Stig Andersen mediemagtsforedrag - ordstyrer

white

>Stig Andersen mediemagtsforedrag - ordstyrer<

Stig Andersen er en dygtig og erfaren ordstyrer/moderator og debatleder. Han har ført mange debatter inden for mange politiske, sociale anliggender og samfundsrelaterede emner.

Stig Andersen journalist, oplægsholder

 

Relateret artikel:

Medierne befinder sig i en historisk krise. Deres traditionelle magtbastioner er under belejring fra forbrugerne, der – mens du læser disse linjer – er ved at storme palisaderne, lyder profetierne fra én lejr.

Nej, tværtimod! Mediernes magt rækker længere ud end nogensinde, og de dikterer i dag spillereglerne i meget store dele af samfundet, lyder et andet synspunkt.

Mens branchen har travlt med at rebe sejlene i forhold til både de kortsigtede konjunkturer og de mellemlange udfordringer på den digitale bane, så kaster flere aktuelle bøger lys over en række af disse mere strategiske debatter om mediernes magt og afmagt.

Flere beskriver »Forbrugeren i førersædet«, det skift i virksomhedernes kommunikation som hele web 2.0-fænomenet er udtryk for. Sociale medier, blogs, wikier, dialogmarkedsføring, the pull society. Buzz-words er der masser af, men de afspejler også en underliggende forskydning af magtbalancen i trekanten mellem forbrugere, virksomheder og medier.

Brugeren har ikke alene fået et lang større udvalg af medier at shoppe rundt i – hun har nu også fået muligheden for selv at blive producent.

Uden om gamle medier
Samtidig har virksomhederne – og deres håndgangne mænd i reklame-, marketing- og PR-verdenen – fået adgang til en hel ny udtræksharmonika af virkemidler. Og mange af de nye kanaler går helt uden om de etablerede medier, eller udgør ligefrem direkte konkurrenter til dem.
Det er alt sammen godt nyt set fra annoncørernes og markedsførernes synspunkt, hvis de vel at mærke forstår at benytte sig af mulighederne. I den proces vil vi »se mastodonter opstå – eller falde,« forudsiger man.

Men set fra et mediesynspunkt er billedet betydeligt mere broget. Ganske vist bliver der mere at spille om – men der står også langt mere på spil.
Det gælder især for »de gamle medier,« hvis højborge i avis-, tv- og magasinbranchen er under beskydning.

Som gruppe betragtet risikerer dagbladene nemlig at sidde tilbage med mediekrigens sorteper. Oplagskurven har således været i minus i mere end et årti, og det har i mange tilfælde frarøvet aviserne positionen som »sociale medier,« der definerer, hvad snakken går om i lokalområdet eller henover kantinebordet, påpeger man.

Men – som halvandet årtis aviskrig også illustrerer – så afhænger meget til syvende og sidst af det enkelte medies evne til at positionere sig – og bruge næverne.

For selvom alle de tre store morgenaviser undervejs har fået alvorlige smæk, så er »Aviskrigen« også historien om hvordan outsideren Morgenavisen Jyllands-Posten fik sig etableret som Danmarks største dagblad for siden succesfuldt at erobre bruden fra hovedstaden, i form af Politikens Hus, mens den oprindelige favorit – Det Berlingske Officin – blev tvangsgiftet bort til en udenlandsk bejler.

Så mediernes ledelser skaber i høj grad deres egen skæbne. Og trods den megen snak om krise og tilbagegang for enkeltmedier og hele mediegrupper, så har medierne som institution samlet set øget sit vingefang betragteligt.

»Det aktuelle samfund er gennemsyret af medier i en sådan grad, at medierne ikke længere kan tænkes adskilt fra kulturens og samfundets øvrige institutioner,« påpeger man.

Og ikke alene er medierne blevet mere magtfulde, de er også – trods den megen snak om spin og manipulation – blevet mere selvstændige, hvis man vel at mærke tager de historiske briller på.

