>Mette Frobenius - bundsolid garanti for et godt grin<

 

    Mette Frobenius - bundsolid garanti for et godt grin

 

1 Målrettet 2 show 3 med 4 5 Mette Frobenius

6 7 Mette Frobenius 8 er 9 med 10 sine 11 mere 12 10 13 år 14 i 15 standup 16 branchen 17 en 18 bundsolid 19 garant 20 for 21 et 22 godt 23 grin.

 24 Der 25 er 26 ikke 27 mange 28 områder 29 i 30 livet. 31 32 ikke 33 er 34 i 35 stand 36 til 37 at 38 behandle 39 på 40 overraskende 41 og 42 meget 43 morsom 44 vis.

 45 46 47 Mette Frobenius 48 skiller 49 sig 50 meget 51 fra 52 de 53 andre 54 komikere 55 Dels 56 er 57 hun 58 erhvervsjurist 59 fungerende 60 domsmand 61 politisk 62 aktiv 63 skilt 64 og 65 har 66 to 67 børn 68 dels 69 er 70 hun 71 kvinde 72 Den 73 udprægede 74 selvironi 75 er 76 hendes 77 humoristiske 78 udgangspunkt 79 og 80 kvindens 81 vinkel 82 på 83 tilværelsen 84 kommer 85 altid 86 til 87 udtryk 88 når 89 90 indtager 91 scenen 92 93 står 94 som 95 lysende 96 eksempel 97 på 98 at 99 standup 100 ikke 101 nødvendigvis 102 behøver 103 at 104 bevæge 105 sig 106 under 107 bæltestedet 108 for 109 at 110 være 111 hylende 112 morsomt

 113 Både 114 i 115 2004 116 og 117 2005 118 kunne 119 man 120 opleve 121 122 i 123 velgørenhedsshowet 124 Talegaver 125 til 126 Børn 127 128 Mette Frobenius 129 er 130 en 131 altid 132 veloplagt 133 konferencier 134 samt 135 en 136 af 137 de 138 eneste 139 komikere 140 der 141 gerne 142 udvikler 143 specifikt

 144 målrettet 145 materiale 146 til 147 netop 148 dit 149 arrangement 150 151 har 152 en 153 enestående 154 evne 155 til 156 at 157 sætte 158 sig 159 ind 160 i 161 nye 162 stofområder 163 Som 164 uddannet 165 erhvervsjurist 166 er 167 hun 168 i 169 stand 170 til 171 at 172 vinkle 173 humor 174 og 175 komik

176 indenfor 177 erhvervsbranchen 178 og 179 hun 180 er 181 derfor 182 meget 183 eftertragtet 184 hos 185 større 186 erhvervskunder 187 og 188 til 189 salgs 190 og 191 motivations 192 arrangementer 193 Alt 194 kan 195 med 196 andre 197 ord 198 lade 199 sig 200 gøre 201 når 202

 203 Mette Frobenius 204 står 205 ved 206 roret 207 I 208 2006 209 tog 210 211 Mette Frobenius 212 fat 213 på 214 meget 215 aktuelle 216 emner 217 som 218 ytringsfrihed 219 og 220 religion 221 i 222 showet

 223 De 224 hellige 225 køre 226 som 227 blev 228 til 229 sammen 230 med 231 Poul 232 Carstensen 233 Brian 234 Mørk 235 og 236 Thomas 237 Wivel 238 Sideløbende 239 med 240 sin 241 standup 242 karriere 243 er 244 245 Mette Frobenius 246 fast 247 skribent 248 på 249 magasinerne 250 Workout

 251 Mama 252 Kiwi 253 og 254 Yoyo 255 Foredrag 256 med 257 258 Mette Frobenius: 259 To 260 nye 261 foredrag 262 med 263 264 Mette Frobenius 265 der 266 handler 267 om 268 den 269 boligpolitiske 270 situation

 271 i 272 Danmark 273 274 Mette Frobenius 275 bor 276 selv 277 i 278 et 279 område 280 der 281 er 282 defineret 283 som 284 socialt 285 belastet 286 på 287 Vesterbro 288 og 289 hun 290 har 291 de 292 sidste 293 par 294 år 295 været 296 aktiv 297 i 298 bebyggelsens 299 afdelingsbestyrelse 300

