>Cafe Kølbert - Kølbertdyret<

Tilbage til Cafe Kølbert

Cafe Kølbert - Kølbertdyret

Det sidste overlevende Eksemplar af Kølbertdyret (Castor Animalis Kølbricus) kom efter en Stormflod i 1959 svømmende til Kysthotellet ved Esbjerg, hvor det af vanvare gemte sig i Melkassen i Kælderen. Det blev det ucharmerende Dyrs sidste Maaltid. Midt i melindtagelsen gav Hotellets ejer Frk. Svennevig i et øjebliks - og for hende uventet - overilet Handling Dyret et dødbringende Djab af Kosten, som sendte det umælende Væsen til en Verden hinsides denne. Efter at have konsulteret sig med sin enkeltslebne Læsebrille, blev hun imidlertid klar over sin enkeltstaaende Fejltagelse og subsidiært Ulykkens omfang. Trods et snarraadigt Opkald til en derboende Professor i vandsøgende Bæltedyr - hvor det blandt andet kom frem at Dyret besad hidtil oversete toilette Træk, maatte Genoplivningsforsøgene opgives. I sin allestedsnærværende Anerkendelse af Renlighed besluttede Frk. Svennevig - beriget af den professorale Viden - prompte og uden Tøven at lade Kræet udstoppe. Herved kunne Dyret fremstaa som hele Cafe Kølberts umælende Maskot.

Med vanlig fingersnilde udstoppede Hr. Ascanius herefter Dyret kort før dets endeligt. Kræet maatte dog ganske kort tid efter indsættes i en tre Maaneders Karantæne, idet Hr. Ascanius ved en Forglemmelse ikke fik udtaget den hjemmesmurte Madpakke - som han sindrigt havde søgt at skjule for den sultne Tjenerstab - af Dyret. Da Madpakken indeholdte: en halv med Makrel i Tomat, en sammenlagt med Blodpølse, raa Løg og italiensk Salat samt et stk. dansk Brie af tvivlsom Oprindelse, udsendte det uanende Væsen en saa tiltagende Odeur, at man anbragte Dyret i det beskrevne længere Ophold i Enerum.

Cafe Kølbert - Kølbertdyret med en Cafe Kølbert medarbejder

Kølbertdyret er beundret og tilbedt viden om - i saa høj Grad at det under en Eftermiddags Servering ved Dagny Jensens 65 aars Fødselsdag i 1989 blev udsat for Kidnapning. Ukendte Gerningsmænd fjernede ved en ualmindelig snedig Handling Dyret fra dets smukke Plads paa Montren ved siden af Frk. Andersens hjemmelavede Slæbesild. Af et ubehjælpsomt Trusselsbrev vedlagt et stk. udstoppet og afskaaret Ilderhoved fremgik det, at Gerningsmanden ville paaføre Kølberdyret samme Ugerning med mindre han d. 9. april kl. 11.14 modtog 6 Bakker Flødeboller og fire poser vingummibamser (familiestørrelse). Af Frygt for Væsenets Fremtid tilbageholdt Frk. Svennevig resolut 20 Kroner i Tjenernes Løn og indkøbte personligt saavel Boller som Bamser. Efterfølgende beordrede hun Hr. Elbæk til uden Tøven at begive sig ud paa den farefulde Færd til Mission Hotel Ansgars Bagindgang, hvor Udvekslingen skulle finde sted. Endnu før Hr. Elbæk havde faaet tilbudt Krisehjælp var det snildt udstoppede Dyr atter tilbage i Cafe Kølberts Midte. Det var i den Forbindelse at Hr. Gade fremsagde én af sine to udødelige Sætninger: "Naar Enden er god er alting godt". Efter et kort og enkeltstaaende Personalemøde besluttede Cafe Kølbert at nedsætte Kølberts Efterretnings Tjenerste: K.E.T., som prompte iværksatte sine skjulte Handlinger i Godhedens Tjeneste. En stærk duft af Makrel, Pølse, Løg og Brie fra et nærliggende Kammer satte hurtigt K.E.T. paa Sporet. Med militær Præcision paagreb K.E.T. en ung 2. Generations Tjener af landlig Herkomst midt i en ukristelig Handling, som inkluderede to Ungmøer, der netop var hjemslaaet i Ludo. Uden anden Trussel eller Tortur end fremvisning af et vellignende Brystbillede af Frk. Rostgaard lykkedes det, at faa denne Mand af Mørkets Gerninger - stadig glinsende af Flødebolleguf paa Overlæben - til at indrømme sin Ugerning. Saaledes oplyste placerede K.E.T. den tyvagtige Sjæl i Isolationsfængsel i Hr. Gades private Fangekælder, hvor han stadig sidder. Hvilket førte til Hr. Gades næste og hidtil sidste vise Bemærkning. "Naar Enden er god, gør det heller ikke noget".

Kølbertdyret har siden denne forfærdelige Hændelse været beskyttet paa lige Fod med de britiske Kronjuveler og den amerikanske Præsident.

Her ses et udvalg af vore kunstnere:

::Nils Villemoes - forandringsforedrag - formidling-booking:: . :.Lars Bom.: skolemobningsforedrag . ::Christine Feldthaus Forbrugsmønstre - livsførelse:: . :.098.18501 Susse Wold Foredragsinformation.: . :.Poul Hansen.: - Fodboldtræner

Peter Hansen
Peter Jabobsen
Peter Mygind
Per Pallesen
Peter Kær - hulemandsoplæg
:.02057.2489 Peter Larsen - Skuespiller i solvognen.:
Peter Schrøder og søn
Platt-Form
Preben Palsgård
Povl Carstensen

Ruben Søltoft
Rune Klan
Rytteriet - Snobberne - Fritz & Lille Poul

Sanne Søndergaard
Sebastian Dorset
Selvsving: spiddende sketches og satire
Simon Talbot - kropssprogskomiker - formidlingkomikere
Skønheden og unoderne - sjov stemning
Specialklassen - teatersportgruppe - 23102011131325
::049.0631 Stefan og Kim:: - komikerinfo