>Klaus Kjøller - netværksforedrag<

Klaus Kjøller - foredragsforespørgsel

::Klaus Kjøller - netværksforedrag::

Klaus Kjøller er lektor ved Københavns Universitet og forfatter

Klaus Kjøller foredrag

Hvis man gerne vil høre mig tale om det, som bøgerne handler om, så gør jeg det gerne – og med taknemmelighed. Det er en stor glæde at få sine ideer udbredt til gavn og fornøjelse for flest mulige interesserede.

Men det vigtigste er, at dem man taler til, kan bruge det, man siger, til noget. Eller i det mindste bliver underholdt eller oplyst, gerne begge dele på én gang. Derfor taler jeg også gerne om noget, som jeg ikke direkte har skrevet en bog eller en artikel om. Dog aldrig ting, jeg ikke har en pind forstand på, som fx Læså-profilen, polypdyrenes parringsritualer, dansk folkedans og aktieselskabslovgivningen.

Det er aldrig kedeligt eller rutinearbejde at finde bærebølgen til dem, der lytter. Det kan være 3.g’ere på vej til eksamen, kommunikationschefer i det offentlige, nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i BUPL, forlagsredaktører, et netværk af unge, kvindelige djøffer eller de ansatte i en mellemstor produktionsvirksomhed. Det kan være en formiddag, hvor alle sidder helt fremme på stolene, eller det kan være efter en bedre middag i en langt mere tilbagelænet tilstand. Det kan også være så meget andet. Danmark er måske lille i udstrækning, men der er stor variation i, hvordan dem, man taler til, reagerer.

Det er det, der gør det til en udfordring at holde foredrag. Det er aldrig det samme. Det er et nærvær, der skabes af de tilstedeværende i et historisk øjeblik. Hvis det ikke lykkes, sidder man bare og ser på én, der taler, mens man tænker på noget andet.

Klaus Kjøller holder bl.a. foredrag med disse emner:

Netværk — på godt og ondt
Jo flere du kender, jo bedre muligheder har du. Måske. For nogle trækker ned, andre trækker op. Derfor gælder det om at kende de rigtige og ikke fylde sit liv med de forkerte. Når du skal have et godt job, skal have ny udestue, finde en god tandlæge – eller forsvare dig mod uretfærdigheder.

Et netværk er det bedste smøremiddel, der findes – uanset hvad du kører i, og hvor du kører hen.

Hvordan opbygger du dit netværk, og hvordan bruger du det, når det gælder? I privatlivet, på arbejdet, hvis du får ørerne i det offentlige maskineri, eller hvis du vil kaste dit liv i nye retninger.

Enhver leder ved det, enhver journalist ved det, og enhver politiker ved det: Det afgørende er de personlige relationer.

En ansat med netværk i pressen står stærkere end en ansat uden. Og for ledelsen er det vigtigt at have et så godt netværk ind i pressen, at den altid ringer til ledelsen, inden en historie skrives – fx en historie, som er lækket af en ansat. Jeg ser på en række eksempler, drager læren af dem og giver råd.

Bygger på bogen Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere (2004), suppleret med de nyeste eksempler.

Løgn og ledelse eller: Lederens otte gode grunde til at tale usandt
Ingen leder kan have et naivt sandhedsbegreb, som går ud på, at man altid siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden. En god leder er også én, der er god til at håndtere mange mulige sandheder og kalkulere med sandsynligheder for, at der dukker hidtil ukendte kendsgerninger op, som tvinger ham til at revidere den linje, han har valgt i en sag, dvs. den version af historien, han har forpligtet sig på. Foredraget behandler dels klassiske eksempler som Watergate, Tamilsagen, Monica Lewinsky-sagen og kartelsagen (SAS og Maersk Air), dels løbende, aktuelle sager som Peter Brixtofte, Frank Grevil og Dan Lynge.