Mit 301 liv 302 i 303 lejebolig 304 305 Mette Frobenius 306 causerer 307 over 308 forskellige 309 boligformer 310 Trods 311 hendes 312 relativt 313 unge 314 alder 315 har 316 hun 317 boet 318 mange 319 forskellige 320 steder

 321 Fælles 322 for 323 dem 324 er 325 at 326 de 327 alle 328 har 329 været 330 lejeboliger 331 332 333 Mette Frobenius 334 kommer 335 i 336 foredraget 337 ind 338 på 339 emner 340 som:

341 Hvordan 342 var 343 der 344 egentligt 345 i 346 Farum 347 Midtpunkt 348 i 349 70´erne 350 Fungerede 351 ideen 352 om 353 det 354 udvidede 355 kollektiv 356 og 357 er 358 der 359 virkeligt

 360 så 361 rustent 362 som 363 man 364 hører 365 366 Hvad 367 sker 368 der 369 når 370 4 371 unge 372 mennesker 373 med 374 2 375 motorcykler 376 lejer 377 et 378 parcelhus 379 i 380 det 381 pæne

 382 383 og 384 dyre 385 386 sølvbryllup 387 kvarter 388 nær 389 Farum 390 sø 391 392 Kan 393 man 394 overhovedet 395 folde 396 sig 397 ud 398 i 399 en 400 lille 401 ungdomshybel 402 og

 403 hvordan 404 skaffer 405 man 406 sig 407 pludselig 408 en 409 billig 410 lejlighed 411 på 412 Vesterbro 413 414 Hvilke 415 kræfter 416 spiller 417 ind 418 når 419 en 420 hel 421 boligblok

 422 bliver 423 købt 424 af 425 en 426 ejendomsspekulant 427 og 428 hvordan 429 har 430 Vesterbro 431 ændret 432 sig 433 de 434 sidste 435 10 436 år 437 438 Er 439 byfornyelsen 440 kun 441 positiv 442 eller 443 er 444 det 445 mediernes 446 billede 447 448 Og 449 hvordan 450 er 451 det 452 at 453 bo 454 med 455 to 456 små 457 børn

 458 i 459 socialt 460 boligbyggeri 461 462 Hvor 463 langt 464 er 465 vi 466 nået 467 med 468 integrationen 469 og 470 hvad 471 kan 472 vi 473 selv 474 gøre 475 for 476 at 477 få 478 2 479 og 480 3 generationsindvandrer

481 e 482 i 483 tale 484 Er 485 det 486 overhovedet 487 muligt 488 at 489 forhindre 490 ghettodannelser 491 og 492 hvorfor 493 kæmper 494 495 Mette Frobenius 496 under 497 parolen:

498 Flere 499 altaner 500 til 501 folket 502 Foredraget 503 Mit 504 liv 505 i 506 lejebolig 507 slutter 508 med 509 tid 510 til spørgsmål/511 kommentarer 512 Rent 513 ud 514 sagt 515 I 516 dette 517 morsomme 518 og 519 skarpe 520 indlæg 521 går 522 523 Mette Frobenius 524 tæt 525 på 526 den 527 debat 528 der 529 netop 530 i 531 dette 532 øjeblik 533 rører 534 sig 535 i 536 boligsektoren 537 Især 538 de 539 politiske 540 argumenter

541 bliver 542 sat 543 på 544 spidsen 545 546 Hvad 547 skal 548 vi 549 for 550 eksempel 551 stille 552 op 553 hele 554 den 555 almene 556 sektor 557 hvorfor 558 ikke 559 bare 560 sælge 561 hele 562 molevitten 563 Skal 564 al 565 beboelse 566 med 567 havudsigt 568 kun 569 være 570 for 571 de 572 bedre 573 stillede 574

 575 Hvornår 576 får 577 regeringen 578 afsluttet 579 den 580 længe 581 ventede 582 rapport 583 og 584 ved 585 Venstre 586 og 587 Konservative 588 overhovedet 589 hvad 590 de 591 vil 592 593 Hvad 594 skal 595 vi 596 med 597 beboerdemokrati 598 er 599 beboerne 600 ikke 601 bedst 602 tjent 603 uden 604 det 605 tunge 606 system 607

