>Nick Horup - Morten - Peter - hvem er gak-gak?<

Forsiden/menu * Bookingforespørgsel

 

Nick Horup - Morten - Peter - hvemergakgak     


Hvem1 er2 gak-gak3?

Journalist1 Nick Horup er2 manden3 bag4 de5 prisbelønnede6 TV-udsendelser7 med8 Morten og Peter.

I1 snart2 20 år3 har4 han5 fulgt6 de7 to8 mongol-drenge9, delt10 deres11 glæder12, kriser13 og14 sorger15. De16 mange17 møder18 med19 drengene20 har21 påvirket22 Nick Horup meget23 og24 naturligvis25 givet26 et27 stort28 kendskab29 til30 og31 forståelse32 for33 - hvordan34 livet35 former36 sig37, når38 man39 er40 udviklingshæmmet41.

Nick holder1 et2 foredrag3, hvor4 han5 med6 afsæt7 i8 udsendelserne9 vil10 lægge11 op12 til13 debat14 om15 det16 at17 være18 anderledes19, han20 vil21 fortælle22, vise23 klip24 fra25 filmene26 og27 især28 beskrive29, hvad30 der31 skete32, når33 kameraerne34 var35 slukkede36.

Lørdag1 den2 3. maj3 2008 fik4 Horup overrakt5 Hadsten6 Højskoles7 pris8, og9 i10 den11 forbindelse12 leverede13 han14 et15 underholdende16 og17 medrivende18 foredrag19 om20 hans21 programmer22 om23 Morten Jensen, Peter Palland og Anna Ahleson.

Det1 første2 program3 i4 serien5 blev6 sendt7 tilbage8 i9 1991. Nick har10 med11 disse12 programmer13 været14 med15 til16 at17 vise18, at19 de20 udviklingshæmmede21 - på22 samme23 måde24 som25 alle26 andre27 - ikke28 er29 en30 ens31 masse32 men33 tværtimod34 meget35 forskellige36 typemæssigt37.

I1 indstillingen2 for3 at4 tildele5 at6 tildele7 Nick prisen8 hedder9 det10:

Han har11 formået12 at13 ændre14 på15 mange16 danskeres17 holdninger18 til19 det20 at21 være22 normal23. Han24 har25 gennem26 sine27 tv-programmer28 givet29 os30 stof31 til32 eftertanke33 på34 en35 humoristisk36 og37 brugbar38 måde39".

Q 1 xqD 3 oOQ 1 kpDJEbLmrpy 1 s1DVoMLJzODb4OD 1 svQ1tq4fs 1 Qo 3 MQmziDJrOyVdqDbznDmxqQok

OyVkfQoonDmx 1 LJVpDJEuQ 1 knDboOL 33 ODJVnDfDcL 3 doQ 1 EnLmt 1 D 1 ob 4 bouLJycDVydDJVp 41

xvLmtqLb 4 pQmjc 4 bkuy1ycLVjvymAnDfVMyo 4 pDojqLmscLbopLfKdDbkfLbLMyJViy 1 d 1 LVobL

mEiDoouLJycQmEfQmDcDVdoQmLiD 1 VOLVtdDmEuDJ 3 pLmsqQodqQ 3 DcDmdo4mVbLfVpyojoLmxo

43 LpLJKo 4 VkMyodoLV 4 fQ 3oiD 3 dqLmjcyJtcLVzpQmt 1 DboM4fzbDfj 14 oLpLJAM 4 VLnLfEnL 33

5 LfApy 1 rOy 1 scQmxcL 3 jcQ 1 rfymycyJrMLmKoL 3 yoDf 3 pDVopDmyqyJEpDV3OD 3 oMDfVO4bo 5 Qm

ViDbjqymqqyVonyod 14 bjvy1jcLbobQmLpD1Lwy 3 yq4JoM 4 f 4 C 11 
 


Relaterede kunstnere:
:.Birthe Kjær.: 40 års jubilæum . 0366.181 Benny Schumann:: Artisten - klovnen - sejt cirkus . :.02057.2489 Peter Larsen - Skuespiller i solvognen.: . Joachim Solberg - elegant performance . :.Gadetoget Futti.: 24 siddepladser .
Juletog med Nissechauffør