Spindoktorens grønspættebog: fordærv eller frelse?
Er det medierne eller politikerne, der har magten? Hvordan har VK-regeringen fået overtaget over medierne? Og har VK-regeringen fået overtaget, når det kommer til stykket? Hvilke fejl er det typisk at eksperter og ledere begår, når de skal vurdere hvordan medierne vil behandle en sag? Jeg ser på hvordan medierne forklarer det uforståelige og skaber virkeligheden ved at følge to grundregler: a) sagen er historien om sagen, og b) virkelighed er, når spindoktoren er med på billedet. Jeg fortæller også om de to farer jeg ser angående brug/ ikke brug af spindoktorer. Hvordan sikrer borgerne sig bedst mod at blive manipuleret? Hvordan kan ledere bedst sikre sig god omtale og forhindre ansatte i at lække uønskede sager til pressen? Bygger især på Spindoktor (2001), som suppleres med de seneste udviklinger.

Ledelse med humor
Vi lever i en tid, hvor morsomme mænd og kvinder kan tjene mange penge. Men det er på tv og i underholdningsbranchen. I store filmdramaer optræder komikere som regel bare som afslappende bifigurer i den egentlige, skæbnetunge historie.
Det er der ikke noget nyt i. Ude i virkeligheden er komikere sjældne i betydningsfulde positioner, ja selv i ubetydelige. Humoristen har aldrig været en udbredt figur i nogen kultur, for han er en outsider, som truer enhver autoritet med hurtige udfordrende bemærkninger, komiske gestus og måske endog satiriske happenings. Han er et uregérligt element, som hurtigt vil blive kørt ud på et sidespor i karrieren i ethvert seriøst foretagende.

Samtidig ved enhver leder fra sin egen praksis, hvor vigtigt det er at kunne få folk til at le i det rette øjeblik. Det kan fx få forhandlinger ud af et dødvande eller afslutte en vanskelig medarbejdersamtale. Humor er godt – i passende, velkontrollerede doser.

Bygger på egne ledererfaringer, videnskabelige undersøgelser og teoretiske udredninger. Helt konkret bygger det videre på en artikel, jeg skrev i tidsskriftet Ledelse i dag, specialmagasin om nordisk og international ledelse , nr. 41, vinter 2000, s. 418-430.

Underviseren som påvirker
Undervisning er i høj grad mundtlig kommunikation. Og målet er at give eleverne viden, færdigheder og holdninger. Jo mere eleverne værdsætter lærerens person, jo bedre muligheder har læreren for at påvirke. Hvordan får læreren eleverne til at elske sig mest muligt? Hvordan bruges påvirkningsteknikker mest hensigtsmæssigt, når undervisningen planlægges som forløb, i den enkelte time, i den individuelle vejledning og ved eksamen? Oplægget vil – hvis det går efter planen – give en række konkrete, anvendelige svar, som bygger på mine teoretiske indsigter og personlige erfaringer gennem 30 års praksisorienteret undervisning.

Image
Hvordan du forbedrer og forstærker dit eget, og underminerer konkurrenternes. Dårligt image giver færre kunder, faldende aktiekurser, skrumpende bevillinger og politisk svaghed. Og færre topkvalificerede ansøgere til ledige stillinger.

Foredraget handler om, hvordan du scorer effektivt på fire dyder ud fra nogle enkle regler og dermed forøger din gennemslagskraft. Hvordan du finder og udbedrer egne svagheder og forstørrer konkurrenternes. Imagepleje, damage control, krisemanagement: Hvad kan man praktisk og konkret lære af aktuelle eksempler fra politik og erhvervsliv?

Offentlig sprogbrug eller offipyk
Hvorfor skriver de offentlige væsner uforståeligt til borgerne - og er der noget at gøre ved det?
Foredraget er især godt for organisationer eller afdelinger, som fornemmer, at de skriver og taler uforståeligt. Især hvis man samtidig (uofficielt) synes, at det er, fordi dem, man skriver og taler til, er for dumme, dovne og uvidende.