 608 Og 609 er 610 tiden 611 ikke 612 snart 613 løbet 614 fra 615 snakken 616 om 617 socialt 618 ansvar 619 når 620 det 621 drejer 622 sig 623 om 624 boliger 625 626 Mette Frobenius 627 kan 628 levere 629 et 630 friskt 631 pust 632 for 633 dem 634 der 635 tør 636 lade 637 deres 638 tilhørere 639 blive 640

 en 641 smule 642 provokeret 643 Men 644 også 645 et 646 intenst 647 indlæg 648 der 649 kan 650 sætte 651 fart 652 i 653 dagsorden 654 655 Jeg 656 vil 657 være 658 kulturminister 659

660 Mette Frobenius 661 er 662 sit 663 eget 664 livs 665 direktør 666 Hun 667 ved 668 hvad 669 hun 670 vil 671 og 672 hun 673 går 674 direkte 675 efter 676 bolden 677 678 har 679 gennemslagskraft 680 på 681 scenen 682 og 683 i 684 sit 685 liv 686 Hun 687 er 688 32 689 år 690 uddannet 691 erhvervsjurist 692 på

 693 Handelshøjskolen 694 med 695 speciale 696 i 697 presseetik 698 men 699 har 700 siden 701 1993 702 levet 703 af 704 at 705 underholde 706 Der 707 er 708 langt 709 fra 710 skatteret 711 til 712 standup 713 comedy 714 men 715 jeg 716 har 717 aldrig 718 fortrudt 719 siger 720 hun 721 På 722 få 723 år 724 har 725 hun 726 slået 727 sit 728 navn 729 fast 730 som 731 etableret 732 komiker 733 med 734 især 735 tunge 736 erhvervskunder 737 som 738 speciale 739 Dem 740 der 741 kræver 742 skræddersyet 743 professionel 744 underholdning

 745 Derudover 746 er 747 748 meget 749 brugt 750 som 751 konferencier 752 når 753 en 754 hel 755 dag 756 skal 757 kædes 758 sammen 759 af 760 en 761 skarp 762 og 763 underholdende 764 vært 765 Endelig 766 skriver 767 768 fast 769 i 770 Tidens 771 Kvinder 772 samt 773 i 774 fitness 775 bladet 776 WO

 777 Hun 778 var 779 tilbage 780 i 781 1995 782 opvarmer 783 på 784 Husk 785 lige 786 Tandbørsten 787 og 788 holdkaptajn 789 på 790 Ugen 791 der 792 Gak 793 som 794 afløser 795 for 796 797 Lisby 798 I 799 1999 800 var 801 hun 802 vært 803 på 804 DR 805 programmerne 806 Gæt 807 og 808 Grimasser 809 samt 810 To 811 fag 812 frem 813 Spring 814 ud 815 i 816 det 817 Foredrag 818 om 819 kommunikation 820 og 821 personlig 822 fremtræden 823 Hvordan 824 kommer 825 man 826 fra 827 erhvervsjura 828 til 829 underholdningsbranchen

 830 For 831 s 832 vedkommende 833 var 834 det 835 nærmest 836 et 837 tilfælde 838 og 839 absolut 840 ikke 841 noget 842 der 843 var 844 planlagt 845 Til 846 gengæld 847 har 848 det 849 vist 850 sig 851 at 852 det 853 var 854 det 855 rigtige 856 Jeg 857 har 858 altid 859 vidst 860 at 861 jeg 862 ville 863 gøre 864 min 865 uddannelse 866 færdig 867 Men 868 da 869 jeg 870 først 871 havde 872 stået 873 på 874 en 875 scene

 876 var 877 jeg 878 solgt 879 880 fortæller 881 om 882 den 883 lidt 884 bratte 885 indføring 886 i 887 komikkens 888 verden 889 og 890 kommer 891 med 892 gode 893 og 894 praktiske 895 råd 896 om 897 hvordan 898 man 899 trænger 900 bedre 901 igennem 902 i 903 en 904 større 905 forsamling

906 Desuden 907 er 908 foredraget 909 et 910 kærligt 911 spark 912 bagi 913 914 en 915 opfordring 916 til 917 engang 918 imellem 919 at 920 vælge 921 de 922 veje 923 man 924 ikke 925 kender 926 men 927 som 928 bare 929 ser 930 spændende 931 ud 932 For 933 som 934 935 Mette Frobenius 936 siger: 937 Hvorfor 938 være 939 bange 940 for 941 at 942 løbe 943 hovedet 944 mod 945 en 946 mur

