Morten DD Hansen - naturvejleder - foredragsholder

>Morten DD Hansen - naturvejleder - foredragsholder<

Selv om ørnene har deres yngleplads i vildmosens to skove, der begge er lukket for offentligheden, er ørnene nemme at se fra de fugletårne, som de naturbevarende Aage V. Jensens Fonde har etableret i vildmosen.

- Især ørnene i Høstemark er meget publikumsvenlige. Der er rigtigt mange besøgende, der har set ørnene i år, fortæller Morten DD Hansen, naturvejleder.

Kongeørnen har siden 1999 haft sin eneste danske yngleplads i Lille Vildmose. Faktisk er kongeørnene i Lille Vildmose de eneste dokumenterede ynglefund i i historisk tid i Danmark.

Da kongeørnen slog sig ned i Vildmosen, valgte den Tofte Skov som redeplads. Her har ørneparret i årene frem til 2002 hvert år fået en unge på vingerne - et enkelt år blev det endda til to flyvefærdige unger, hvilket er meget usædvanligt hos kongeørnene.

Parret i Toft Skov har ikke ynglet i år, men der er intet unormalt ved, at et ørnepar i nogle år kan springe ynglen over. Til gengæld lykkedes det i år for et nyt par kongeørne i Høstemark Skov at få en unge på vingerne.

- Det kom som noget af en overraskelse for os, da ørnene i Høstemark i september præsenterede en flyvefærdig unge, da den ene fugl endnu ikke var fuldt udfarvet, så vi troede ikke, at den var gammel nok til at yngle, beretter Morten DD Hansen.

Både ørneparret i Høstemark og i Toft holdt til i skovene i flere år før de rent faktisk begyndte at yngle. Det er almindeligt hos kongeørnen, at ungfuglene kan danne par, inden de er yngledygtige. I Tofte Skov begyndte de to dengang unge ørne således at være stationært i 1996 - tre år før ørnene rent faktisk ynglede.

- Med de mange ungfugle, der i de senere år er produceret her i Lille Vildmose, kan man håbe, at kongeørnen kan sprede sig til andre skove i Nordjylland, tilføjer Morten DD Hansen.

Udsigten til at Nordjylland kan give husly til flere ynglende kongeørne i de kommende år er ikke urealistisk. I Skåne, der er lige så tæt beboet som Danmark, begyndte Kongeørnen at yngle i begyndelsen af 1990'erne. Her er der i dag seks-syv par.

Ørnene i Lille Vildmose kan ses året rundt. Det er især rovfugletårnet ved det sydvestlige hjørne af Lille Vildmose samt det nye tårn i den østlige del af vildmosen, der er gode at besøge, hvis man er på udkig efter ørne. Man bør medbringe en god kikkert - Lille Vildmose er ingen zoologisk have og ørnene ses ofte på afstand.

Udover kongeørnene kan man i øjeblikket også se overvintrende rovfugle fra Skandinavien i form af bl.a. fjeldvåger, blå kærhøge og verdens hurtigste fugl - vandrefalken. Dertil kommer musvåger og tårnfalke, der yngler i vildmosen og kan ses hele året.

Fra tårnet i østkanten af Høstemark ses også jævnligt større flokke kronhjorte på højmosefladen foran tårnet.

I midten af februar er der hvert år De Store Fugles Dag, hvor Morten DD Hansen sammen med lokale fuglekiggere er kyndige guider. Her er alle velkomne til at møde og få forevist ørnene.

- Desuden vil der hver søndag formiddag i perioden fra midten af februar og frem til maj altid være en kyndig fuglekigger i fugletårnet ved Toft Sø, som ofte kan vise ørnene i Toft Skov til de besøgende, fortæller Morten DD Hansen.

I det tidlige kan ørnene i godt vejr ofte ses i territorieflugt over Toft Skov, men på større afstand end ørnene i Høstemark, så her er en teleskopkikkert en fordel.


Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Kopibands .
Musikere søges . Partybands . Receptionsmusik . Rock og Blues . Seniorunderholdning
. Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:
Palle Pirat Duoshow . :.Postmand Per.: Musiker-Børsen ApS . Sebastians skøre Safarishow - Sebastian Klein . Sigurds Bjørnetime - Bjørnen Bjørn . Hawkeye and Hoe: Booking . Peter Abrahamsen & Bell Pepper Boys . Rattlesnakes - Booking

Bertel Abildgaard
Peter Abrahamsen
::Jytte Abildstrøm - skuespilverdenen::

::Ask Agger - dogmeledelsesforedrag::

Caroline Søeborg Ahlefeldt - entrepenørindlæg -kreativitetsinformation
Brødrene Ahmad - motivationsfaktorforedrag
::Naja Marie Aidt - 90er forfatterforedrag::
Benny Andersen - sprogarbejdsforedrag
Henning Andersen - vulkanoplægsekspert
Jens Andersen - dagbladsforfatter
Lotte Andersen - spejlskuespil
::Mogens Wenzel Andreasen - vidunderbørnfortællinger::

Steen Ankerdal - dopingproblematikforedrag
::Mark Anthony - kommunikatorforedrag::
Jens Arentzen - stresshelvede - formidlingforedrag
Arne Astrup - kostrådsforedrag - spissundtinformation

Nicolai Back - forandringsliv
Jesper Bank - elitesejlerforedrag - kommunikationseffektivitet
Banko Carl - bankokongeoplæg - forretningsentertainer
Mads Barner-Christensen - rapkæftet blærerøv
Peter Bastian - musikbevisthed
::Peter Bastiansen - træningstankegangsforedrag::
Charlotte Bech - sundhed - personlighedsudvikling
Carsten Berthelsen - ølkulturenforedrag
Kim Bildsøe
Anders Bircow - foredrag om finansiel intelligens
Hans V. Bischoff - ældrebyrdeforedrag - opsparingsoplæg
Hans Otto Bisgaard
Thomas Blachman - ankomsttidsforedrag - gentagelseshelvede
Jens Blauenfeldt 06072011205318
::Sara Blædel - iderig krimibogs-foredragsholder::
Kim Blæsbjerg - rådhusromanoplæg - kortprosaforfatter
Charlotte Blay - rejseguideforedrag - gudesagafortællinger
::Mette Bloch - visualiseringsforedrag::
Reimer Bo
Louise Boel - boligmetodeoplæg - hjemmereflektion
::Nis Boesdal Danmarkshistorier::
::Bogsalg - Karen-Marie Lillelund::
::Joachim Boldsen - håndboldforfatter::
:.Lars Bom.: skolemobningsforedrag
Hans Bonde - debattørforedrag - ligestillingsoplæg
Kuno Bonne - boligtendensforedrag
Hans Jørgen Bonnichsen - politilivsforedrag
Ole Bornedal - filmlidenskabsforedrag - arbejdsnarkomanicauseri
Christian Borup - astrologinysgerrighed - stjernetegnsforklaringer
::Henrik Boserup - køkkenflow - kærlighed::
Steffen Brandt - nærværhedsaften - satiresang
Thomas Breinholt - TVinfiltrationsoplæg - eventyrangst
--Vigga Bro - fortællekunstforedrag--
::Bjarne Nielsen Brovst - Klassisk højskolemand::
Jesper Bubandt Toft - idémarkedsplads
::Claus Buhr - Politigårdenforedrag::
::Henrik Byager:: Virksomhedskultur
::Alex Bødiker - garant for et godt grin::
Erik Meier Carlsen - integrationsdemokrati - befolkningsforedrag
::Jørgen Carlsen - forundringsparathedsforedragsholder::
Povl Carstensen - lykkeoplæg
::Henrik Christensen - superskrumperforedrag::

::Oluf Christensen - mobbeforedrag::
TomChristensen - den psykologiske boksekamp - politimand foredrag
Lars Christiansen - håndboldanekdoter
::Inge Correll - dannelsesforedrag::
Jan Cortzen - chefredaktøroplæg - virksomhedspersonligheder