>Christian Have - Foredragsbooking - Publikumsadfærd <

::Christian Have - profil - kulturpersonlighed - 02583683::

Christian Have - publikumsadfærd - 0257.7602

"Grib Fremtiden"
 Foredraget som enhver forælder og bedsteforælder, der ønsker en meningsfuld kommunikation med sine børn eller børnebørn, bør høre, før det er for sent.

Synlighed er eksistens
Hvorfor er behovet for synlighed i det offentlige rum så stort i dag? Hvordan ser kultur- og mediesamfundet egentlig ud? Hvilke internationale tendenser og kulturmønstre tegner sig i Danmark, og hvad er baggrunden for dem?

"Grib Fremtiden". Foredraget som enhver forælder og bedsteforælder, der ønsker en meningsfuld kommunikation med sine børn eller børnebørn, bør høre, før det er for sent.

Med udgangspunkt i sin bog "Synlighed er eksistens" gennemgår Christian Have de altafgørende elementer for, hvordan en kunstner eller kulturbegivenhed opnår synlighed i det offentlige rum. Blandt andet i form af "De ni event-kvaliteter" og "event-barometeret", som er letforståelige værktøjer tilgængelige for enhver, der arbejder med formidling af kunst og kultur.

Desuden kommer Christian Have ind på begreber som "selvrealisering" og "hype" og deres store betydning for, hvorfor kulturlivet og mediernes behandling af det hænger sammen, som de gør.

Event som Markedsføringsredskab
Hvordan får man succes og synlighed i fremtidens samfund med sin idé og sit produkt? Hvad skal der til for at slå igennem til medierne og publikum? Og hvordan agerer man strategisk i en oplevelsesøkonomi, hvis store ændringer allerede nu indfinder sig?

En event kan have en enorm indvirkningskraft. Man må ikke undervurdere den betydning
en event kan have for en kulturinstitution, virksomhed m.m.

Christian Have har i sin tid som kommunikationsrådgiver stablet tusindvis af spektakulære og unikke events på benene. Ud fra sin store erfaring, vil Christian Have fortælle om, hvilke kriterier en event skal indeholde for at skabe synlighed og få succes.

I foredraget ”Event som markedsføringsredskab” vil Christian Have ydermere komme ind på, hvilke værktøjer en formidler skal tage i brug for at slå igennem medieverdenens tætte vægge.

Det store sceneskift
Tæppet er ved at gå ned for det oplevelsessamfund, vi har kendt i mange år. Ind på scenen træder i stedet det kommunikative samfund. Et samfund, hvis 1. prioritet er kommunikationen - det vil sige udvekslingen af ideer af enhver art - mellem mennesker, og hvor denne udveksling er den primære drivkraft i den sociale, kulturelle og økonomiske udvikling.

Det betyder ikke, at vi er færdige med at hungre efter oplevelser. Tværtimod! Ethvert budskab, der kommunikeres til os, skal i fremtiden være en oplevelse. Men efterspørgslen vil ændre karakter. Der vil opstå en ny alliance mellem det kommercielle og det substantielle. Fremover vil vi, inden vi finder pengepungen frem, se nøje på, om et projekt, et produkt, en oplevelse eller en event kommunikerer stærke etiske budskaber og meningsfyldte perspektiver, som vi kan bruge i arbejdet på at opbygge vores egen unikke identitet, fortæller Christian Have.

Mediesituationen i dag
Vi lever i en verden, hvor medierne forandrer sig med hastige skridt. Oplagstallene styrtdykker og facebook stormer frem. De traditionelle medieplatforme er ved at blive passé i deres nuværende form, mens de digitale platforme er indviklede og mangfoldige. Et ændret mediebillede betyder også en ændret publikumsadfærd, et ændret marked og ikke mindst en ændret rolle for kommunikatøren.
Hvordan sikrer vi os, at vores kommunikationsredskaber kan følge med? Hvilke forandringer skal vi lave,
så vores projekter og budskaber kan kommunikeres i den nye mediedagsorden?

Christian Have vil i forbindelse med foredraget ”Mediesituationen i dag” redegøre for, hvordan vi håndterer en ny og anderledes medieverden, og samtidig forholder sig til, hvordan fremtidens medieplatforme, netværksstyring og kommunikationsredskaber vil se ud.

Send en mail om Christian Have - publikumsadfærd - 0257.7602

Foredrag – mange kendte danskere – book online.: 07980.3062 . Partybands:: Musiker-Børsen .

Kriminalverdenen - Elsbeth Egholm - 0255.3758

Oprettet fredag den 22. januar 2010, kl. 17:09:45