, 947 Hvem 948 siger 949 det 950 er 951 muren 952 der 953 holder 954 955 Hvor 956 går 957 grænsen 958 959 Mette Frobenius 960 holder 961 her 962 et 963 foredrag 964 om 965 presseetik 966 967 og 968 mediernes 969 udvikling 970 i 971 Danmark 972 Hvor 973 langt 974 rækker 975 ytringsfriheden

 976 De 977 fleste 978 har 979 en 980 opfattelse 981 af 982 hvad 983 der 984 er 985 rigtig 986 og 987 forkert 988 Og 989 medierne 990 ved 991 udmærket 992 godt 993 hvornår 994 de 995 går 996 over 997 stregen 998 Alligevel 999 gør 1000 de 1001 det 1002 uge 1003 efter 1004 uge 1005 og 1006 tilsyneladende 1007 sker 1008 der 1009 ingenting 1010 Dette 1011 foredrag 1012 gennemgår 1013 den 1014 lovgivning 1015 der 1016 eksisterer 1017 på 1018 området: 1019 Grundloven 1020 Straffeloven 1021 Medieansvarsloven 1022 og 1023 reglerne 1024 for

 1025 Pressenævnet 1026 Alt 1027 sammen 1028 med 1029 udgangspunkt 1030 i 1031 virkelige 1032 domme 1033 og 1034 afgørelser 1035 Desuden 1036 lægger 1037 foredraget 1038 1039 fulgt 1040 af 1041 en 1042 tipskuponmed 1043 13 1044 spørgsmål 1045 1046 op 1047 til 1048 en 1049 diskussion 1050 af 1051 hvor 1052 langt 1053 man 1054 kan 1055 gå 1056 i 1057 kampen 1058 om 1059 den 1060 gode 1061 historie 1062 eller 1063 afsløring 1064 Hvad 1065 enten 1066 historien 1067 drejer 1068 sig 1069 om 1070 Kronprins 1071 Frederik 1072 tvværter

 1073 eller 1074 politikere 1075 Afsluttende 1076 ser 1077 1078 på 1079 udviklingen 1080 indenfor 1081 TV 1082 Hvor 1083 stopper 1084 det 1085 løb 1086 der 1087 startede 1088 med 1089 Robinson 1090 og 1091 Big 1092 Brother 1093 og 1094 som 1095 nu 1096 videreføres 1097 med 1098 Fristelsernes 1099 Ø 1100 Er 1101 der 1102 ingen 1103 grænser 1104 for 1105 hvad 1106 folk 1107 vil 1108 se 1109 1110 og 1111 hvad 1112 folk 1113 vil 1114 være 1115 deltagere 1116 i 1117 Og 1118 skal 1119 TVstationerne 1120 bare 1121 blive 1122 ved

 1123 med 1124 at 1125 bryde 1126 grænser 1127 så 1128 længe 1129 der 1130 er 1131 seere 1132 til 1133 det 1134 1135 1136 Mette Frobenius 1137 er 1138 en 1139 af 1140 landets 1141 få 1142 professionelle 1143 kvindelige 1144 standup 1145 komiker 1146 Egentlig 1147 er 1148 hun 1149 uddannet 1150 erhvervsjurist 1151 fra 1152 Handelshøjskolen 1153 men 1154 hun 1155 har 1156 nu 1157 i 1158 10 1159 år 1160 levet

1161 af 1162 at 1163 underholde 1164 Med 1165 et 1166 skarpt 1167 blik 1168 formår 1169 hun 1170 at 1171 dreje 1172 de 1173 ting 1174 vi 1175 kender 1176 180 1177 grader 1178 og 1179 hive 1180 de 1181 ømme 1182 punkter 1183 frem 1184 i 1185 lyset 1186 så 1187 vi 1188 pludselig 1189 ser 1190 alt 1191 fra 1192 en 1193 helt 1194 anden 1195 vinkel 1196 Dog 1197 med 1198 et 1199 glimt 1200 i 1201 øjet 1202 og 1203 en 1204 god 1205 portion 1206 selvironi

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Musikere søges
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere

Relaterede kunstnere:

Peter Bastian - musikbevisthed . Christine Feldthaus . :.Poul Hansen.: - Fodboldtræner . Trompet entertainer Per Nielsen