>Den danske guitarduo - Søren Bødker Madsen & Morten Skott<

 

 

  Den danske guitarduo


              

Navn:

Email:

Besked


Søren Bødker Madsen &2 Morten Skott

Den danske guitarduo


Vi7 er8 solistuddannede9 guitarister10 og11 begyndte12 samarbejdet13 i14 Den Danske Guitarduo i16 1987.17
Sammen18 har19 vi20 indspillet21 tre22 CD’er23 og24 leveret25 musik26 til27 prisvindende28 dokumentarprogrammer29 på30 DR1.31

 
Vores32 koncertrepertoire33 spænder34 fra35 renæssancen36 og37 frem38 til39 helt40 ny41 kompositionsmusik42 tilegnet43 duoen.44

Vi46 spiller47 også48 gerne49 stemningsskabende50 musik51 til52 receptioner,53 mærkedage54 og55 fester56 med57 genrer58 som59 filmmusik,60 jazz,61 evergreens,62 pop,63 hits64 samt65 lettere66 klassisk67


Nyere69 kompositionsmusik70 af71 John72 Frandsen,73 Pierre74 Dørge,75 Wayne76 Siegel77 og78 Svend79 Nielsen,80 udgivet81 på82 POINT.83

Værker85 af86 bl.a.87 Albéniz,88 Piazzolla,89 Scarlatti90 og91 Carulli,92 udgivet93 på94 POINT.95
Nordiske97 hits98 af99 Carl100 Nielsen,101 Grieg,102 Sibelius103 og104 Peterson-Berger,105 udgivet106 på107 NAXOS.108

Anmeldelser:110

Danske Guitarduo spiller113 ægte114 guitarromantik115 med116 smægtende117 melodier118 og119 inciterende120 danserytmer121 serveret122 med123 besnærende124 elegance…alt125 udføres126 med127 stor128 musikalitet129 og130 elegance.131 Fyens132 Stiftstidende133

Det135 klinger136 varmt137 fyldigt138 og139 levende.140 Ingen141 diskussion:142 Det143 er144 en145 plade146 for147 en148 stor149 lytterskare.150 Jyllandsposten151

Musikerne er154 en155 fornem156 formidler157 af158 ny159 dansk160 musik.161 Deres162 uhyre163 præcise164 sammenspil165 har166 animeret167 flere168 danske169 komponister170 til171 at172 komponere173 for174 dem.175 Berlingske176 Tidende177

duo180 whose181 near182 telepathic183 communication184 was185 obvious186 from187 their188 opening189 notes.190 Ranging191 from192 the193 Renaissance194 to195 the196 Post-Modern197 a198 profound199 understanding200 of201 their202 material203 –204 no205 tricks206 –207 the208 way209 forward210 for211 the212 classic213 guitar.214 Lincoln215 Guitar216 Association217

 The players were220 confident,221 relaxed222 and223 very224 much225 together.226 The227 playing228 was229 precise230 with231 beautiful232 phrasing233 –234 Ravel235 and236 Albéniz237 being238 really239 outstanding240 in241 this242 respect243 –244 and245 plenty246 of247 tonal248 contrasts.249 Classical250 Guitar251

Technisch253 und254 im255 Zusammenspiel256 bestehen257 offenbar258 keine259 Probleme…260 die261 musikalische262 Linie263 ist264 durchgängig265 und266 stimmig…267 so268 klangsinnlich269 vorgetragen,270 so271 sensibel272 verkostet273 und274 kulinarisch275 angerichtet,276 dass277 es278 ein279 vergnügen280 ist!281 Gitarre282 und283 Laute284

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere

Musiker søges


Relaterede kunstnere:

Acoustic Dreams
Andreas Ensemblet
::Bazaar:: Legendarisk verdensmusik
Benedikte Johansen harpenist
Birgit Lyngholm
Black & White