Det talte ord gælder
Du har lavet et skriftligt oplæg, men du skal også præsentere det mundtligt på et møde.
Du skal holde tale, fordi en kollega eller et familiemedlem har en mærkedag.

Hvis du er sikker på, at du klarer begge situationer til 13, så er dette foredrag ikke noget for dig.

Samtidig med, at internettet kommer mere og mere til at smelte sammen med tv, bliver det stadig vigtigere, at du kan stille dig op og tale. Din krop er dit medium og bliver det mere og mere. Men undersøgelser viser, at mange har svært ved at holde en tale. Visse kvinder siger, at de hellere vil føde et barn. Nogle mænd, at de hellere vil dø. Dette foredrag kan hjælpe dem. Mange, som godt kan lide at holde tale, taler for længe. Dette findes der også råd for i foredraget. Kort sagt: Dette er foredraget for og imod talere.

Det er ved intensiteten og den totale overgivelse til publikum, at den særligt gode taler adskiller sig fra mængden af talere, som ”bare skal have det overstået uden for mange varige skader”. Det er ikke bare en tale, der holdes. Det er en enestående begivenhed, man er med i, og dens succes eller fiasko afhænger af hver enkelt tilstedeværende. Den gode taler uddelegerer ansvaret for begivenheden til tilhørerne – og får dem til at acceptere det.

Det er dette, der gør det, at lære at holde tale, til en personlig udviklingsproces. Når du finder og udvikler dine virkemidler, oplever du stor tilfredsstillelse og får lyst til at eksperimentere videre. Du opdager, at du er og kan mere, end du tror – hvad enten du står over for familiemedlemmer, ansatte, brugere, kunder, kolleger eller chefer. Eller også opdager du, at du er nøjagtig lige så elendig en taler, som du altid har været, men så har du forhåbentlig haft det skægt under foredraget.

Bygger bl.a. på Aschehougs store bog om at holde tale (2002).

Manipulation
Hvordan du gør det, og hvordan du afslører det i parforholdet, på jobbet, i politik og i ledelse. Det er din egen skyld, hvis du udsættes for manipulation, uden at du har noget modtræk. Enhver arbejdsplads, som endnu ikke har haft mig ude til dette foredrag, risikerer at blive styret af en ansat, som i hemmelighed har studeret bogen eller overværet et foredrag. Eventuelt af et hemmeligt netværk af ansatte, som også har studeret bogen Netværk på godt og ondt (2004).
Det er et foredrag, jeg har holdt et meget stort antal gange siden 1991, hvor Manipulation. En håndbog udkom første gang. Foredraget er løbende blevet ajourført med de nyeste regler og teknikker, bl.a. Ekstrem høflighed som lydløs dræber, Det ultimative kravs turbo-jiu-jitsu, Gulvtæppetricket.

Klaus Kjøller forfatter - Den indre sammenhæng
Bøgerne hænger sammen på en systematisk måde som ikke har noget med kronologien at gøre. I hvert fald er der visse sammenhænge mellem nogle af bøgerne som kan gøre det lettere at beslutte om du orker at læse én af dem – og i givet fald: Hvilken bog der bedst passer til det du interesserer dig for, og den vinkel du foretrækker.
Kernen findes i Politisk argumentation (1991) og Mod en argumentationsteori (1978).

Som en personlig kommentar i forlængelse af dem ligger den bog som skulle have heddet Færdig forsker, men som forlaget bad om fik et andet navn som så blev Ud mæ' sproget (1991).

Spindoktor (2001), Aktiv seer (1977) og Den tv-skabte virkelighed (1992) supplerer Politisk argumentation med aktuelle danske eksempler.

