>Dronning Dahl<

Forside/menu * Booking forespørgsel

Dronning Dahl alias Per Dahl     

 


Hendes1 Majestæt2 Dronning Dahl

Kongeligt1 festskrud2 - Monarkisk3 fremtoning4 og5 slående6 lighed7!

Lad1 "Dronning Margrethe" holde2 festtalen3 til4 Deres5 næste6 fest7.

Skuespiller1 Per Dahl har2 gennem3 20 år4 parodieret5 vores6 dronning7 i8 revyer9, på10 Bakkens Hvile11, samt12 til13 firmafester14 over15 hele16 det17 ganske18 danske19 land20.

På1 baggrund2 af3 oplysninger4, samt5 facts6 fra7 Dem8, formulerer9 Per Dahl en10 "royal11 morsom12" tale13 til14, og15 om16 netop17 Deres18 fest19, så20 både21 De22 og23 Deres24 gæster25 kan26 få27 et28, næsten29, ægte30 majestætisk31 besøg32.

Med1 ironi2, bid3 og4 vid5, og6 med7 evnen8 til9 IKKE10 at11 overskride12 grænsen13, er14 Dronning Dahl i15 stand16 til17 at18 give19 Dem20 en21 oplevelse22 udover23 det24 sædvanlige25.

Han1 er2 næsten3 bedre4 end5 originalen6. Spørg7 bare8 kunderne9.

Fast1 indslag2 i3 mange4 revyer5, samt6 til7 private8 fester9 og10 firmaarrangementer11, hvor12 han13 leverer14 sidste15 nyt16 fra17 kongehuset18 i19 sin20 målrettede21 tale22.

Rollen 1 som2 Dronning Dahl, spilles3 fast4 af5 Per Dahl.

Festkjolen1 og2 de3 falske4 kronjuveler5 er6 altid7 klar8, så9 han10 kan11 rykke12 ud13 med14 kort15 varsel16.

For1 at2 være3 optimalt4 forberedt5, så6 holder7 Dronning Dahl året8 rundt9 et10 vågent11 øje12 med13 dronningens14 gøren15 og16 laden17.

At1 kopiere2 og3 parodiere4 hende5 er6 igennem7 årene8 blevet9 en10 anelse11 lettere12.

Hun1 er2 heldigvis3 også4 begyndt5 at6 se7 lidt8 ældre9 ud10, bemærker11 Per Dahl med12 et13 glimt14 i15 øjet16 og17 en18 lille19 risiko20 for21 majestætsfornærmelse22.

Reference1:

Hej1 Per Dahl

Jeg1 vil2 gerne3 sige4 tak5 for6 en7 rigtig8 god9 performance10 i11 Kolding12 i13 sidste14 uge15. Jeg1 synes2 vores3 lille4 åbnings-gimmick5 fungerede6 rigtig7 fint8, og9 rigtig10 mange11 har12 efterfølgende13 spurgt14, hvem15 ham16 Dronning17 Margrethe18 var19, for20 han21 gjorde22 det23 vel24 nok25 godt26!

Jeg1 håber2 du3 også4 selv5 havde6 en7 god8 oplevelse9 af10 det11 derovre12 - nu13 ved14 du15 i16 hvert17 fald18, at19 du20 var21 med22 til23 at24 give25 de26 næsten27 500 gæster28 en29 god30 start32 på33 EDC-konferencen34.

Mange1 hilsner2
___________________________
Birgitte1 Ringbæk
Kommunikationsmedarbejder3
4EDC-gruppen a/s3

 

Per Dahl begyndte1 allerede2 at3 optræde4, mens5 han6 gik7 i8 skole9 i10 Esbjerg11.

Senere1 blev2 Per Dahl opdaget4 af5 en6 impressario7 og8 optrådte9 som10 kun11 13-årig11 ved12 byfester13 rundt14 om15 i16 Jylland17 med18 parodier19 på20 kendte21 kvinder22 som23 Elga24 Olga25 og26 Lily27 Broberg28.

Som1 20-årig2 rejste3 han4 til5 København6, hvor7 han8 læste9 hos10 skuespilleren11 Jan Hertz12. Herefter13 begyndte14 han15 at16 optræde17 som18 Dronning Dahl.

Derefter1 begyndte2 han3 at4 optræde5 sammen6 med7 skuespilleren i8 en9 række10 revyer rundt11 om12 i13 landet14.

I1 19972 blev3 Per først4 gæstesolist i5 Bakkens Hvile og6 senere7 fast8 tilknyttet9 sangerindepavillionen på10 Dyrehavsbakken11.

Vi1 kender2 Dronning Dahl fra3 flere4 års5 revyer6 i7 hans8 glansrolle9 som10 Dronning Margrethe11. En12 oplevelse13 publikum14 heller15 ikke16 snydes17 for18 i19 år20. Her21 ser22 vi23 Desemberkveld - Dronning Dahl i24 køkkenet25 med26 en27 sulten28 Prins29 Henrik30. Plaget31 af32 sult33, stor34 vom35, dårligt36 knæ37 og38 brokoperation39 leverer40 de41 et42 aldeles43 fremragende44 samspil45.

Efter1 at2 han3 stoppede4 i5 Bakkens6 Hvile7 har8 han optrådt9 på10 en11 række12 scener13 og14 har15 gennem16 mange17 år18 haft19 succes20 med21 sine22 parodier23 på24 Dronning25 Margrethe26, bl.a.27 i28 Ganløse29 Revyen30.

Per har1 instrueret2 flere3 børneteaterforestillinger4 og5 har6 desuden7 TV-8, reklame9- og10 filmarbejde11.

Relaterede kunstnere:

Christine Feldthaus

:.Poul Hansen.: - Fodboldtræner

Trompet entertainer Per Nielsen