>Lille Lars DJ<

Forside/menu * Bookingforespørgsel


Lille Lars DJ     

 Lille Lars starter1 som2 dj i3 1985 indleder5 de+ følgende7 år8 en9 klubkarriere10 på11 bl.a.12 Dupont13 & Dupond14 under15 Paladsbygningen16 på18 Axe19 dansebar20 i21 Scala22 bygningen23 i24 København25.

Samtidigt1 med2 ansættelsen3 på4 The5 Voice6 i 1989, begynder7 Lille Lars også8 at9 spille10 andre11 typer12 arrangementer13, såsom14 Bellevue10 Strand11 Sankthansaften12 med 40.000 mennesker13 foran14 scenen15, Magasins 125 års16 jubilæum17 i18 Bella19 Centret20 og21 afslutningsfesten22 for23 alle24 de25 frivillige26 efter27 en28 Grøn29 koncert30 turné31.

I 2001 supplerer1 Lars den2 i3 dag 27 år4 lange5 radiokarriere6 på7 Weekend8 fm/The Voice/NOVA9 med10 en11 tv12 værtsrolle13 på14 Big15 Brother16 i17 Danmark18. I19 foråret 2013 starter20 jeg21 som22 eftermiddagsvært23 på Radio10023, hvor24 jeg25 er26 i27 dag28.

De1 sidste2 tyve3 år4 har5 jeg6 specialiseret7 mig8 i9 firmafester10 events12 i13 alle14 størrelser15. Fra16 Tivolis17 personalefest18 over19 sommerfesterne20 for21 Ekstra22 bladet23 Nordea25 til26 julefrokosterne27 hos28 KPMG29, DFDS30 og31 GE32 Money33 bank34.

Derudover1 laver2 jeg3 også4 konferencieropgaver5 har 6 gange7 stået8 i9 spidsen10 for11 The12 Voice13 koncerterne14 i15 Tivoli16 og17 på18 Rådhuspladsen19.

Han har1 også2 stor3 erfaring4 med5 private6 fester7 som8 bryllupper9, fødselsdage10 og11 konfirmationer.12

Jeg1 sætter2 en3 ære4 i5 at6 udvise7 engagement8 og9 ansvar10 for11 alle12 typer13 opgaver14 og15 er16 altid17, i18 samråd19 med20 den21 ansvarlige22 for23 festen24, grundig25 med26 at27 sætte28 mig29 ind30 i31 hvilken32 type33 musik34, der35 skal36 spilles37 for38 de39 forskellige40 publikum41 jeg42 møder43.

Jeg1 udsteder2 altid3 dansegaranti4 baseret5 på6 25 års7 erfaring8!

Referencer9
KPMG1, GE2 moneybank3, Ekstra4 Bladet5, Hoffmann6, Nordea7, DONG8, Stryhns9, Novo10 Nordisk11, Coca12 Cola13, Magasin14, Tivoli15, Carlsberg16, Folketinget17, Telia18, PARKEN19, IC20 Companys21, Esprit22 Danmark23, Peugeot24, Carnegie bank25, Smukfest26, Langelandsfestivalen27 mfl.28

Startsiden
Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Musikere søges
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere