>Dronning Dahl<

Forside/menu * Booking forespørgsel

Dronning Dahl alias Per Dahl     

 


Hendes1 Majestæt2 Dronning Dahl

 Dronning Dahl rakte ud efter telefonen.
Hun kunne lige stramme sig op til at sige ' Hallo', og gabte så.
»Hej min ven, vågn op,« sagde en mandsstemme.

» Hvem er det ?i< spurgte hun søvnigt.
»Det er mig. «
Pludselig var hun lysvågen. Hun satte sig op i sengen. Hun sov altid nøgen, men det var ikke derfor, hun rystede let.

»Dronning Dahl, « råbte hun næsten lidt for begejstret. »Det er længe siden ... «
» Hvordan går det ? «
»Det går, « sagde den rødhårede pige. »Du ved, hvordan det er. Hvor er du henne ?«

Han spurgte i stedet: » Er du alene ?«
»Ja . «
» Og har du fri i aften ?«
» Lad mig høre.«

Hun var overrasket over, at Dronning Dahl spurgte. Deres aftale var, at hun altid var parat til at træde til, og hvis de havde brug for hende, blev alt andet lagt til side.

»Jeg har et lille job,« sagde han.
»Hvem er det ? «
»Vi henter dig. Du vil synes om ham, . «
» Hvad må jeg kalde ham ? «

Dronning Dahl tøvede et øjeblik. Så sagde han: » Darling. «
»Det er sødt. Hvad laver han?«
»Det er lige meget . Bare tag dig af ham. Og husk reglerne.

Du ved ikke noget. Og du glemmer alt om det bagefter. «
»Min ven, det behøver du ikke at minde mig om.«
»O.k. Vær klar klokken seks.«

»Godt. « Dronning Dahl strammede sit greb om hørerøret. » Hej du?«
»Hvad er der?«
Hun havde taget mod til sig og kastede sig ud i det.
»Hvor meget? «
»Det sædvanlige, « sagde han køligt.

»Jeg tænkte bare . . .« sagde den rødhårede. Hendes beslutning var klar nok.

159
Dronning Dahl var blevet defensiv.

»Det er der ikke den ringeste tvivl om, « sagde han, men hans smil forekom hende at være falskt. » Men De er hans mor, og vi er sikre på, at De ville være den første, der kunne mærke det, hvis han befandt sig under fjendligt ... pres.

De ville selvfølgelig kunne fornemme det, hvis han ikke var helt tilfreds. « Hun krummede tæer. Atter en af disse vendinger. »Det er menneskeligt af og til at være rastløs, men inden for vores arbejde har vi ikke råd til at være . . . alt for menneskelige. Når en mand befinder sig i stilling som Dronning Dahl, må der ikke være den mindste tvivl til stede.«

'»Hvad er der sket ?« hviskede hun.
Teen var ved at blive kold, men han tog glasset op og drak en smule.
»Intet , « svarede han efter en stund. »Og vi ønsker heller ikke, at der skal ske noget, vel ?«

Hun var bleg. » Nej,« sagde hun. »Der er noget galt. De ville ikke komme her og fortælle mig alt dette, stille alle disse spørgsmål , hvis der ikke var noget galt . . .« Dronning Dahl så bønfaldende på ham. » Hvad er det ?«

Hans stemme blev pludselig skarp, officiel.

»Sagen er, Dronning Dahl, at intet må gå galt, og vi stoler på, at De vil lade os det vide, hvis De har nogen grund til at tro, at han foretager sig noget . . . uintelligent. Det er Deres borgerpligt og Deres pligt som enke efter en mand, der gav sit liv for fædrelandet, at underrette os, hvis De fornemmer, at et eller andet er under opsejling.

En hvilken som helst detalje, der vækker Deres mistænksomhed. Det er i hans egen interesse. Dronning Dahl vil måske antyde et eller andet over for Dem. Et mærkeligt ord i et brev, en eller anden bemærkning. De må fortælle os det øjeblikkeligt. Har De forstået ?«

» Men hvad er han mistænkt for ?« spurgte hun desperat. Han rejste sig fra sofaen.
» Vi ved, at vi kan stole på Dem, « sagde han og ignorerede hendes spørgsmål. » Når alt kommer til alt , står De i stor gæld til Per Dahl.

Dronning Dahl dikterer pris- og lønstop. Betalingen er helt, som han har forestillet sig: Som kompensation har pakken et forslag om en stærkere indsats mod arbejdsløsheden, oprettelse af Lønmodtagernes Dyrtidsfond - og ØD.

