>Herbert Pundik - afroasiatiske forhold<

Herbert Pundik - overlevelsesoplæg * Booking forespørgsel

Herbert Pundik - afroasiatiske forhold

PUNDIK Herbert journalist, tidl. chefredaktør; f. 23/9 1927 i København. Søn af grosserer Mendel Pundik (død 1963) og hustru Eva f. Taub (død 1995); gift 5/6 1951 m. Inge Ruth P., f. 23/6 1929 i Gentofte, datter af herreekviperingshandler Hertz Ginsburg (død 1960) og hustru Sonja f. Jakobovitz (død 1960).

Flygtede til Sverige okt. 1943; frivillig i Den Danske Brigade 1945; student (Ordrup Gymn.) 1947; medred. af V G (Vi Gymnasiaster); deltog som frivillig i den jødisk-arabiske krig 1948-49; redaktionsmedl. af Tænk i Tide; studerede statsvidenskab ved Kbhs Univ.; bidrag til Frit Danmark og Information; medgrundlægger og redaktør af tidsskriftet Israel; bosat i Israel fra 1954; ansat i Arbejdsmin.s Produktionsinstitut i Tel Aviv 1954-56; medarbejder ved Davar, den samv. israelske fagbevægelses hoved-avis og korrespondent ved Danmarks Radio 1956-69; medarbejder ved Information 1956-65; medarbejder ved Politiken fra 1965, ansvarsh. chefred. 1970-93, derefter seniorkorrespondent.

Har især dækket afroasiatiske forhold, bl.a. Vietnam-krigen, Kashmirkonflikten, Cypern-konflikten, Sinaikrigen og Seksdageskrigen i Mellemøsten, Congo-krisen etc.; artikler i bl.a. Økonomi og Politik, Socialt Tidsskrift, Fremtiden; har udg. bøger om Kypern, Israel, Ghana, den afrikanske selvstændighedsbevægelse, Israel og naboerne, Jerusalem og om de danske jøders flugt til Sverige.

Æresborger i Letland 1991.

Koordinator, International Alliance for Arab Israel Peace.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken, Kunstmuseets Venner, Det Udenrigspolitiske Selskab, L F Foghts Fond, Wilhelm Hansen Fonden, Galleri Nørbys Fond og Tytte og Lillemor Faurschous Mindelegat, af repræsentantskabet for Tel Avivs Kunstmuseum og for Det Danske Kulturinstitut.

Tildelt Cavling-prisen 1967; Davar's Medarbejderpris 1963; Publicist-prisen 1991; Det Egyptiske Luftfarts- og Turistministeriums Pris 1991; Modersmål-Selskabets Pris 1993; Rosenkjær-Prisen 1994; Paul Hammerich-prisen 1996.
Tildelt Israels Hæderstegn for Deltagelse i Frihedskrigen 1948/49.

Seneste bog: "Du kan hvis du tør" (2006)

Om bogen:
Anden del af Herbert Pundiks erindringer ”Du kan hvis du tør” begynder den 2. januar 1970, da Herbert Pundik kom hjem fra Israel, hvor han boede sammen med sin familie, og gik ind gennem Politikens svingdør til sit nye job som ansvarshavende chefredaktør, og den slutter den dag i 1993, da han blev afløst af Tøger Seidenfaden.

Pundik skildrer dagligdagen på bladet, med konflikter og intriger, nødvendige forandringer og politisk nyorientering for at styrke avisen og sikre dens uafhængighed, med journalister og tegnere og typografer, med spidse penne og store egoer, med sejre og nederlag. Men Pundik anvendte ikke kun sin tid i det navnkundige hjørneværelse til at redigere Politiken, den blev også præget af utallige udadvendte aktiviteter både nær og fjern.

 Herigennem fik Politikens læsere mulighed for at engagere sig i bl.a. de baltiske landes kamp for frihed, kampen mod apartheid i Sydafrika, opbygning af det palæstinensiske sundhedsvæsen i Gaza og den israelsk-arabiske fredsdialog. Herbert Pundik har i eminent grad været en del af sin tid; hele hans virke har været båret af et internationalt engagement, af kærlighed til kunst og kultur, og først og sidst en stædig tro på, at det kan nytte, - og at det er gennem dialogen, man skaber forståelse mennesker imellem. Alt er ikke lykkedes for ham; men han har turdet, og han har taget de knubs, det gav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu:
Startsiden . Artister . Børneaktiviteter . Børneunderholdning . Country . Danseorkestre . Diskoteker . Duo musikere .
Folkemusik og viser . Foredrag . Gospel . Jazz . Klassisk musik . Komikere . Konferencier . Musikere søges . Receptionsmusik . Rock og Blues . Serveringsteater . Solister . Solo musikere . Street Parade . Tryllekunstnere

Musiker-Børsen ApS -  Aage Jørgensen - Slåenvej 3 - 6600 Vejen - telefon 75 36 34 40 - aage@musiker-boersen.dk

Relaterede kunstnere:

Vivienne 02018.7469 McKee Konferencier - stand-up comedian - engelsk / dansk . Willys Kaffeklub: Synnerjysk komik . :.Paula Larrain.: Freelancejournalist - ordstyrer - konferencier - foredragsholder . _-_048.188 Booking forespørgsel: Peter Qvortrup Geisling . 0360.1801:: Peter Mygind - Om at blive et stærkt menneske . 047.113: Søren Pilmark - Beleven - velformuleret komik

Relaterede emner: