>Cantus Tyrolerne - Absolut original Oberkrainer-besætning<

 

 

  Cantus Tyrolerne

              

Navn:

Email:

Besked


 

Tyrolermusik1 til2 oktoberfesten,3 temafesten,4 ølfesten,5 firmafesten6 eller7 måske8 blot9 en10 glad11 aften!12

Cantus Tyrolerne har16 eksisteret17 on18 and19 off20 gennem21 snart22 3523 år,24 men25 i26 de27 seneste28 snart29 1030 år31 har32 de33 målrettet34 gået35 imod36 at37 blive38 det39 ultimative40 tilbud41 på42 et43 orkester,44 der45 kan46 imødekomme47 forventningerne48 om49 et50 rigtigt51 tyrolerorkester,52 og53 som54 samtidig55 er56 i57 stand58 til59 aktivere60 publikum61 med62 masser63 af64 fællessange65 o.66 lign.67

Til69 at70 indfri71 disse72 forventninger73 er74 det75 lykkedes,76 at77 samle78 et79 helt80 unikt81 hold82 af83 kompetente84 musikere85 med86 masser87 af88 erfaring,89 musikalitet,90 musikalsk91 uddannelse92 og93 et94 "aldersspænd"95 på96 2297 til98 6399 år.100

For102 at103 nå104 det105 høje106 musikalske107 stade108 har109 det110 været111 nødvendigt112 at113 få114 ny115 arrangeret116 musikken117 til118 den119 specielle120 besætning121 og122 derefter123 tilbringe124 talrige125 dage126 i127 øvelokalet128 i129 løbet130 af131 de132 seneste133 år.134

Bestræbelserne136 blev137 i138 2004139 fuldendt140 med141 at,142 det143 lykkedes144 at145 finde146 en147 modig148 pige,149 der150 med151 liv152 og153 lyst154 er155 "sprunget156 ud"157 som158 jodlerin159 i160 orkesteret.161

Cantus Tyrolerne spænder165 vidt166 også167 rent168 musikalsk169 set,170 fra171 ægte172 uforfalsket173 Oberkrainer174 musik175 over176 musik177 fra178 München179 samt180 Bayern181 til182 Himmelhunden183 og184 John185 Mogensen.186

Orkestret188 har189 ry190 for191 at192 være193 i194 stand195 til196 at197 skabe198 liv199 og200 festlig201 stemning202 i203 ethvert204 publikum,205 uanset206 om207 gæsterne208 på209 forhånd210 er211 indstillet212 på213 at214 more/overgive215 sig216 til217 tyrolermusik.218

Faktisk220 er221 det222 aldrig223 sket,224 at225 Cantus Tyrolerne har228 givet229 op230 og231 ikke232 fået233 gæsterne234 til235 at236 stå237 op238 på239 stolene/bænkene240 for241 at242 synge243 fællessang244 samt245 danse246 kædedans247 -248 og249 det250 uanset251 om252 80%253 af254 gæsterne255 var256 mænd257 eller258 gennemsnitalderen259 var260 under261 30262 år!!!263

Cantus tyrolerpiger

Cantus Tyrolerne kan269 også270 bookes271 med272 6273 tyrolerpiger,274 der275 kan276 medvirke277 til278 at279 skabe280 en281 god282 stemning.283

De285 kan286 sørge287 for288 øl289 til290 gæsterne,291 få292 publikum293 op294 på295 bænkene296 og297 synge298 med,299 samt300 hjælpe301 gæsterne302 med303 at304 komme305 i306 stemning.307

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere

Musiker søges