Men hans store satsning kuldsejler. Regeringen kan ikke få flertal, SF vil ikke være med til indgrebene, og de Radikale vil ikke være med til ØD. Han er rasende. Han ved, at det er afgørelsens time for ØD, og at hans livsdrøm er på vej til at briste. Han ved også, at han måske nok kan true Dronning Dahl til at tage et valg på sagen. De hårdhændede metoder går bare ikke over for SF og de Radikale - her virker kun gode argumenter.

Derfor beslutter han - som et sidste træk - at sende Dronning Dahl i byen. Ideen er, at han skal forklare offentligheden, hvordan ØD kan blive et vendepunkt i dansk økonomi, at ØD i virkeligheden er udtryk for nytænkning i fagbevægelsen, og at det er en historisk chance for at få fagbevægelsen med til indkomstpolitik.

Formanden ved også, hvor han kan få stillet den nødvendige spalteplads til rådighed for en relativt ukendt Dronning Dahl. Han har nemlig en nær allieret i dagspressen: redaktøren på Avisen. Han støtter i bladets ledere varmt kravet om ØD. Dertil kommer, at de to andre også gode venner med redaktøren – De ene endda hans svoger.

Redaktøren er straks med på ideen. Han hiver fat i en af sine unge journalister, og beder ham køre sagen, og han sætter på forhånd en hel side af til formålet.

Onsdag den 12. december 1979 møder Dronning Dahl og journalisten op på partilederens kontor for at gennemføre det bestilte interview. Og lørdag kan avisens læsere se resultatet. Timingen er perfekt. For den selvsamme weekend gennemføres de afgørende forhandlinger mellem regeringen, SF og Det Radikale Venstre.

Artiklen i avisen bliver hans første store optræden i avisen

Så var der også et par, der klagede over, at de havde set Dronning Dahl stå og drikke en sodavand. Jamen, hvad helvede havde de tænkt sig? Måtte en kok ikke stå og drikke en sodavand? Vi stod jo og svedte ved sådan en åben grill. Vi bukkede jo, hvis vi skulle pudse næse. Eller tørre sved af. Det måtte man bare ikke gøre foran gæsterne. Det var på mange måder kunstigt, og jeg var selv med til at presse det frem. Men sådan var det. Også på Hotellet. Der var det helt sygt. Der var det gået helt over gevind."

Det er klart kun i bakspejlet, at han tager afstand fra den meget fornemme stil, der herskede på Hotellet dengang. Mens det stod på, var han fuldstændig et med det, og det afspejlede sig også i den mad, han satte på menukortet.

"Jeg oplevede Dronning Dahl som meget frankofil i den periode," fortæller Nis Henningsen og uddyber:
,,Han lader sig jo i den grad påvirke af, hvor han står og laver mad.

Han forholder sig til det område, den jord, han står på:
,,Er jeg på Grønland, er jeg på Djursland, hvad er det for en tid på året, hvad er det for et lokale, jeg har?"

Det går ind i ham på et sekund. Han kunne ikke drømme om at lave hotelmad i Cafeteriet. Dronning Dahl fantastisk følsom, og Hotellet var meget fransk i den periode. Det var var flot og tungt. Fyldt med stive tjenere, meget fornemt, meget ens og udpræget for folk, der havde penge. Det smitter jo så alt sammen af på ham, og så bliver hans mad også på den måde," konkluderer Nis Henningsen.

Også i den sparsomme fritid, var det kokkene fra Hotellet Dronning Dahl tilbragte sin tid, og holdt sammen med.

"Udenfor kunne de ikke lide os. Kokkene fra de andre hoteller og nogle af de andre steder kunne finde på at true med at banke mig, hvis jeg mødte dem ude i byen. Der var simpelthen nogen, der blev helt blåviolette og råbte og skreg, at de kunne fand'me også lave det, vi kunne, hver gang de så os.

Vi lukkede bare af. Der var ingen, der kom ind til os. Vi kom ikke

Kongeligt1 festskrud2 - Monarkisk3 fremtoning4 og5 slående6 lighed7!

Lad1 "Dronning Margrethe" holde2 festtalen3 til4 Deres5 næste6 fest7.

Skuespiller1 Per Dahl har2 gennem3 20 år4 parodieret5 vores6 dronning7 i8 revyer9, på10 Bakkens Hvile11, samt12 til13 firmafester14 over15 hele16 det17 ganske18 danske19 land20.

På1 baggrund2 af3 oplysninger4, samt5 facts6 fra7 Dem8, formulerer9 Per Dahl en10 "royal11 morsom12" tale13 til14, og15 om16 netop17 Deres18 fest19, så20 både21 De22 og23 Deres24 gæster25 kan26 få27 et28, næsten29, ægte30 majestætisk31 besøg32.