»Hvor medierne til at begynde med var afsenderstyrede, forstået som styret af partikulære institutioner i partipressens dage, eller styret af almeninteressen under radio- og tv-monopolets dage, er de som medieinstitutioner ikke mindst styret af hensynet til publikum, dets efterspørgsel og købekraft.«

Ingen modsætning
Den selvstændiggørelse og forøgelse af mediemagten er så paradoksalt nok sket i en periode, hvor de fleste store medier er blevet mindre, hvis man måler på deres oplag eller seertal.

Men der er ingen modsætning, mener man. Vi har fået flere af både de brede og de smalle medier – og af både lokale og globale mediebegivenheder.

Vi har fået ikke bare massemedier, men simpelthen en masse medier:
»Mediemiljøet ekspanderer og udvikler sig i forskellige retninger, hvorfor man heller ikke kan tale om, at medierne påvirker samfundet i en bestemt retning,« konkluderer man.

Til toppen af siden med Stig Andersen

Stig Andersen: Pressens rolle i forhold til erhvervslivet

Menu: Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:

Cafe Kølbert - hele Danmarks serveringsteater . - Carsten Bang: Glimt i øjet komik på jysk . Carsten Knudsen - "På vej mod de høje tindinger" - nye historier om Onkel Erling . 0264.01764:: Dan Andersen spektakulære Guitarshow . ::Finn Nørbygaard:: Gagsproducent . Flemming Jensen - troldmandshumor

Her kan du se vort udvalg af konferenciers og ordstyrere

Amin Jensen
Anders Bircow
Anders Breinholt dansk autodidakt journalist
Annette Heick
Bubber
Bjørn Tidmand
Carsten Bang
Casper Christensen
Cecilie Frøkjær
::Christine Feldthaus Forbrugsmønstre - livsførelse::
::Claus Elgaard - sportsværtsforedragsholder::
Clement Kjersgaard
Dario Campeotto
::Emilia van Hauen - værdiskiftesociolog::
Eva Jørgensen
Finn Nørbygaard - gagsproducent
::Flemming Jensen - jokende skuespiller - foredragsbooking::
Flemming Krøll
Frank Hvam
Georg Metz
Gordon Kennedy
Hans Engell
Hans Otto Bisgaard
Hans Pilgaard
::Henrik Byager:: Virksomhedskultur
Henrik Qvortrup
Jacob Haugaard
Jan Gintberg
Jan Huus - kommunikation - samarbejde - trivselsforedrag
Jan Monrad Konferencier
Jens Blauenfeldt 06072011205318
Jens Gaardbo
:.Jens Nauntofte.:
Jes Dorph-Petersen
Johannes Langkilde retorikmoderator
Jonathan Spang
Jørgen de Mylius
Keld og Hilda Heick
Klaus Wunderhits
Kurt Strand
Kaare Quist
::Kaare R. Skou - politikhukommelse::
Lars Hjortshøj
Lasse Rimmer
Leif Maibom
Lone Kühlmann provoforedragsholder
Mads Keiser
::Marianne Florman - motionsforedragsholder - samarbejdsidræt::
Master Fatman
Mette Frobenius
Mette Lisby
Michael Carøe
Mogens Rubinstein
Morten Løkkegaard
086.111 Natasja Crone: Konferencier - dansk - engelsk - fransk
Niels Lunde
Niels Olsen
Overkaj Michael Boesen
:.Paula Larrain.: Freelancejournalist - ordstyrer - konferencier - foredragsholder
Pernille Aalund
Per Pallesen
_-_048.188 Booking forespørgsel:: Peter Qvortrup Geisling - Lægens Bord
Peter Kær - hulemandsoplæg
0360.1801:: Peter Mygind - Om at blive et stærkt menneske
Preben Palsgaard - målrettet bugtalingsforestilling
Puk Elgaard - Temaet er "Karriere"
Ralf Pittelkow
Reimer Bo
Rushy Rashid
Samuel Rachlin
Sebastian Klein
Steen og Mads
Steffen Kretz
Søren Dahl
Søren Pilmark
Søren Østergaard
Thomas Larsen
Thomas Mygind
:.Trine Gregorius.: Mediecoaching
Trine Sick - ordstyrer/konferencier
Tom McEwan
Viggo Sommer
Vibeke Hartkorn
Vivienne McKee