>Aften1skole2fore3drag<

Forside/menu

"Medierne har magten, men har de også fortjent den?" Sådan lyder den noget provokerende overskrift for et foredrag i Kirkecenter mandag 16. september.

Foredragsholder er journalist og studievært Jeppe Søe, og det er ved sæsonens første møde i Hobro Højskoleforening, han vil fortælle om sine oplevelser som journalist.

"Det er det, seerne vil have", er en ofte anvendt forklaring, når en mere eller mindre uetisk beslutning skal gennemføres.

 Formen har taget over flere steder og er blevet vigtigere end indholdet i udsendelsen. Det hele skal være smart, hurtigt, fængende og med flot grafik.

Jeppe Søe fortæller i sit foredrag om mediernes magt, fremgangsmåder, seeranalyser og hvad der sker den dag, meningsmålingerne tager helt over og bestemmer, hvad der skal med i nyhederne og hvad der ikke skal.

Jeppe Søe har i øvrigt arbejdet med stort set alle former for tv-produktion på TV3, TV2 og TV Danmark.

Samtidig har han produceret udsendelser i sit eget firma.

Det blive dyrere at gå i aftenskole i Kommunen. Både folkeoplysningsudvalget, børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget anbefaler over for byrådet et revideret forslag til retningslinjer for oplysningsforbundenes aktiviteter i Kommunen.

De nye retningslinjer er udarbejdet på baggrund af de lovmæssige ændringer, Folketinget har vedtaget. Det er sket med skelen til en model for aftenskoleområdet udarbejdet af Kommunernes Landsforening.

Den skitserer forskellige muligheder for tilskud fra årsskiftet. Modellerne har været drøftet på et møde, repræsentanter for oplysningsforbundene har været indkaldt til af fritidsforvaltningen på Rådhuset.

Ændringerne Der lægges i Kommunen op til følgende ændringer omkring tilskud til oplysningsforbundene:

Den almindelige undervisning: Tilskuddet falder fra to tredjedele til en tredjedel af lærerlønnen.

Undervisning for handicappede. Tilskuddet reduceres fra otte niendedele til syv niendedele af lønudgiften.

Instrumentalundervisning: Tilskuddet til løn bliver fremover fem syvendedele mod hidtil seks syvendedele.

Foredrag og lignende: Her falder det kommunale tilskud fra to tredjedele til en tredjedel af foredragsholdernes honorar.

 Samtidig vil tilskudstilsagnet fremover blive afregnet af den tilskudsberettigede lønudgift året før med en afvigelse på højst ti procent.

Hidtil er tilskudstilsagnet blevet beregnet på baggrund af deltagertimer. Det har været uhensigtsmæssigt, da man har skulle lavet den endelige opgørelse på baggrund af lønudgiften.

Fristen for indsendelse af tilskudsregnskab bliver i forbindelse med lovændringen samtidig forlænget fra den 1. til den 15. februar.


Relaterede kunstnere:

Thomas Blachman - ankomsttidsforedrag - gentagelseshelvede
Jens Blauenfeldt 06072011205318
Sara Blædel - iderig - krimibogsforfatter
Kim Blæsbjerg - rådhusromanoplæg - kortprosaforfatter
Charlotte Blay - rejseguideforedrag - gudesagafortællinger
Anders Blichfeldt - musikalsk foredrag
::Mette Bloch - visualiseringsforedrag::
Reimer Bo
Louise Boel - boligmetodeoplæg - hjemmereflektion
::Nis Boesdal Danmarkshistorier::
::Joachim Boldsen - håndboldforfatter::
:.Lars Bom.: skolemobningsforedrag
Hans Bonde - debattørforedrag - ligestillingsoplæg
Kuno Bonne - boligtendensforedrag
Hans Jørgen Bonnichsen - politilivsforedrag
::Henrik Boserup - køkkenflow - kærlighed::
Steffen Brandt - nærværhedsaften - satiresang
Dagmar Brendstrup
Thomas Breinholt - TVinfiltrationsoplæg - eventyrangst
Peter Brixtofte karismatiskforedrag
--Vigga Bro - fortællekunstforedrag--
Bjarne Nielsen Brovst - højskolemand - foredrag
John Braad - jordnære foredrag
Jesper Bubandt Toft - idémarkedsplads

Tro1værdig2hed - fc95DxBXfcB2XMBX