>Sara Blædel - iderig krimibogs-foredragsholder<

Forsiden/menu * Bookingforespørgsel

Sara Blædel  Sara Blædel har udgivet "De glemte piger"

Et på mange måder grænsesøgende forfatterskab belønnes i dag lørdag med Limfjordegnens Litteraturpris.

Det er den sønderjyske forfatter, der er udvalgt til at modtage hæderen, og det sker fordi hun ses som åndsbeslægtet med en af egnens store skribenter, digteren.

Overrækkelsen foregår på den smukt beliggende Aggersborggaard, hvor Sara voksede op i sin præstefamilie fra hun var seks år gammel til hun blev 14.

hKHG9S84h+Ftvxi+px8Ghlo4vFpRpliRplE7EKitvF6GhuD4pxo4Eli7vSF7vx8FpxhGE+FWpx1
5pli5vxURExTBhKHGp+FthuTtE+CXpxC79xQGhK94vUCKhKTR9S8SvxMFEUC+vxE7h+C59xp5hK
8ShK15EKiKpxGFE+pB9FFRhFD6vx9FhSQFpxTRhFpX9SoG9SuB9xL5vxiWpU64vUUK9xE79l8Sp
+FthUp7pUURh+E+9U6F9S1X9x8G9uC7pxMFhKuB9x66E+UKp+Ft9x1dhSGF9SLXElERhx+m40

Hun var præget af nogle af menneskets fundamentale spørgsmål omkring tro, tvivl og skyld, og det er de temaer samvirket har genfundet i dette forfatterskab og dermed har fundet hende værdig til prisen.

+P/M+PvJ+ylJ+PmV+P/MlKRJwKZVlyRp5zjVwK/o5P5JdTQM+yx9dyRowNvJdyZV+TdVlKRK+zO
VwzQU5z5M+ymV51VVd/QW+PTMwKmyw/5MwK4V+ySVw1/p+yQMw/TU+POydTOVw/OTw/jr+POVwP
/t5/v9dzjVwPRJ5NTo+yOVl/bYdTbTdzTt5KmTwzz9dzjywTQtw1xt5zlo5/jYd/lo5KOywTT9d
TlJdyRMdTbYlNzKw/dT5zQKwPdyw/Qo5/5tlNlpdy4ywPmVdPdTwzz9w1dYwNdr+TdbwzlM51mY
51/p5/bVdPxt5K/JwKxKwKltdyRU5PwT5zQKdPwYl/zKw/5pwTlW51z9wK/95/ObwyxUdTdT5/5
Udzl9wTjydTbTd/dy5KQJwTbr5PSylPvt5Nwyw/lNwKVYwT5t5/zM+ySywKbVlK4r5zzJ5NTo51
OylzTt+P4y5NdywKxMdTTo+zZV5P4r5/dTd/5odzlJ+zlU5zlt+yxK5zOywKRU51jYw1vU5NZY+
T59dTjY5NzNw/db+TQp5PwylNQKw14VwzlNdPjY5zwydyOT5zOb5PSy+y/J+TdT5Nlo5/jY51/t
5KOVdzlJ+TvJlP5WdT5Wl1xJl1v210

Hun har skrevet en del romaner og skabt en trilogi af sine erindringer. De er stærkt influeret af hendes opvækst i en tyskpræget familie i Danmark i tiden omkring besættelsen.

+P/M+PvJ+ylJ+PmY+PlMwPRJwKZVlyRp5zjVwK/o5P5JdTQM+yx9dyRowNvJdyZV+TdVlKRK+zO
VwzQU5z5M+ymV51VVd/QW+PTMwKmyw/5Mw K4V+ySVw1/p+yQMw/TU+PSTdTzNw/ObwNbbdPx9lz
TN5KlJwyZVw15M5NTW+TwTlz5pdPst5zTp5/lM5/dYdP4ylTlW5zlpwTQN5zvJ+zwb51ZYdzbr5
NZywT5KdTjyl/zNw/dT5/Q95PjYwzbr515twNlJdPdYl/59dyzM5NOT515J5Kmb+zZV5K/U+TZY
+PSY5KZYw14r+y5MlKRowNbVwzjT+ymbwzjYdTwYd/db5zvt51xU5KjY+zTU+yztlTlpdPVT+zz
odPv9wTlpdyQMdTOY5KdydTQK+PRJd1vt5Kmy+yxU51dVw/dbwKbydTzMw/OTwzQo+POYwP/t5/
OVd/by5P5J+zzK51jTwNz9dyOb5Nbr5/jTd1mTdPVY5zl9w1xt5/QM514Yd/595/ZYwTT9dTzJl
z5U+PZYl/595Kbb+zT9wPdYwNjT51/t+TjVdPdywzwrdPjTd/zp5POY+ymYdTwTd1xt51mV5NT9
5KVVdzjT+ybY+zQU51lM5zQJdTdbwTQodyZylP/p5P/t+zjr51jV5Kzo5Nvtw1xN+zwVlKSy51O
Yw/jVdydTwy/M5NdYdTQKwPdylNjY5KjTwTQ95/z9d1mVwzzJl15WdTdVlKQMl1Q210