>Lone Scocozza - lægeverdenforedrag<

Booking forespørgsel

Lone Scocozza - lægeverdenforedrag

Lone Scocozza kan bookes til foredrag med disse emner:

Min vej på tværs af lægeverdenen - om at være havkat i hyttefadet.
Mere folkesundhed – myter og fordomme om det usunde liv.
Etik og fremtidstro – har vi solgt vor sjæl til djævelen?
Kender vi vore rettigheder som patienter?


Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Lone Scocozza skulle være akademiker. Faktisk voksede hun op i et hjem med en vis akademikermistro: Man kan aldrig stole på dem, sagde min far. Hermed refererede han til, at de altid var de første til at stikke halen mellem benene, når det politisk brændte på. Mine forældre var kommunister, fagligt og politisk aktive. I virkeligheden blev det jo denne baggrund, der kom til at afstikke hendes faglige løbebane: Den tidlige politiske bevidstgørelse, blikket for magtens veje og vildveje, det sociale og samfundsmæssige perspektiv.

Da der i familien ikke var tradition for hverken studentereksamen eller universitetsstudier, valgte Lone Scocozza i første omgang at tage en uddannelse som socialrådgiver. Hun skrev nogle bøger om arbejdsmarkeds- og socialpolitik, blev lidt efter lidt forskningsorienteret, og i forbindelse med oprettelsen af Sydjysk Universitetscenter, hvor hun blev ansat som forskningsmedarbejder, begyndte hun at læse sociologi.

Her videreførte hun sin interesse for især socialpolitikken, dens historiske udvikling og betydning i den faglige kamp og skrev sin magisterafhandling om udstødningsprocesser og det sociale system. Nærmest ved en tilfældighed blev hun valgt som lægmedlem af det videnskabsetiske komitésystem og herefter blev hendes fremtidige faglige aktiviteter knyttet til følgende to temaer: På den ene side medicinens professionalisering og den rolle, den medicinske forskning spiller i denne sammenhæng og på den anden side den videnskabelige kundskabsproduktion og de kontroverser og den subjektivitet, som i sidste instans afgør, hvad der betragtes som facts, sandhed og evidens.

Sociologer, der beskæftiger sig med sundhedsvæsen og medicin, benævnes medicinske sociologer. Og de har været stærkt involveret i oprettelsen af nye uddannelser inden for det, som kaldes Public Health Science – eller folkesundhedsvidenskab. Som det vil fremgå af det nedenstående er Lone Scocozza en slags skabssvensker, og da folkesundhedsvidenskaben skulle udvikles ved Malmø højskole, blev hun professor der.

Således er folkesundhedsvidenskaben blevet slutstenen på hendes faglige udvikling. Det er ikke noget, hun er særlig stolt af, fordi det har vist sig meget vanskeligt at frigøre folkesundhedsvidenskaben fra dens amerikanske rødder, som er stærkt biomedicinske, individualiserende og moraliserende i forhold til forståelsen af forholdet mellem sygdom, sundhed og samfund.

Lone Scocozza er magister i sociologi fra Københavns Universitet (1977) og Fil. dr. i sociologi fra Lunds Universitet (1994), hvor hun også har været docent fra 1997. I 2000 blev hun professor i folkesundhedsvidenskab ved Malmø Højskole. Var fra 1982-94 medlem af de videnskabsetiske komitéer (DK) og fra 1994 og indtil videre medlem af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (DK).

Lone Scocozza har bl.a. skrevet:
Lønarbejde eller førtidspension (1977), Den sociale utryghed (1982), Er sygdom hvermands herre? (1984), Forskning for livet (1994) og Patienthåndbogen (1998).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:

Lene Siel: Booking - Musiker-Børsen . ::036.111 Lis og Per - efterspurgt solistpar:: . Lune Carlsen - Baggårdskatten: . 0339.061:: Sigurd Barrett - Dansk Piano Show - underholdning i international klasse . Simone Egeriis - livekoncerter - 05042010131358 . Stig Rossen: 006.139 . Swing Sisters:: 3 girls - livsbekræftende musik - Swingsisters - 0341.06125