Manipulation (1991, 2007), Sprogets vej til sindets fred (1982), Få din vilje (1996), Aschehougs store bog om at holde tale (2002, 2003) og Netværk på godt og ondt (2004, 2007) lægger træningsprogrammer frem som gør magtens sproglige teknikker lettilgængelige for enhver som ønsker at bruge dem.

Romanerne Dronningens hund (1999), Lingos lov (2005) og Den åndelige Akse (2007) fortæller historien om den universitetslektor som måske kunne have skrevet de faglige bøger.

Hyperteksten Som det er (1970 - 1998) blotlægger den hypervirkelighed som rummer alle mine andre virkeligheder, stemmer og genrer – også eventuelle fremtidige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:
Bramsen og Svarrer - Rablende skørt, gennemmusikalsk og hæmningsløst festligt show . Cafe Kølbert - hele Danmarks serveringsteater . - Carsten Bang: Glimt i øjet komik på jysk . Carsten Knudsen - "På vej mod de høje tindinger" - nye historier om Onkel Erling . 0264.01764:: Dan Andersen spektakulære Guitarshow . ::Finn Nørbygaard:: Gagsproducent

Relaterede emner

Sherin Khankan - menneskerettighedsislam - frihedsslør
::Farshad Kholghi - Ikea-Mekkea - foredragsbooking::
Marianne Kibenich - gårdsangerforedrag - Københavnersjælssanger
::Henning Kirk - vokseværk i hjernen::
Clement Behrendt Kjersgaard
Annette Klingenberg - livskvalitetsanger
Troels Kløvedal Nordkaperkaptajn
--Dennis Knudsen - foredragsfrisør--
Henrik Koefoed - eventyrforællerindlæg - ørkenskuespiller
Gitte Koldtoft - mentalenergiforedrag - overbevisningsmuligheder
::Kjeld Koplev - jødisk humorforedragsholder::
Familien Koppel - Koppelske kompositioner - musikalsk foredrag
Søren Kragh-Jacobsen - reklamefilmproducer
Steffen Kretz
Henrik Krogh - forandringsfremme - sygefraværsoplæg
Lone Kühlmann provoforedragsholder
Runa J. Kähler - causerisvirp - vintertidekærlighed
Peter Kær - hulemandsoplæg
Alexander Kølpin - inspirationsvision - kulturintimitet
Tom König
Tonny Landy - anekdoteforedrag

Peter Langdal - engageret teamwork

Jerk W. Langer - sundhedskommentator - kosttilskudsoplæg
Brian Lange - Legionærforedrag
Pia Fris Laneth
Johannes Langkilde retorikmoderator
:.Paula Larrain.: Freelancejournalist - ordstyrer - konferencier - foredragsholder
Peter Larsen
::Thomas Larsen - journalistiske-arbejdsprocesser - foredragsbooking::
Lasse & Mathilde - Spor af Piet Hein
Hans Laurens - formuleringsforedrag - billedtaleworkshop
Led selv - selvledelse i bagklogskabens klare lys
::Kim Leine - bygdkultur - familietragedie - dødsridt -0215.26191::
Henrik Leslye - taskforceforedrag - teamåndmotivation
Flemming Leth - ombygningsoplæg
Jørgen Leth - cykelkulturforedrag
Michael Linden-Vørnle - rumbesøg
Jørgen Lindgreen - radiospilsforedrag
::Margeret Lindhardt - fællessangsforedrag::
Charlotte Lindholm - pengehumor - stresstæming
John Lindskog - skandaleforedrag - Bøje Nielsen
::Anne Linnet - kirkesangerkoncert::
Lise-Lotte Lohmann - bakkesangerinde - revyskuespiller
Bjørn Lomborg - levevilkårsforedrag
:.Luk lederskabet op - ledelse fra a-z - Nils Villemoes.:
::Niels Lunde-erhvervsredaktør-politikkommentator-foredragsholder::
Jesper Lundgaard
Lisbet Lundquist - hedetureforedrag
Morten Løkkegaard