelse af programaktiviteten med oprettelsen af DR2, P2, DAB-radio, webportalen www.dr.dk og
igangsætningen af byggeriet af DR Byen i Ørestad. Han var den første generaldirektør i DR, der blev rekrutteret udefra - og den første, der blev afskediget fra stillingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede kunstnere:
De 3 Kgl. tenorer på dansk . Det Syngende Selskab: 3 professionelle operasangere fra bl.a. Det Kgl. Teater . 0319.88 Deux Femmes: Elegant - diskret akustisk baggrundsmusik . Guido Paevatalu - danish . Kim Sjøgren - Professor of violin and chamber music . Michala Petri og Lars Hannibal - musikalitet - virtuositet - barokmusik

Bertel Abildgaard
Peter Abrahamsen
::Jytte Abildstrøm - skuespilverdenen::

::Ask Agger - dogmeledelsesforedrag::

Caroline Søeborg Ahlefeldt - entrepenørindlæg -kreativitetsinformation
Brødrene Ahmad - motivationsfaktorforedrag
::Naja Marie Aidt - 90er forfatterforedrag::
Benny Andersen - sprogarbejdsforedrag
Henning Andersen - vulkanoplægsekspert
Jens Andersen - dagbladsforfatter
Lotte Andersen - spejlskuespil
::Mogens Wenzel Andreasen - vidunderbørnfortællinger::

Steen Ankerdal - dopingproblematikforedrag
::Mark Anthony - kommunikatorforedrag::
Jens Arentzen - stresshelvede - formidlingforedrag
Arne Astrup - kostrådsforedrag - spissundtinformation

Nicolai Back - forandringsliv
Jesper Bank - elitesejlerforedrag - kommunikationseffektivitet
Banko Carl - bankokongeoplæg - forretningsentertainer
Mads Barner-Christensen - rapkæftet blærerøv
Peter Bastian - musikbevisthed
::Peter Bastiansen - træningstankegangsforedrag::
Charlotte Bech - sundhed - personlighedsudvikling
Carsten Berthelsen - ølkulturenforedrag
Kim Bildsøe
Anders Bircow - foredrag om finansiel intelligens
Hans V. Bischoff - ældrebyrdeforedrag - opsparingsoplæg
Hans Otto Bisgaard
Thomas Blachman - ankomsttidsforedrag - gentagelseshelvede
Jens Blauenfeldt 06072011205318
::Sara Blædel - iderig krimibogs-foredragsholder::
Kim Blæsbjerg - rådhusromanoplæg - kortprosaforfatter
Charlotte Blay - rejseguideforedrag - gudesagafortællinger
::Mette Bloch - visualiseringsforedrag::
Reimer Bo
Louise Boel - boligmetodeoplæg - hjemmereflektion
::Nis Boesdal Danmarkshistorier::
::Bogsalg - Karen-Marie Lillelund::
::Joachim Boldsen - håndboldforfatter::
:.Lars Bom.: skolemobningsforedrag
Hans Bonde - debattørforedrag - ligestillingsoplæg
Kuno Bonne - boligtendensforedrag
Hans Jørgen Bonnichsen - politilivsforedrag
Ole Bornedal - filmlidenskabsforedrag - arbejdsnarkomanicauseri
Christian Borup - astrologinysgerrighed - stjernetegnsforklaringer
::Henrik Boserup - køkkenflow - kærlighed::
Steffen Brandt - nærværhedsaften - satiresang
Thomas Breinholt - TVinfiltrationsoplæg - eventyrangst
--Vigga Bro - fortællekunstforedrag--
::Bjarne Nielsen Brovst - Klassisk højskolemand::
Jesper Bubandt Toft - idémarkedsplads
::Claus Buhr - Politigårdenforedrag::
::Henrik Byager:: Virksomhedskultur
::Alex Bødiker - garant for et godt grin::
Erik Meier Carlsen - integrationsdemokrati - befolkningsforedrag
::Jørgen Carlsen - forundringsparathedsforedragsholder::
Povl Carstensen - lykkeoplæg
::Kirsten Cenius - børneteaterskuespiller - foredragsholder::

::Henrik Christensen - superskrumperforedrag::
::Oluf Christensen - mobbeforedrag::
TomChristensen - den psykologiske boksekamp - politimand foredrag
Lars Christiansen - håndboldanekdoter
::Inge Correll - dannelsesforedrag::
Jan Cortzen - chefredaktøroplæg - virksomhedspersonligheder