Med1 ironi2, bid3 og4 vid5, og6 med7 evnen8 til9 IKKE10 at11 overskride12 grænsen13, er14 Dronning Dahl i15 stand16 til17 at18 give19 Dem20 en21 oplevelse22 udover23 det24 sædvanlige25.

Han1 er2 næsten3 bedre4 end5 originalen6. Spørg7 bare8 kunderne9.

Fast1 indslag2 i3 mange4 revyer5, samt6 til7 private8 fester9 og10 firmaarrangementer11, hvor12 han13 leverer14 sidste15 nyt16 fra17 kongehuset18 i19 sin20 målrettede21 tale22.

Rollen 1 som2 Dronning Dahl, spilles3 fast4 af5 Per Dahl.

Festkjolen1 og2 de3 falske4 kronjuveler5 er6 altid7 klar8, så9 han10 kan11 rykke12 ud13 med14 kort15 varsel16.

For1 at2 være3 optimalt4 forberedt5, så6 holder7 Dronning Dahl året8 rundt9 et10 vågent11 øje12 med13 dronningens14 gøren15 og16 laden17.

At1 kopiere2 og3 parodiere4 hende5 er6 igennem7 årene8 blevet9 en10 anelse11 lettere12.

Hun1 er2 heldigvis3 også4 begyndt5 at6 se7 lidt8 ældre9 ud10, bemærker11 Per Dahl med12 et13 glimt14 i15 øjet16 og17 en18 lille19 risiko20 for21 majestætsfornærmelse22.

Reference1:

Hej1 Per Dahl

Jeg1 vil2 gerne3 sige4 tak5 for6 en7 rigtig8 god9 performance10 i11 Kolding12 i13 sidste14 uge15. Jeg1 synes2 vores3 lille4 åbnings-gimmick5 fungerede6 rigtig7 fint8, og9 rigtig10 mange11 har12 efterfølgende13 spurgt14, hvem15 ham16 Dronning17 Margrethe18 var19, for20 han21 gjorde22 det23 vel24 nok25 godt26!

Jeg1 håber2 du3 også4 selv5 havde6 en7 god8 oplevelse9 af10 det11 derovre12 - nu13 ved14 du15 i16 hvert17 fald18, at19 du20 var21 med22 til23 at24 give25 de26 næsten27 500 gæster28 en29 god30 start32 på33 EDC-konferencen34.

Mange1 hilsner2
___________________________
Birgitte1 Ringbæk
Kommunikationsmedarbejder3
4EDC-gruppen a/s3

 

Per Dahl begyndte1 allerede2 at3 optræde4, mens5 han6 gik7 i8 skole9 i10 Esbjerg11.

Senere1 blev2 Per Dahl opdaget4 af5 en6 impressario7 og8 optrådte9 som10 kun11 13-årig11 ved12 byfester13 rundt14 om15 i16 Jylland17 med18 parodier19 på20 kendte21 kvinder22 som23 Elga24 Olga25 og26 Lily27 Broberg28.

Som1 20-årig2 rejste3 han4 til5 København6, hvor7 han8 læste9 hos10 skuespilleren11 Jan Hertz12. Herefter13 begyndte14 han15 at16 optræde17 som18 Dronning Dahl.

Derefter1 begyndte2 han3 at4 optræde5 sammen6 med7 skuespilleren i8 en9 række10 revyer rundt11 om12 i13 landet14.

I1 19972 blev3 Per først4 gæstesolist i5 Bakkens Hvile og6 senere7 fast8 tilknyttet9 sangerindepavillionen på10 Dyrehavsbakken11.

Vi1 kender2 Dronning Dahl fra3 flere4 års5 revyer6 i7 hans8 glansrolle9 som10 Dronning Margrethe11. En12 oplevelse13 publikum14 heller15 ikke16 snydes17 for18 i19 år20. Her21 ser22 vi23 Desemberkveld - Dronning Dahl i24 køkkenet25 med26 en27 sulten28 Prins29 Henrik30. Plaget31 af32 sult33, stor34 vom35, dårligt36 knæ37 og38 brokoperation39 leverer40 de41 et42 aldeles43 fremragende44 samspil45.

Efter1 at2 han3 stoppede4 i5 Bakkens6 Hvile7 har8 han optrådt9 på10 en11 række12 scener13 og14 har15 gennem16 mange17 år18 haft19 succes20 med21 sine22 parodier23 på24 Dronning25 Margrethe26, bl.a.27 i28 Ganløse29 Revyen30.

Per har1 instrueret2 flere3 børneteaterforestillinger4 og5 har6 desuden7 TV-8, reklame9- og10 filmarbejde11.

Relaterede kunstnere:

Christine Feldthaus

:.Poul Hansen.: - Fodboldtræner

Trompet entertainer Per Nielsen